Rapport: Manntall 1769 Flåbygd

         Beskrivelse: Alle personer fra manntallet (ytre og øvre Flåbygd) som er identifisert.
Sortert alfabetisk på stedsnavn.


Treff 1 til 407 av 407  » Kommaseparert CSV fil

# Nevnt: Dato Nevnt: Sted Person ID Fullt navn Nevnt
1 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24501  Ole Sigurdsen Singusdal  Ole Sigursen 49 og Torbiør 47
Barn: Niels 10, Birgit 16 1/2, Birgit 9, Anne 4 
2 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24507  Bergit Olsdtr  Ole Sigursen 49 og Torbiør 47
Barn: Niels 10, Birgit 16 1/2, Birgit 9, Anne 4 
3 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24502  Torbjørg Nilsdtr Tveita  Ole Sigursen 49 og Torbiør 47
Barn: Niels 10, Birgit 16 1/2, Birgit 9, Anne 4 
4 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24503  Nils Olsen Singusdal  Ole Sigursen 49 og Torbiør 47
Barn: Niels 10, Birgit 16 1/2, Birgit 9, Anne 4 
5 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24504  Bergit Olsdtr  Ole Sigursen 49 og Torbiør 47
Barn: Niels 10, Birgit 16 1/2, Birgit 9, Anne 4 
6 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24505  Anne Olsdtr  Ole Sigursen 49 og Torbiør 47
Barn: Niels 10, Birgit 16 1/2, Birgit 9, Anne 4 
7 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I15180  Tor Knutsen Åkerø  Thor Knudsen 48 og Kari 24 
8 15 Aug 1769  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I16469  Knut Torsen Snøås  Thor Knudsen 48 og Kari 24 
9 15 Aug 1769  Åse under Fjågesund, Flåbygd   I6221  Hans Tollevsen Åse  Hans 40 og Tore 36
Barn: Ole 4, Sigri 2 
10 15 Aug 1769  Åse under Fjågesund, Flåbygd   I16138  Tore Knutsdtr Roholt  Hans 40 og Tore 36
Barn: Ole 4, Sigri 2 
11 15 Aug 1769  Åse under Fjågesund, Flåbygd   I9452  Ole Hansen Åse  Hans 40 og Tore 36
Barn: Ole 4, Sigri 2 
12 15 Aug 1769  Åse under Fjågesund, Flåbygd   I16382  Sigrid Hansdtr Åse  Hans 40 og Tore 36
Barn: Ole 4, Sigri 2 
13 15 Aug 1769  Berge under Kilen nordre, Flåbygd   I694  Knut Knutsen Tveitan  Knud 40 og Askier 26
Barn: Knud 4 
14 15 Aug 1769  Berge under Kilen nordre, Flåbygd   I6987  Asgjerd Ingebretsdtr Dalane  Knud 40 og Askier 26
Barn: Knud 4 
15 15 Aug 1769  Berge under Kilen nordre, Flåbygd   I16205  Knut Knutsen Berge  Knud 40 og Askier 26
Barn: Knud 4 
16 15 Aug 1769  Berge under Kilen nordre, Flåbygd   I6154  Guro Berntsdtr Groa  Inderste Guro Berntsd, Døv, 60 
17 15 Aug 1769  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I6405  Ole Svendsen Berge  Ole 43 og Tore 55 
18 15 Aug 1769  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I6143  Tore Amundsdtr  Ole 43 og Tore 55 
19 15 Aug 1769  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I6144  Gunder Olsen Berge  Gunder 42 og Magrete 26
Barn: Niels Gundersen 7 1/2, Ole 4 1/2, Søren 2 
20 15 Aug 1769  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I14015  Margrete Sørensdtr  Gunder 42 og Magrete 26
Barn: Niels Gundersen 7 1/2, Ole 4 1/2, Søren 2 
21 15 Aug 1769  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I16298  Nils Gundersen Berge  Gunder 42 og Magrete 26
Barn: Niels Gundersen 7 1/2, Ole 4 1/2, Søren 2 
22 15 Aug 1769  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I14017  Ole Gundersen Berge  Gunder 42 og Magrete 26
Barn: Niels Gundersen 7 1/2, Ole 4 1/2, Søren 2 
23 15 Aug 1769  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I12636  Søren Gundersen Dalen  Gunder 42 og Magrete 26
Barn: Niels Gundersen 7 1/2, Ole 4 1/2, Søren 2 
24 15 Aug 1769  Berge, Flåbygd   I16400  Halvor Gunleksen Nordgarden  Halvor 23 og Gunild 25 
25 15 Aug 1769  Berge, Flåbygd   I16402  Gunhild Taraldsdtr Hauge  Halvor 23 og Gunild 25 
26 15 Aug 1769  Berge, Flåbygd   I18165  Halvor Tjostolvsen Undeberg  Tiener: Halvor Kiøstovsen 19 
27 15 Aug 1769  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I2213  Hoskul Olsen Bergsto  Huskuld 40 og Ingebor 36
Barn: Ole 8, Christoffer 4, Margit 5, Birgit 2 
28 15 Aug 1769  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I1521  Ingeborg Kristiansdtr Grave  Huskuld 40 og Ingebor 36
Barn: Ole 8, Christoffer 4, Margit 5, Birgit 2 
29 15 Aug 1769  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I1466  Ole Hoskulsen Bergsto  Huskuld 40 og Ingebor 36
Barn: Ole 8, Christoffer 4, Margit 5, Birgit 2 
30 15 Aug 1769  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I14744  Kristoffer Hoskulsen Bergsto  Huskuld 40 og Ingebor 36
Barn: Ole 8, Christoffer 4, Margit 5, Birgit 2 
31 15 Aug 1769  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I2227  Margit Hoskulsdtr Bergsto  Huskuld 40 og Ingebor 36
Barn: Ole 8, Christoffer 4, Margit 5, Birgit 2 
32 15 Aug 1769  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I14747  Bergit Hoskulsdtr Bergsto  Huskuld 40 og Ingebor 36
Barn: Ole 8, Christoffer 4, Margit 5, Birgit 2 
33 15 Aug 1769  Bukåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I6333  Ole Jacobsen Bukåsa  Ole 63 og Marthe 47 
34 15 Aug 1769  Bukåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I6419  Marte Gundersdtr Teksten  Ole 63 og Marthe 47 
35 15 Aug 1769  Dompendal under Flom, Flåbygd   I6232  Even Snæresen Dompendal  Evend 58 [!]
Barn: Turi 40, Barbara 13 
36 15 Aug 1769  Dompendal under Flom, Flåbygd   I6234  Turid Evensdtr Dompendal  Evend 58 [!]
Barn: Turi 40, Barbara 13 
37 15 Aug 1769  Dompendal under Flom, Flåbygd   I24524  Barbro Evensdtr Dompendal  Evend 58 [!]
Barn: Turi 40, Barbara 13 
38 15 Aug 1769  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I6060  Snære Jacobsen Fiskarbekk  Snære Jacobsen, blind, 48 og Margit 36
Barn: Ole 2, Rannov 8, Anne 5 
39 15 Aug 1769  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I6427  Margit Svennungsdtr Heggtveit  Snære Jacobsen, blind, 48 og Margit 36
Barn: Ole 2, Rannov 8, Anne 5 
40 15 Aug 1769  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16214  Ole Snæresen Fiskarbekk  Snære Jacobsen, blind, 48 og Margit 36
Barn: Ole 2, Rannov 8, Anne 5 
41 15 Aug 1769  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16302  Rønnaug Snæresdtr Fiskarbekk  Snære Jacobsen, blind, 48 og Margit 36
Barn: Ole 2, Rannov 8, Anne 5 
42 15 Aug 1769  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16204  Anne Snæresdtr Fiskarbekk  Snære Jacobsen, blind, 48 og Margit 36
Barn: Ole 2, Rannov 8, Anne 5 
43 15 Aug 1769  Fjågesund nordre, Flåbygd   I6927  Tor Steinarsen Fjågesund  Thor 52 og Sigri 43
Barn: Steener 14, Hans 5, Anne 18 
44 15 Aug 1769  Fjågesund nordre, Flåbygd   I6929  Sigrid Hansdtr Øy  Thor 52 og Sigri 43
Barn: Steener 14, Hans 5, Anne 18 
45 15 Aug 1769  Fjågesund nordre, Flåbygd   I6931  Anne Torsdtr Fjågesund  Thor 52 og Sigri 43
Barn: Steener 14, Hans 5, Anne 18 
46 15 Aug 1769  Fjågesund nordre, Flåbygd   I6932  Steinar Torsen Fjågesund  Thor 52 og Sigri 43
Barn: Steener 14, Hans 5, Anne 18 
47 15 Aug 1769  Fjågesund nordre, Flåbygd   I6933  Hans Torsen Fjågesund  Thor 52 og Sigri 43
Barn: Steener 14, Hans 5, Anne 18 
48 15 Aug 1769  Fjågesund nordre, Flåbygd   I2215  Anne Hoskulsdtr Moen  Tiener: Anne Huskuldsd 18 
49 15 Aug 1769  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6457  Gunder Hansen Fjågesund  Gunder 46 og Aase 38
Barn: Hans 8, Amandus 5, Jørgen 3 
50 15 Aug 1769  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6450  Åse Kristine Amandusdtr Paus  Gunder 46 og Aase 38
Barn: Hans 8, Amandus 5, Jørgen 3 
51 15 Aug 1769  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6632  Hans Gundersen Fjågesund  Gunder 46 og Aase 38
Barn: Hans 8, Amandus 5, Jørgen 3 
52 15 Aug 1769  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6964  Amandus Gundersen Fjågesund  Gunder 46 og Aase 38
Barn: Hans 8, Amandus 5, Jørgen 3 
53 15 Aug 1769  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6965  Jørgen Gundersen Fjågesund  Gunder 46 og Aase 38
Barn: Hans 8, Amandus 5, Jørgen 3 
54 15 Aug 1769  Flom, Flåbygd   I6446  Abraham Amandusen Paus  Abraham Paus 35 og Sara 29
Barn: Amandus 1/4, Karen 4, Gunild 2 
55 15 Aug 1769  Flom, Flåbygd   I6623  Sara Larsdtr Fjalestad  Abraham Paus 35 og Sara 29
Barn: Amandus 1/4, Karen 4, Gunild 2 
56 15 Aug 1769  Flom, Flåbygd   I6626  Kari Abrahamsdtr Paus  Abraham Paus 35 og Sara 29
Barn: Amandus 1/4, Karen 4, Gunild 2 
57 15 Aug 1769  Flom, Flåbygd   I6627  Gunhild Katarina Abrahamsdtr Paus  Abraham Paus 35 og Sara 29
Barn: Amandus 1/4, Karen 4, Gunild 2 
58 15 Aug 1769  Flom, Flåbygd   I18365  Amandus Abrahamsen Paus  Abraham Paus 35 og Sara 29
Barn: Amandus 1/4, Karen 4, Gunild 2 
59 15 Aug 1769  Flom, Flåbygd   I6447  Paul Amandusen Paus  Povel Paus 33 og Hustrue 34 
60 15 Aug 1769  Flom, Flåbygd   I6811  Marianne Charlotte Lorensdtr Skjøn  Povel Paus 33 og Hustrue 34 
61 15 Aug 1769  Gisholt, Flåbygd   I6197  Ingeborg Olsdtr  Enke Ingebor 62
Barn: Gunulv Hansen 23, Ingebor 20 
62 15 Aug 1769  Gisholt, Flåbygd   I6196  Hans Gunulvsen Gisholt  Enke Ingebor 62
Barn: Gunulv Hansen 23, Ingebor 20 
63 15 Aug 1769  Gisholt, Flåbygd   I6199  Ingeborg Hansdtr Gisholt  Enke Ingebor 62
Barn: Gunulv Hansen 23, Ingebor 20 
64 15 Aug 1769  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I5420  Torger Olsen Gonge  Torgier Olsen 35 og Groe 46
Barn: Halvor 8, Jorand Torgiersd 11, Anne 6 
65 15 Aug 1769  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I11359  Gro Rollevsdtr  Torgier Olsen 35 og Groe 46
Barn: Halvor 8, Jorand Torgiersd 11, Anne 6 
66 15 Aug 1769  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I11360  Jøran Torgersdtr Gonge  Torgier Olsen 35 og Groe 46
Barn: Halvor 8, Jorand Torgiersd 11, Anne 6 
67 15 Aug 1769  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I11361  Halvor Torgersen Gonge  Torgier Olsen 35 og Groe 46
Barn: Halvor 8, Jorand Torgiersd 11, Anne 6 
68 15 Aug 1769  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I16312  Anne Torgersdtr Gonge  Torgier Olsen 35 og Groe 46
Barn: Halvor 8, Jorand Torgiersd 11, Anne 6 
69 15 Aug 1769  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16206  Jon Jørgensen Groa  Joen 32 og Groe 37
Barn: Ephraim 1, Sigri 4
Inderst Jørgen Joensen blind 60 
70 15 Aug 1769  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I24498  Jørgen Jonsen Groa  Joen 32 og Groe 37
Barn: Ephraim 1, Sigri 4
Inderst Jørgen Joensen blind 60 
71 15 Aug 1769  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16210  Gro Efraimsdtr Østenå  Joen 32 og Groe 37
Barn: Ephraim 1, Sigri 4
Inderst Jørgen Joensen blind 60 
72 15 Aug 1769  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16211  Sigrid Jonsdtr Groa  Joen 32 og Groe 37
Barn: Ephraim 1, Sigri 4
Inderst Jørgen Joensen blind 60 
73 15 Aug 1769  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16393  Efraim Jonsen Groa  Joen 32 og Groe 37
Barn: Ephraim 1, Sigri 4
Inderst Jørgen Joensen blind 60 
74 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6949  Torger Berntsen Groa  Targie 54 og Anne 65
Barn: Gunder 14 og Anne 11 
75 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6969  Bernt Torgersen Grotnes  Inderst Bernt 26 og Ingebor 27
Barn: Niels 
76 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16113  Gunder Torgersen Grotnes  Targie 54 og Anne 65
Barn: Gunder 14 og Anne 11 
77 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16115  Anne Torgersdtr Grotnes  Targie 54 og Anne 65
Barn: Gunder 14 og Anne 11 
78 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6970  Ingeborg Gundersdtr Østenå  Inderst Bernt 26 og Ingebor 27
Barn: Niels 
79 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6971  Nils Berntsen Grotnes  Inderst Bernt 26 og Ingebor 27
Barn: Niels 
80 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16112  Ingebret Torgersen Grotnes  Ingebret 18 og Anne 25
Barn: Lars 1/2 
81 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6208  Anne Larsdtr Kleiverud  Ingebret 18 og Anne 25
Barn: Lars 1/2 
82 15 Aug 1769  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I5992  Lars Ingebretsen Grotnes  Ingebret 18 og Anne 25
Barn: Lars 1/2 
83 15 Aug 1769  Haugen under Sundbø, Flåbygd   I5475  Tyke Nilsen Sundbø  Tykie 39 og Gunild 39
Barn: Kari 9, Gunild 7, Margit 4 
84 15 Aug 1769  Haugen under Sundbø, Flåbygd   I1985  Gunhild Gunulvsdtr Sundbø  Tykie 39 og Gunild 39
Barn: Kari 9, Gunild 7, Margit 4 
85 15 Aug 1769  Haugen under Sundbø, Flåbygd   I6741  Kari Tykesdtr Sundbø  Tykie 39 og Gunild 39
Barn: Kari 9, Gunild 7, Margit 4 
86 15 Aug 1769  Haugen under Sundbø, Flåbygd   I6742  Gunhild Tykesdtr Sundbø  Tykie 39 og Gunild 39
Barn: Kari 9, Gunild 7, Margit 4 
87 15 Aug 1769  Haugen under Sundbø, Flåbygd   I6743  Margit Tykesdtr Sundbø  Tykie 39 og Gunild 39
Barn: Kari 9, Gunild 7, Margit 4 
88 15 Aug 1769  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I16220  Torbjørn Nilsen Lambret  Torbiørn 44 og Ingebor 29
Barn: Niels 12, Johans 4 
89 15 Aug 1769  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I857  Ingeborg Johannesdtr Åsland  Torbiørn 44 og Ingebor 29
Barn: Niels 12, Johans 4 
90 15 Aug 1769  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I14446  Nils Torbjørnsen Eivindstul  Torbiørn 44 og Ingebor 29
Barn: Niels 12, Johans 4 
91 15 Aug 1769  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I16219  Johannes Torbjørnsen Østenå  Torbiørn 44 og Ingebor 29
Barn: Niels 12, Johans 4 
92 15 Aug 1769  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I3984  Jon Andersen Eikja  Joen 55 og Liv 53
Barn: Kari Gunulvsd 23 
93 15 Aug 1769  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I818  Liv Larsdtr Eikja  Joen 55 og Liv 53
Barn: Kari Gunulvsd 23 
94 15 Aug 1769  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I1982  Kari Gunulvsdtr Sundbø  Joen 55 og Liv 53
Barn: Kari Gunulvsd 23 
95 15 Aug 1769  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I11354  Ole Mortensen  Tiener: Ole Mortensen 11 
96 15 Aug 1769  Hegna under Sundbø, Flåbygd   I3237  Bernt Eriksen Odden  Bernt 32 og Kirsti 29
Barn: Evind 8, Erik 5, Mari 1/2 
97 15 Aug 1769  Hegna under Sundbø, Flåbygd   I3229  Kjersti Evensdtr Ajer  Bernt 32 og Kirsti 29
Barn: Evind 8, Erik 5, Mari 1/2 
98 15 Aug 1769  Hegna under Sundbø, Flåbygd   I8290  Even Berntsen Odden  Bernt 32 og Kirsti 29
Barn: Evind 8, Erik 5, Mari 1/2 
99 15 Aug 1769  Hegna under Sundbø, Flåbygd   I8295  Erik Berntsen Odden  Bernt 32 og Kirsti 29
Barn: Evind 8, Erik 5, Mari 1/2 
100 15 Aug 1769  Hegna under Sundbø, Flåbygd   I8292  Mari Berntsdtr Odden  Bernt 32 og Kirsti 29
Barn: Evind 8, Erik 5, Mari 1/2 
101 15 Aug 1769  Jonskås under Kjeldal, Flåbygd   I6298  Kari Anundsdtr  Enk: Kari
Barn: Angield Vigleksd 
102 15 Aug 1769  Jonskås under Kjeldal, Flåbygd   I6299  Angjer Vigleiksdtr Jonskås  Enk: Kari
Barn: Angield Vigleksd 
103 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I6271  Ole Gundersen Kårstein  Ole 45 og Guroe 44
Barn: Torgrim 5, Ole 1 1/2, Margit 13 
104 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I13385  Guro Torgrimsdtr Reine  Ole 45 og Guroe 44
Barn: Torgrim 5, Ole 1 1/2, Margit 13 
105 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I15685  Margit Olsdtr Kårstein  Ole 45 og Guroe 44
Barn: Torgrim 5, Ole 1 1/2, Margit 13 
106 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I6671  Torgrim Olsen Røyrhelle  Ole 45 og Guroe 44
Barn: Torgrim 5, Ole 1 1/2, Margit 13 
107 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I13865  Ole Olsen Kårstein  Ole 45 og Guroe 44
Barn: Torgrim 5, Ole 1 1/2, Margit 13 
108 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I6270  Gunder Mikkelsen Kårstein  Inderste Gunder Mikelsen vanfør 79 
109 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I5476  Halvor Nilsen Sundbø  Halvor 34 og Magrethe 32
Barn: Mari 6, Margit 3 1/2, Gunild 3 1/2, Barbara 1
Kaaresteen Nordre 
110 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I6191  Margrete Lobes Vincentsdtr Usler  Halvor 34 og Magrethe 32
Barn: Mari 6, Margit 3 1/2, Gunild 3 1/2, Barbara 1
Kaaresteen Nordre 
111 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I14293  Mari Halvorsdtr Kårstein  Halvor 34 og Magrethe 32
Barn: Mari 6, Margit 3 1/2, Gunild 3 1/2, Barbara 1
Kaaresteen Nordre 
112 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I7087  Gunhild Halvorsdtr Kårstein  Halvor 34 og Magrethe 32
Barn: Mari 6, Margit 3 1/2, Gunild 3 1/2, Barbara 1
Kaaresteen Nordre 
113 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I14308  Barbro Halvorsdtr Kårstein  Halvor 34 og Magrethe 32
Barn: Mari 6, Margit 3 1/2, Gunild 3 1/2, Barbara 1
Kaaresteen Nordre 
114 15 Aug 1769  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I13771  Margit Halvorsdtr Kårstein  Halvor 34 og Magrethe 32
Barn: Mari 6, Margit 3 1/2, Gunild 3 1/2, Barbara 1
Kaaresteen Nordre 
115 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I6953  Knut Gulbrandsen Kåsa  Inderst Knud Guldbrandsen 73 
116 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I6977  Halvor Knutsen Kåsa  Halvor 43 og Margit 36
Barn: Gunild 17, Anne 9, Gunild 7 
117 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I6979  Margit Ingebretsdtr Dalane  Halvor 43 og Margit 36
Barn: Gunild 17, Anne 9, Gunild 7 
118 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I16913  Gunhild Halvorsdtr Kåsa  Halvor 43 og Margit 36
Barn: Gunild 17, Anne 9, Gunild 7 
119 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I16284  Anne Halvorsdtr Kåsa  Halvor 43 og Margit 36
Barn: Gunild 17, Anne 9, Gunild 7 
120 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I6978  Gunhild Halvorsdtr Kåsa  Halvor 43 og Margit 36
Barn: Gunild 17, Anne 9, Gunild 7 
121 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I16221  Såve Eriksen Ganten  Inderst Sove Eriksen 26 og Anne Olsd 25 
122 15 Aug 1769  Kåsa under Fjågesund, Flåbygd   I16931  Anne Olsdtr  Inderst Sove Eriksen 26 og Anne Olsd 25 
123 15 Aug 1769  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I6279  Svennung Olsen Kåsa  Svennung 27 og Guroe 21
Barn: Ole Svennungsen 2, Halvor 1/2 
124 15 Aug 1769  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I4648  Guro Auversdtr Lunde  Svennung 27 og Guroe 21
Barn: Ole Svennungsen 2, Halvor 1/2 
125 15 Aug 1769  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I24522  Ole Svennungsen Kåsa  Svennung 27 og Guroe 21
Barn: Ole Svennungsen 2, Halvor 1/2 
126 15 Aug 1769  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I13906  Halvor Svennungsen Kåsa  Svennung 27 og Guroe 21
Barn: Ole Svennungsen 2, Halvor 1/2 
127 15 Aug 1769  Kilen nordre, Flåbygd   I2271  Anders Gundersen Kilen  Anders 31 og Ingebor 26
Barn: Gunder 6, Dorthe 4, Margit 1 1/2 
128 15 Aug 1769  Kilen nordre, Flåbygd   I6164  Ingeborg Olsdtr Kjeldal  Anders 31 og Ingebor 26
Barn: Gunder 6, Dorthe 4, Margit 1 1/2 
129 15 Aug 1769  Kilen nordre, Flåbygd   I6402  Gunder Andersen Kilen  Anders 31 og Ingebor 26
Barn: Gunder 6, Dorthe 4, Margit 1 1/2 
130 15 Aug 1769  Kilen nordre, Flåbygd   I6403  Dorte Andersdtr Kilen  Anders 31 og Ingebor 26
Barn: Gunder 6, Dorthe 4, Margit 1 1/2 
131 15 Aug 1769  Kilen nordre, Flåbygd   I6404  Margit Andersdtr Kilen  Anders 31 og Ingebor 26
Barn: Gunder 6, Dorthe 4, Margit 1 1/2 
132 15 Aug 1769  Kilen nordre, Flåbygd   I6155  Knut Jacobsen Fiskarbekk  Tiener: Knud jacobsen 23 
133 15 Aug 1769  Kilen søndre, Flåbygd   I6063  Gunulv Olsen Kilen  Gunulv 30 og Torbiør 27
Barn: Ole 2, Halvor 1/4, Mari 8, Signe 6 
134 15 Aug 1769  Kilen søndre, Flåbygd   I6349  Torbjørg Olsdtr Brekke  Gunulv 30 og Torbiør 27
Barn: Ole 2, Halvor 1/4, Mari 8, Signe 6 
135 15 Aug 1769  Kilen søndre, Flåbygd   I6461  Ole Gunulvsen Kilen  Gunulv 30 og Torbiør 27
Barn: Ole 2, Halvor 1/4, Mari 8, Signe 6 
136 15 Aug 1769  Kilen søndre, Flåbygd   I6462  Halvor Gunulvsen Kilen  Gunulv 30 og Torbiør 27
Barn: Ole 2, Halvor 1/4, Mari 8, Signe 6 
137 15 Aug 1769  Kilen søndre, Flåbygd   I6319  Mari Gunulvsdtr Røymål  Gunulv 30 og Torbiør 27
Barn: Ole 2, Halvor 1/4, Mari 8, Signe 6 
138 15 Aug 1769  Kilen søndre, Flåbygd   I16309  Signe Gunulvsdtr Røymål  Gunulv 30 og Torbiør 27
Barn: Ole 2, Halvor 1/4, Mari 8, Signe 6 
139 15 Aug 1769  Kilen søndre, Flåbygd   I2216  Ragnhild Hoskulsdtr Moen  Tiener: Ragnild Husjuldsd 16 
140 15 Aug 1769  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I6126  Torolv Jacobsen Kittilskås  Toruf 65 og Gunlov 56
Barn: Joen 16, jacob 7, Kari 13 
141 15 Aug 1769  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I2207  Gunlaug Pedersdtr  Toruf 65 og Gunlov 56
Barn: Joen 16, jacob 7, Kari 13 
142 15 Aug 1769  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I6413  Jon Torolvsen Kittilskås  Toruf 65 og Gunlov 56
Barn: Joen 16, jacob 7, Kari 13 
143 15 Aug 1769  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I6414  Jacob Torolvsen Kittilskås  Toruf 65 og Gunlov 56
Barn: Joen 16, jacob 7, Kari 13 
144 15 Aug 1769  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I6416  Kari Torolvsdtr Kittilskås  Toruf 65 og Gunlov 56
Barn: Joen 16, jacob 7, Kari 13 
145 15 Aug 1769  Kjeldal, Flåbygd   I1064  Ole Halvorsen Verpe  Ole 51 og Eielev 27
Barn: Mikel 21, Knud 18, Ole 13, Gunder 5, Dorthe 2 
146 15 Aug 1769  Kjeldal, Flåbygd   I6476  Egelev Gundersdtr Kilen  Ole 51 og Eielev 27
Barn: Mikel 21, Knud 18, Ole 13, Gunder 5, Dorthe 2 
147 15 Aug 1769  Kjeldal, Flåbygd   I6165  Mikkel Olsen Kjeldal  Ole 51 og Eielev 27
Barn: Mikel 21, Knud 18, Ole 13, Gunder 5, Dorthe 2 
148 15 Aug 1769  Kjeldal, Flåbygd   I6166  Knut Olsen Kjeldal  Ole 51 og Eielev 27
Barn: Mikel 21, Knud 18, Ole 13, Gunder 5, Dorthe 2 
149 15 Aug 1769  Kjeldal, Flåbygd   I6167  Ole Olsen Kjeldal  Ole 51 og Eielev 27
Barn: Mikel 21, Knud 18, Ole 13, Gunder 5, Dorthe 2 
150 15 Aug 1769  Kjeldal, Flåbygd   I6477  Gunder Olsen Kjeldal  Ole 51 og Eielev 27
Barn: Mikel 21, Knud 18, Ole 13, Gunder 5, Dorthe 2 
151 15 Aug 1769  Kjeldal, Flåbygd   I6478  Dorte Olsdtr Kjeldal  Ole 51 og Eielev 27
Barn: Mikel 21, Knud 18, Ole 13, Gunder 5, Dorthe 2 
152 15 Aug 1769  Kleppe, Flåbygd   I1094  Anders Gulbrandsen Kleppe  Beboer: Anders 24
Tiener: Aslev Gulbrandsd 21 
153 15 Aug 1769  Kleppe, Flåbygd   I1746  Aslaug Gulbrandsdtr Kleppe  Beboer: Anders 24
Tiener: Aslev Gulbrandsd 21 
154 15 Aug 1769  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I10450  Ole Svennungsen Lauvika  Ole 40 og Inger 46
Barn: Svennung 13, Rannov 17, Hælge 9, Guro 6, Aase 3 
155 15 Aug 1769  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I6264  Ingrid Hansdtr Saltevju  Ole 40 og Inger 46
Barn: Svennung 13, Rannov 17, Hælge 9, Guro 6, Aase 3 
156 15 Aug 1769  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I11266  Svennung Olsen Kåsa  Ole 40 og Inger 46
Barn: Svennung 13, Rannov 17, Hælge 9, Guro 6, Aase 3 
157 15 Aug 1769  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I16293  Helge Olsdtr Lauvika  Ole 40 og Inger 46
Barn: Svennung 13, Rannov 17, Hælge 9, Guro 6, Aase 3 
158 15 Aug 1769  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I16310  Guro Olsdtr Lauvika  Ole 40 og Inger 46
Barn: Svennung 13, Rannov 17, Hælge 9, Guro 6, Aase 3 
159 15 Aug 1769  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I16292  Åse Olsdtr Lauvika  Ole 40 og Inger 46
Barn: Svennung 13, Rannov 17, Hælge 9, Guro 6, Aase 3 
160 15 Aug 1769  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I24497  Rønnaug Olsdtr Lauvika  Ole 40 og Inger 46
Barn: Svennung 13, Rannov 17, Hælge 9, Guro 6, Aase 3 
161 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16139  Trond Olsen Lia  Thron 32 og Karen 32
Barn: Ole 2 
162 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16140  Karen Kristine Isaksdtr  Thron 32 og Karen 32
Barn: Ole 2 
163 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16731  Ole Trondsen Lia  Thron 32 og Karen 32
Barn: Ole 2 
164 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6220  Nils Tollevsen Lia  Niels 43 og Signe 38
Barn: Torbiørn 14, Tallev 9, Anders 7, Ragnild 4, Barbara 1/2 
165 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16305  Signe Torbjørnsdtr  Niels 43 og Signe 38
Barn: Torbiørn 14, Tallev 9, Anders 7, Ragnild 4, Barbara 1/2 
166 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I24499  Torbjørn Nilsen Lia  Niels 43 og Signe 38
Barn: Torbiørn 14, Tallev 9, Anders 7, Ragnild 4, Barbara 1/2 
167 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16185  Tollev Nilsen Lia  Niels 43 og Signe 38
Barn: Torbiørn 14, Tallev 9, Anders 7, Ragnild 4, Barbara 1/2 
168 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16304  Anders Nilsen Lia  Niels 43 og Signe 38
Barn: Torbiørn 14, Tallev 9, Anders 7, Ragnild 4, Barbara 1/2 
169 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16303  Ragnhild Nilsdtr Lia  Niels 43 og Signe 38
Barn: Torbiørn 14, Tallev 9, Anders 7, Ragnild 4, Barbara 1/2 
170 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16224  Barbro Nilsdtr Lia  Niels 43 og Signe 38
Barn: Torbiørn 14, Tallev 9, Anders 7, Ragnild 4, Barbara 1/2 
171 15 Aug 1769  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16920  Ingeborg Trondsdtr  Inderst Ingebiør Thronsd 62 
172 15 Aug 1769  Lia under Øverland, Flåbygd   I15338  Gjermund Halvorsen Lia  Giermund 53 og Gunild 57
Barn: Margit 21, Kari 19 
173 15 Aug 1769  Lia under Øverland, Flåbygd   I15339  Gunhild Nilsdtr  Giermund 53 og Gunild 57
Barn: Margit 21, Kari 19 
174 15 Aug 1769  Lia under Øverland, Flåbygd   I11939  Margit Gjermundsdtr Lia  Giermund 53 og Gunild 57
Barn: Margit 21, Kari 19 
175 15 Aug 1769  Lia under Øverland, Flåbygd   I11276  Kari Gjermundsdtr Lia  Giermund 53 og Gunild 57
Barn: Margit 21, Kari 19 
176 15 Aug 1769  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I2022  Svend Jonsen Svenskerud  Svend Jonsen 27 og Birgit Olsd 42
Barn: Gunild 2 
177 15 Aug 1769  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I2029  Bergit Olsdtr  Svend Jonsen 27 og Birgit Olsd 42
Barn: Gunild 2 
178 15 Aug 1769  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I2031  Gunhild Svendsdtr Liklov  Svend Jonsen 27 og Birgit Olsd 42
Barn: Gunild 2 
179 15 Aug 1769  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I4826  Peder Fransen Moen  Peder 51 og Ingebor 58
Barn: Frands 21, Anne 18 
180 15 Aug 1769  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I4827  Ingeborg Gunleksdtr  Peder 51 og Ingebor 58
Barn: Frands 21, Anne 18 
181 15 Aug 1769  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I83  Frans Pedersen Moen  Peder 51 og Ingebor 58
Barn: Frands 21, Anne 18 
182 15 Aug 1769  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I6426  Anne Pedersdtr Moen  Peder 51 og Ingebor 58
Barn: Frands 21, Anne 18 
183 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I3967  Kari Torbjørnsdtr Ovanstraum  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
184 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I3054  Hans Paulsen Torstveit  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
185 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6256  Gunulv Halvorsen Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
186 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6257  Mikkel Halvorsen Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
187 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6259  Kittil Halvorsen Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
188 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6406  Halvor Hansen Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
189 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I3596  Ingeborg Halvorsdtr Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
190 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6258  Anne Halvorsdtr Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
191 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6407  Kari Hansdtr Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
192 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6408  Åste Hansdtr Nes  Hans 36 og Kari 39
Barn: Gunulv 18, Mikel 13, Kittild 7, Halvor 3/4, Ingebor 19, Anne 17, Kari 4, Aaste 3 
193 15 Aug 1769  Nes, Flåbygd   I6412  Erik Torolvsen Kittilskås  Tiener, Erik Toruvsen 21 
194 15 Aug 1769  Nykås under Kilen, Flåbygd   I6418  Bjørn Jacobsen Kåsa  Biørn 50 og Marthe 50
Barn: Jacob 29 
195 15 Aug 1769  Nykås under Kilen, Flåbygd   I11937  Marte Halvorsdtr  Biørn 50 og Marthe 50
Barn: Jacob 29 
196 15 Aug 1769  Nykås under Kilen, Flåbygd   I11938  Jacob Bjørnsen Ramsås  Biørn 50 og Marthe 50
Barn: Jacob 29 
197 15 Aug 1769  Odden under Omnes, Flåbygd   I14919  Halvor Svendsen Odden  Halvor 44 og Mari 55
Barn: Knud 13, Liv 18 
198 15 Aug 1769  Odden under Omnes, Flåbygd   I16946  Mari  Halvor 44 og Mari 55
Barn: Knud 13, Liv 18 
199 15 Aug 1769  Odden under Omnes, Flåbygd   I14895  Liv Halvorsdtr Odden  Halvor 44 og Mari 55
Barn: Knud 13, Liv 18 
200 15 Aug 1769  Odden under Omnes, Flåbygd   I24523  Knut Halvorsen Odden  Halvor 44 og Mari 55
Barn: Knud 13, Liv 18 
201 15 Aug 1769  Omnes, Flåbygd   I4413  Kittil Olsen Omnes  Kittild 65
Barn: Birgit 26
Datter=Datter Anne Nielsd 16
Sønne=Datter Gunild Halvorsd 8 
202 15 Aug 1769  Omnes, Flåbygd   I4424  Bergit Kittilsdtr Omnes  Kittild 65
Barn: Birgit 26
Datter=Datter Anne Nielsd 16
Sønne=Datter Gunild Halvorsd 8 
203 15 Aug 1769  Omnes, Flåbygd   I4443  Gunhild Halvorsdtr Erikstein  Kittild 65
Barn: Birgit 26
Datter=Datter Anne Nielsd 16
Sønne=Datter Gunild Halvorsd 8 
204 15 Aug 1769  Omnes, Flåbygd   I4407  Anne Nilsdtr Skoe  Kittild 65
Barn: Birgit 26
Datter=Datter Anne Nielsd 16
Sønne=Datter Gunild Halvorsd 8 
205 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3546  Jens Torbjørnsen Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
206 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I1099  Halvor Torbjørnsen Skoe  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
207 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3969  Åste Jensdtr Gåserud  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
208 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3968  Torbjørn Simonsen Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
209 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3967  Kari Torbjørnsdtr Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
210 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3054  Hans Paulsen Torstveit  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
211 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3970  Bergit Torbjørnsdtr Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
212 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3971  Gunhild Torbjørnsdtr Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
213 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3972  Anne Torbjørnsdtr Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
214 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3973  Taran Torbjørnsdtr Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
215 23 Nov 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3974  Tone Torbjørnsdtr Ovanstraum  Skifte etter Torbjørn Simonsen 
216 15 Aug 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3969  Åste Jensdtr Gåserud  Enk: Aaste 66
Barn: Birgit Torbiørnsd 29, Gunild 25, Anne 23, Toran Torbiørnsd vanfør 20 
217 15 Aug 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3970  Bergit Torbjørnsdtr Ovanstraum  Enk: Aaste 66
Barn: Birgit Torbiørnsd 29, Gunild 25, Anne 23, Toran Torbiørnsd vanfør 20 
218 15 Aug 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3971  Gunhild Torbjørnsdtr Ovanstraum  Enk: Aaste 66
Barn: Birgit Torbiørnsd 29, Gunild 25, Anne 23, Toran Torbiørnsd vanfør 20 
219 15 Aug 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3973  Taran Torbjørnsdtr Ovanstraum  Enk: Aaste 66
Barn: Birgit Torbiørnsd 29, Gunild 25, Anne 23, Toran Torbiørnsd vanfør 20 
220 15 Aug 1769  Ovanstraum, Flåbygd   I3972  Anne Torbjørnsdtr Ovanstraum  Enk: Aaste 66
Barn: Birgit Torbiørnsd 29, Gunild 25, Anne 23, Toran Torbiørnsd vanfør 20 
221 15 Aug 1769  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24508  Halvor Andersen Rønningen  Halvor Andersen 48 og Sigri 39
Barn: Halvor 1, Margit 7 
222 15 Aug 1769  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24511  Margit Halvorsdtr  Halvor Andersen 48 og Sigri 39
Barn: Halvor 1, Margit 7 
223 15 Aug 1769  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24510  Sigrid Gundersdtr  Halvor Andersen 48 og Sigri 39
Barn: Halvor 1, Margit 7 
224 15 Aug 1769  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I24512  Halvor Halvorsen  Halvor Andersen 48 og Sigri 39
Barn: Halvor 1, Margit 7 
225 15 Aug 1769  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I6410  Peder Torolvsen Kittilskås  Peder 36 og Signe 27
Barn: Torkild 8, Sidsel 3, Mari 1/2 
226 15 Aug 1769  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I6530  Signe Torkildsdtr Ulsnes  Peder 36 og Signe 27
Barn: Torkild 8, Sidsel 3, Mari 1/2 
227 15 Aug 1769  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I6531  Torkild Pedersen Rekanes  Peder 36 og Signe 27
Barn: Torkild 8, Sidsel 3, Mari 1/2 
228 15 Aug 1769  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I16347  Sissel Pedersdtr Rekanes  Peder 36 og Signe 27
Barn: Torkild 8, Sidsel 3, Mari 1/2 
229 15 Aug 1769  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I6535  Mari Pedersdtr Rekanes  Peder 36 og Signe 27
Barn: Torkild 8, Sidsel 3, Mari 1/2 
230 15 Aug 1769  Roligheta under Nes nordre, Flåbygd   I6241  Ingeborg Garsdtr  Encke Ind: Ingebor 58
Barn: Ingelbret 7
Huusm: Gunder Halvorsen 
231 15 Aug 1769  Roligheta under Nes nordre, Flåbygd   I6243  Ingebret Halvorsen Roligheta  Encke Ind: Ingebor 58
Barn: Ingelbret 7
Huusm: Gunder Halvorsen 
232 15 Aug 1769  Rui under Sundbø, Flåbygd   I6272  Mikkel Gundersen Kårstein  Inderste Mikel Gunnersen 42 og Gunild 38
Barn: Halvor 5, Gunder 3, Ole 1/4 
233 15 Aug 1769  Rui under Sundbø, Flåbygd   I6238  Gunhild Halvorsdtr Roligheta  Inderste Mikel Gunnersen 42 og Gunild 38
Barn: Halvor 5, Gunder 3, Ole 1/4 
234 15 Aug 1769  Rui under Sundbø, Flåbygd   I24525  Halvor Mikkelsen Rui  Inderste Mikel Gunnersen 42 og Gunild 38
Barn: Halvor 5, Gunder 3, Ole 1/4 
235 15 Aug 1769  Rui under Sundbø, Flåbygd   I24526  Gunder Mikkelsen Rui  Inderste Mikel Gunnersen 42 og Gunild 38
Barn: Halvor 5, Gunder 3, Ole 1/4 
236 15 Aug 1769  Rui under Sundbø, Flåbygd   I1304  Ole Mikkelsen Kårstein  Inderste Mikel Gunnersen 42 og Gunild 38
Barn: Halvor 5, Gunder 3, Ole 1/4 
237 15 Aug 1769  Røymål, Flåbygd   I6479  Ole Taraldsen Lundtveit  Ole 31 og Mari 29
Barn: Gunild 8, Kari 1/2 
238 15 Aug 1769  Røymål, Flåbygd   I4710  Mari Haraldsdtr Norheim  Ole 31 og Mari 29
Barn: Gunild 8, Kari 1/2 
239 15 Aug 1769  Røymål, Flåbygd   I6492  Gunhild Olsdtr Kilen  Ole 31 og Mari 29
Barn: Gunild 8, Kari 1/2 
240 15 Aug 1769  Røymål, Flåbygd   I6493  Kari Olsdtr Røymål  Ole 31 og Mari 29
Barn: Gunild 8, Kari 1/2 
241 15 Aug 1769  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I18385  Hans Røyrhelle  Hans 48 og Kirsti 64 
242 15 Aug 1769  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I18386  Kjersti  Hans 48 og Kirsti 64 
243 15 Aug 1769  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I15835  Karl Matiasen Rui  Sergeant Carl Matthiesen 26 og Karen 23
Barn: Matthis 1 
244 15 Aug 1769  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I15836  Kari Hansdtr Røyrhelle  Sergeant Carl Matthiesen 26 og Karen 23
Barn: Matthis 1 
245 15 Aug 1769  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I15837  Matias Karlsen Rui  Sergeant Carl Matthiesen 26 og Karen 23
Barn: Matthis 1 
246 15 Aug 1769  Saltevju mellomste under Sundbø, Flåbygd   I4263  Harald Tomasen Sundbø  Harald 38 og Anne 32
Barn: Ole 9, Thomas 7, Niels 2, Dorthe 5 
247 15 Aug 1769  Saltevju mellomste under Sundbø, Flåbygd   I4243  Anne Olsdtr de Helgetveit  Harald 38 og Anne 32
Barn: Ole 9, Thomas 7, Niels 2, Dorthe 5 
248 15 Aug 1769  Saltevju mellomste under Sundbø, Flåbygd   I4265  Ole Haraldsen Sundbø  Harald 38 og Anne 32
Barn: Ole 9, Thomas 7, Niels 2, Dorthe 5 
249 15 Aug 1769  Saltevju mellomste under Sundbø, Flåbygd   I4266  Tomas Haraldsen Sundbø  Harald 38 og Anne 32
Barn: Ole 9, Thomas 7, Niels 2, Dorthe 5 
250 15 Aug 1769  Saltevju mellomste under Sundbø, Flåbygd   I4270  Dorte Haraldsdtr Sundbø  Harald 38 og Anne 32
Barn: Ole 9, Thomas 7, Niels 2, Dorthe 5 
251 15 Aug 1769  Saltevju mellomste under Sundbø, Flåbygd   I4267  Nils Haraldsen Sundbø  Harald 38 og Anne 32
Barn: Ole 9, Thomas 7, Niels 2, Dorthe 5 
252 15 Aug 1769  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I6411  Hans Torolvsen Kittilskås  Hans 28 og Aase 26
Barn: Tellev 5, Sidsel 2 
253 15 Aug 1769  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I6223  Åse Tollevsdtr Saltevju  Hans 28 og Aase 26
Barn: Tellev 5, Sidsel 2 
254 15 Aug 1769  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I6853  Aslak Kittilsen  Hans 28 og Aase 26
Barn: Tellev 5, Sidsel 2 
255 15 Aug 1769  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I16381  Sissel Hansdtr Saltevju  Hans 28 og Aase 26
Barn: Tellev 5, Sidsel 2 
256 15 Aug 1769  Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd   I6188  Gjert Petter Vincentsen Usler  Gert Usler 37 og Hustrue 32
Barn: Peder 5, Vincents 2 
257 15 Aug 1769  Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd   I9668  Ellen Marie Pedersdtr Wulf  Gert Usler 37 og Hustrue 32
Barn: Peder 5, Vincents 2 
258 15 Aug 1769  Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd   I6193  Peder Gjertsen Usler  Gert Usler 37 og Hustrue 32
Barn: Peder 5, Vincents 2 
259 15 Aug 1769  Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd   I197  Vincent Gjertsen Usler  Gert Usler 37 og Hustrue 32
Barn: Peder 5, Vincents 2 
260 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I2019  Rasmus Jonsen Svenskerud  Rasmus 31 og Gunild 42
barn: Guri 7 og Groe 1 
261 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I1090  Gunhild Gulbrandsdtr Nyhus  Rasmus 31 og Gunild 42
barn: Guri 7 og Groe 1 
262 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I1161  Guro Rasmusdtr Svenskerud  Rasmus 31 og Gunild 42
barn: Guri 7 og Groe 1 
263 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I1162  Gro Rasmusdtr Smukkestad  Rasmus 31 og Gunild 42
barn: Guri 7 og Groe 1 
264 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I11658  Lars Smukkestad  Ingerste Lars Smukestad, Vanfør, 65 
265 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6306  Ingeborg Olsdtr  Enk: Ingebor Olsd 34
Barn: Christen Halvorsen 13, Halvor 10, Ole 4, Torand Halvorsd 2 
266 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6307  Kristen Halvorsen Smukkestad  Enk: Ingebor Olsd 34
Barn: Christen Halvorsen 13, Halvor 10, Ole 4, Torand Halvorsd 2 
267 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6308  Halvor Halvorsen Smukkestad  Enk: Ingebor Olsd 34
Barn: Christen Halvorsen 13, Halvor 10, Ole 4, Torand Halvorsd 2 
268 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6309  Ole Halvorsen Smukkestad  Enk: Ingebor Olsd 34
Barn: Christen Halvorsen 13, Halvor 10, Ole 4, Torand Halvorsd 2 
269 15 Aug 1769  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6311  Taran Halvorsdtr Smukkestad  Enk: Ingebor Olsd 34
Barn: Christen Halvorsen 13, Halvor 10, Ole 4, Torand Halvorsd 2 
270 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I17979  Tone Simonsdtr Bergane  Enken Tone 65
Barn: Hælge 20 
271 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I24500  Helge Jørgensdtr Snøås  Enken Tone 65
Barn: Hælge 20 
272 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I6251  Tor Torsen Østenå  Thor 35 og Kari 34
Barn: Thor 5, Marthe 8, Tone 3, Kari 1 
273 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I7893  Kari Jørgensdtr Vågsland  Thor 35 og Kari 34
Barn: Thor 5, Marthe 8, Tone 3, Kari 1 
274 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I7896  Tor Torsen Snøås  Thor 35 og Kari 34
Barn: Thor 5, Marthe 8, Tone 3, Kari 1 
275 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I7894  Marte Torsdtr  Thor 35 og Kari 34
Barn: Thor 5, Marthe 8, Tone 3, Kari 1 
276 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I7895  Tone Torsdtr Snøås  Thor 35 og Kari 34
Barn: Thor 5, Marthe 8, Tone 3, Kari 1 
277 15 Aug 1769  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I16397  Kari Torsdtr Snøås  Thor 35 og Kari 34
Barn: Thor 5, Marthe 8, Tone 3, Kari 1 
278 15 Aug 1769  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16203  Ole Gundersen Bergsto  Ole 46 og Gunild 36
Barn: Osmund 10, Herjus 8, Gunder 3/4, Liv 3 
279 15 Aug 1769  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16202  Gunhild Åsmundsdtr  Ole 46 og Gunild 36
Barn: Osmund 10, Herjus 8, Gunder 3/4, Liv 3 
280 15 Aug 1769  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16279  Åsmund Olsen Bergsto  Ole 46 og Gunild 36
Barn: Osmund 10, Herjus 8, Gunder 3/4, Liv 3 
281 15 Aug 1769  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16296  Hergjus Olsen Bergsto  Ole 46 og Gunild 36
Barn: Osmund 10, Herjus 8, Gunder 3/4, Liv 3 
282 15 Aug 1769  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16342  Liv Olsdtr Bergsto  Ole 46 og Gunild 36
Barn: Osmund 10, Herjus 8, Gunder 3/4, Liv 3 
283 15 Aug 1769  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16398  Gunder Olsen Sollid  Ole 46 og Gunild 36
Barn: Osmund 10, Herjus 8, Gunder 3/4, Liv 3 
284 15 Aug 1769  Stavsholt under Kleppe, Flåbygd   I6146  Rollev Olsen Berge  Rollev Olsen 28 og Kirstie 40 
285 15 Aug 1769  Stavsholt under Kleppe, Flåbygd   I419  Kjersti Mikkelsdtr Dalen  Rollev Olsen 28 og Kirstie 40 
286 15 Aug 1769  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I10479  Gro Severinsdtr Øverland  Enke Groe 50
Barn: Knud Olsen 23, Svend 14, Aslev 19 
287 15 Aug 1769  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I15334  Knut Olsen Strandstul  Enke Groe 50
Barn: Knud Olsen 23, Svend 14, Aslev 19 
288 15 Aug 1769  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I15337  Aslaug Olsdtr Strandstul  Enke Groe 50
Barn: Knud Olsen 23, Svend 14, Aslev 19 
289 15 Aug 1769  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I15335  Svend Olsen Strandstul  Enke Groe 50
Barn: Knud Olsen 23, Svend 14, Aslev 19 
290 15 Aug 1769  Strengen under Ulsnes, Flåbygd   I4288  Halvor Hansen Strengen  Halvor 60 og Gunild 66
Barn: Gunulv Halvorsen 27
[Strengen er plassert under Ovanstraum] 
291 15 Aug 1769  Strengen under Ulsnes, Flåbygd   I4287  Gunhild Gunulvsdtr Ytterbø  Halvor 60 og Gunild 66
Barn: Gunulv Halvorsen 27
[Strengen er plassert under Ovanstraum] 
292 15 Aug 1769  Strengen under Ulsnes, Flåbygd   I11582  Gunulv Halvorsen Strengen  Halvor 60 og Gunild 66
Barn: Gunulv Halvorsen 27
[Strengen er plassert under Ovanstraum] 
293 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I23286  Tomas Pedersen Sundbø  Ind. Thomas 69 og Anne 71
Brugeren Knud Thomasen 28 
294 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I5997  Anne Knutsdtr Singusdal  Ind. Thomas 69 og Anne 71
Brugeren Knud Thomasen 28 
295 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I6540  Knut Tomasen Kjeldal  Ind. Thomas 69 og Anne 71
Brugeren Knud Thomasen 28 
296 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I5474  Ole Nilsen Sundbø  Ole 47 og Mette 58
Barn: Ole 16, Niels 14, Kari 21 
297 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I14916  Mette  Ole 47 og Mette 58
Barn: Ole 16, Niels 14, Kari 21 
298 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I5444  Kari Olsdtr Sundbø  Ole 47 og Mette 58
Barn: Ole 16, Niels 14, Kari 21 
299 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I7318  Ole Olsen Sundbø  Ole 47 og Mette 58
Barn: Ole 16, Niels 14, Kari 21 
300 15 Aug 1769  Sundbø nordre, Flåbygd   I14901  Nils Olsen Bjønnstig  Ole 47 og Mette 58
Barn: Ole 16, Niels 14, Kari 21 
301 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I6321  Anne Olsdtr Rui  Jens 37 og Anne 50
Barn: Ole Olsen 19, Hans Olsen 9, Gunild Olsd 19, Anne 13 
302 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I3546  Jens Torbjørnsen Ovanstraum  Jens 37 og Anne 50
Barn: Ole Olsen 19, Hans Olsen 9, Gunild Olsd 19, Anne 13 
303 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I6322  Ole Olsen Gåserud  Jens 37 og Anne 50
Barn: Ole Olsen 19, Hans Olsen 9, Gunild Olsd 19, Anne 13 
304 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I6323  Hans Olsen Kilen  Jens 37 og Anne 50
Barn: Ole Olsen 19, Hans Olsen 9, Gunild Olsd 19, Anne 13 
305 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I6326  Gunhild Olsdtr Kilen  Jens 37 og Anne 50
Barn: Ole Olsen 19, Hans Olsen 9, Gunild Olsd 19, Anne 13 
306 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I6327  Anne Olsdtr Kilen  Jens 37 og Anne 50
Barn: Ole Olsen 19, Hans Olsen 9, Gunild Olsd 19, Anne 13 
307 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I6325  Kari Olsdtr Kilen  Gunleik 30 og Kari 21
Barn: Gunulv 1 1/2 
308 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I1984  Gunlek Gunulvsen Sundbø  Gunleik 30 og Kari 21
Barn: Gunulv 1 1/2 
309 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I12566  Gunulv Gunleksen Sundbø  Gunleik 30 og Kari 21
Barn: Gunulv 1 1/2 
310 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I12353  Gunulv Tykesen Sundbø  Tiener: Gunulv Tykiesen 14 
311 15 Aug 1769  Sundbø søndre, Flåbygd   I7305  Margit Tjostolvsdtr Undeberg  Tiener: Margit Kiøstovsd 21 
312 15 Aug 1769  Tekslia under Omnes, Flåbygd   I2205  Ismael Hansen Tonningsdalen  Ismael 44 og Lisbeth 39
Barn: Hans 10, Mette 6, Ingri 3 
313 15 Aug 1769  Tekslia under Omnes, Flåbygd   I6561  Hans Ismaelsen Smedstad  Ismael 44 og Lisbeth 39
Barn: Hans 10, Mette 6, Ingri 3 
314 15 Aug 1769  Tekslia under Omnes, Flåbygd   I6560  Mette Ismaelsdtr Teigen  Ismael 44 og Lisbeth 39
Barn: Hans 10, Mette 6, Ingri 3 
315 15 Aug 1769  Tekslia under Omnes, Flåbygd   I16383  Ingeborg Ismaelsdtr Teigen  Ismael 44 og Lisbeth 39
Barn: Hans 10, Mette 6, Ingri 3 
316 15 Aug 1769  Tonningsdalen under Kilen nordre, Flåbygd   I14306  Halvor Gunleksen Tonningsdalen  Halvor 32 og Askier 25
Barn: Giermund 1 
317 15 Aug 1769  Tonningsdalen under Kilen nordre, Flåbygd   I14307  Asgjerd Gjermundsdtr Lia  Halvor 32 og Askier 25
Barn: Giermund 1 
318 15 Aug 1769  Tonningsdalen under Kilen nordre, Flåbygd   I14287  Gjermund Halvorsen Lia  Halvor 32 og Askier 25
Barn: Giermund 1 
319 15 Aug 1769  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I2219  Kittil Olsen Rui  Kittild 38 og Ingebiør 32
Inderst Kari Sommunsd 70 
320 15 Aug 1769  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I2110  Kari Såmundsdtr Øvrebø  Kittild 38 og Ingebiør 32
Inderst Kari Sommunsd 70 
321 15 Aug 1769  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I9738  Ingeborg Anundsdtr Liklov  Kittild 38 og Ingebiør 32
Inderst Kari Sommunsd 70 
322 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I678  Mikkel Olsen Tveit  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
323 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I6551  Gunhild Gundersdtr Kilen  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
324 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I6182  Ole Mikkelsen Tveit  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
325 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I6559  Gunder Mikkelsen Tveit  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
326 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I6183  Bergit Mikkelsdtr Tveit  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
327 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I6184  Gro Mikkelsdtr Tveit  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
328 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I6552  Mari Mikkelsdtr Tveit  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
329 15 Aug 1769  Tveit nordre, Flåbygd   I6553  Kari Mikkelsdtr Tveit  Mikel 47 og Gunild 36
Barn: Ole 15, Gunder 1 1/2, Birgit 20, Groe 18, Mari 8, Kari 5 
330 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I257  Torstein Nilsen Tveit  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
331 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I255  Sarke Torgersdtr Lunde  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
332 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I258  Ole Torsteinsen Tveit  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
333 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I259  Gunhild Torsteinsdtr Tveit  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
334 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I260  Nils Torsteinsen Tveit  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
335 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I261  Torger Torsteinsen Tveit  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
336 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I6607  Halvor Torsteinsen Kleiverud  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
337 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I6608  Mikkel Torsteinsen Tveit  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
338 15 Aug 1769  Tveit søndre, Flåbygd   I6609  Johannes Torsteinsen Dompendal  Tosten 57 og Sarka 56
Barn: Ole 29, Niels Tostensen Vanvittig 25, Torgier 24, Halvor 17, Mikel 13, Johans 11, Gunild 26 
339 15 Aug 1769  Tveitstulen under Tveit, Flåbygd   I6145  Amund Olsen Berge  Aamond 40 og Aslev 45
Barn: Tore Amondsd 8 1/4, Margit 4 
340 15 Aug 1769  Tveitstulen under Tveit, Flåbygd   I7802  Aslaug Hansdtr Rui  Aamond 40 og Aslev 45
Barn: Tore Amondsd 8 1/4, Margit 4 
341 15 Aug 1769  Tveitstulen under Tveit, Flåbygd   I3312  Tore Amundsdtr Berge  Aamond 40 og Aslev 45
Barn: Tore Amondsd 8 1/4, Margit 4 
342 15 Aug 1769  Tveitstulen under Tveit, Flåbygd   I4240  Margit Amundsdtr Tveitstulen  Aamond 40 og Aslev 45
Barn: Tore Amondsd 8 1/4, Margit 4 
343 22 Nov 1769  Ulsnes, Flåbygd   I4421  Hans Olsen Folkestad  Skifte etter Ingeborg Hansdtr. 
344 22 Nov 1769  Ulsnes, Flåbygd   I2304  Åste Olsdtr Ulsnes  Skifte etter Ingeborg Hansdtr. 
345 22 Nov 1769  Ulsnes, Flåbygd   I4630  Peder Jonsen Folkestad  Skifte etter Ingeborg Hansdtr. 
346 22 Nov 1769  Ulsnes, Flåbygd   I2302  Kittil Olsen Ulsnes  Skifte etter Ingeborg Hansdtr. 
347 22 Nov 1769  Ulsnes, Flåbygd   I2301  Ingeborg Hansdtr Norheim  Skifte etter Ingeborg Hansdtr. 
348 22 Nov 1769  Ulsnes, Flåbygd   I976  Torstein Jonsen Ulsnes  Skifte etter Ingeborg Hansdtr. 
349 22 Nov 1769  Ulsnes, Flåbygd   I4884  Ole Kittilsen Ulsnes  Skifte etter Ingeborg Hansdtr. 
350 15 Aug 1769  Ulsnes, Flåbygd   I4884  Ole Kittilsen Ulsnes  Ole 71 og Ingebor 76
Sønne=Datter: Gunild Hansd 7 
351 15 Aug 1769  Ulsnes, Flåbygd   I2301  Ingeborg Hansdtr Norheim  Ole 71 og Ingebor 76
Sønne=Datter: Gunild Hansd 7 
352 15 Aug 1769  Ulsnes, Flåbygd   I4423  Gunhild Hansdtr Folkestad  Ole 71 og Ingebor 76
Sønne=Datter: Gunild Hansd 7 
353 15 Aug 1769  Ulsnes, Flåbygd   I6209  Agata Larsdtr Kleiverud  Tiener: Aagaat 23 
354 15 Aug 1769  Undeberg under Berge, Flåbygd   I16187  Torbjørg Gunleksdtr  Torbiør 50
Barn: Gunlek 15, Ole 11 
355 15 Aug 1769  Undeberg under Berge, Flåbygd   I18167  Gunlek Tjostolvsen Undeberg  Torbiør 50
Barn: Gunlek 15, Ole 11 
356 15 Aug 1769  Undeberg under Berge, Flåbygd   I18166  Ole Tjostolvsen Undeberg  Torbiør 50
Barn: Gunlek 15, Ole 11 
357 15 Aug 1769  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I5132  Bergit Olsdtr Evju  Ind: Berte 48
Barn: Aslev Larsd 10
Ind: Peder Larsen 26 og Ingebor 23
Barn: Lars 1/2 
358 15 Aug 1769  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I6211  Aslaug Larsdtr Kleiverud  Ind: Berte 48
Barn: Aslev Larsd 10
Ind: Peder Larsen 26 og Ingebor 23
Barn: Lars 1/2 
359 15 Aug 1769  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I6205  Peder Larsen Kleiverud  Ind: Berte 48
Barn: Aslev Larsd 10
Ind: Peder Larsen 26 og Ingebor 23
Barn: Lars 1/2 
360 15 Aug 1769  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I16148  Ingeborg Fransdtr  Ind: Berte 48
Barn: Aslev Larsd 10
Ind: Peder Larsen 26 og Ingebor 23
Barn: Lars 1/2 
361 15 Aug 1769  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I16409  Lars Pedersen Haugen  Ind: Berte 48
Barn: Aslev Larsd 10
Ind: Peder Larsen 26 og Ingebor 23
Barn: Lars 1/2 
362 15 Aug 1769  Venheim under Nes nordre, Flåbygd   I2193  Gunhild Gunulvsdtr Nes  Kittild 30 og Gunild 40
Barn: Gunulv Tollevsen 18, Joen Tollevsen vanfør og daarlig 12, Mikel Tollevsen 8. Aaste 15 
363 15 Aug 1769  Venheim under Nes nordre, Flåbygd   I4193  Gunulv Tollevsen Venheim  Kittild 30 og Gunild 40
Barn: Gunulv Tollevsen 18, Joen Tollevsen vanfør og daarlig 12, Mikel Tollevsen 8. Aaste 15 
364 15 Aug 1769  Venheim under Nes nordre, Flåbygd   I4195  Åste Tollevsdtr Venheim  Kittild 30 og Gunild 40
Barn: Gunulv Tollevsen 18, Joen Tollevsen vanfør og daarlig 12, Mikel Tollevsen 8. Aaste 15 
365 15 Aug 1769  Venheim under Nes nordre, Flåbygd   I4192  Jon Tollevsen Venheim  Kittild 30 og Gunild 40
Barn: Gunulv Tollevsen 18, Joen Tollevsen vanfør og daarlig 12, Mikel Tollevsen 8. Aaste 15 
366 15 Aug 1769  Venheim under Nes nordre, Flåbygd   I4194  Mikkel Tollevsen Venheim  Kittild 30 og Gunild 40
Barn: Gunulv Tollevsen 18, Joen Tollevsen vanfør og daarlig 12, Mikel Tollevsen 8. Aaste 15 
367 15 Aug 1769  Venheim under Nes nordre, Flåbygd   I6330  Kittil Knutsen Øverland  Kittild 30 og Gunild 40
Barn: Gunulv Tollevsen 18, Joen Tollevsen vanfør og daarlig 12, Mikel Tollevsen 8. Aaste 15 
368 15 Aug 1769  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16110  Even Guttormsen Vigdeil  Evind 30 og Hæge 31 
369 15 Aug 1769  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16109  Hege Torgersdtr Grotnes  Evind 30 og Hæge 31 
370 15 Aug 1769  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16163  Bergit Evensdtr  Inderst Birgit 54
Barn: Ephraim 15, Kari 11 
371 15 Aug 1769  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16175  Efraim Guttormsen Vigdeil  Inderst Birgit 54
Barn: Ephraim 15, Kari 11 
372 15 Aug 1769  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16162  Kari Guttormsdtr Vigdeil  Inderst Birgit 54
Barn: Ephraim 15, Kari 11 
373 15 Aug 1769  Østenå, Flåbygd   I6248  Jørgen Torsen Østenå  Jørgen 43 og Salve 37
Barn: Aslak 20, Thor 2, Aase 14, Marthe 8, Kari 4 
374 15 Aug 1769  Østenå, Flåbygd   I6576  Solveig Aslaksdtr Lone  Jørgen 43 og Salve 37
Barn: Aslak 20, Thor 2, Aase 14, Marthe 8, Kari 4 
375 15 Aug 1769  Østenå, Flåbygd   I6577  Aslak Jørgensen Østenå  Jørgen 43 og Salve 37
Barn: Aslak 20, Thor 2, Aase 14, Marthe 8, Kari 4 
376 15 Aug 1769  Østenå, Flåbygd   I16392  Tor Jørgensen Østenå  Jørgen 43 og Salve 37
Barn: Aslak 20, Thor 2, Aase 14, Marthe 8, Kari 4 
377 15 Aug 1769  Østenå, Flåbygd   I16116  Åse Jørgensdtr Østenå  Jørgen 43 og Salve 37
Barn: Aslak 20, Thor 2, Aase 14, Marthe 8, Kari 4 
378 15 Aug 1769  Østenå, Flåbygd   I12352  Kari Jørgensdtr Østenå  Jørgen 43 og Salve 37
Barn: Aslak 20, Thor 2, Aase 14, Marthe 8, Kari 4 
379 15 Aug 1769  Østenå, Flåbygd   I24496  Margit Jørgensdtr Østenå  Jørgen 43 og Salve 37
Barn: Aslak 20, Thor 2, Aase 14, Marthe 8, Kari 4 
380 15 Aug 1769  Øverberg under Berge, Flåbygd   I16338  Matias Kristoffersen Rauberg  Matthis 26 og Hælge 32
Barn: Ole 3 1/2  
381 15 Aug 1769  Øverberg under Berge, Flåbygd   I16339  Helge Halvorsdtr Qvislin  Matthis 26 og Hælge 32
Barn: Ole 3 1/2  
382 15 Aug 1769  Øverberg under Berge, Flåbygd   I16340  Ole Matiasen Øverberg  Matthis 26 og Hælge 32
Barn: Ole 3 1/2  
383 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I3270  Falentin Knutsen Uvdal  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
384 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I1576  Åste Halvorsdtr Forberg  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
385 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I9446  Knut Falentinsen Uvdal  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
386 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I9451  Anne Falentinsdtr Uvdal  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
387 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I9447  Margit Falentinsdtr Uvdal  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
388 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I16274  Gunhild Andersdtr  Inderster Giermund Kittilsen 43 og Gunild 47
Barn: Kittild 19, Halvor Giermundsen Gebræklig 18, Rannov 14, Ingebiør 4 
389 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I6999  Halvor Falentinsen Uvdal  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
390 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I11273  Gjermund Kittilsen Øverland  Inderster Giermund Kittilsen 43 og Gunild 47
Barn: Kittild 19, Halvor Giermundsen Gebræklig 18, Rannov 14, Ingebiør 4 
391 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I9450  Tor Falentinsen Uvdal  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
392 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I9440  Dorte Falentinsdtr Grini  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
393 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I9444  Nils Falentinsen Uvdal  Valentin 57 og Aaste 44
Barn: Niels 21, Knud Valentinsen Vanfør 16, Halvor 8, Thor 2, Dorthe 30, Anne 15, Margit 13 
394 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I16295  Halvor Gjermundsen Øverland  Inderster Giermund Kittilsen 43 og Gunild 47
Barn: Kittild 19, Halvor Giermundsen Gebræklig 18, Rannov 14, Ingebiør 4 
395 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I11274  Rønnaug Gjermundsdtr Øverland  Inderster Giermund Kittilsen 43 og Gunild 47
Barn: Kittild 19, Halvor Giermundsen Gebræklig 18, Rannov 14, Ingebiør 4 
396 15 Aug 1769  Øverland, Flåbygd   I16317  Ingeborg Gjermundsdtr Øverland  Inderster Giermund Kittilsen 43 og Gunild 47
Barn: Kittild 19, Halvor Giermundsen Gebræklig 18, Rannov 14, Ingebiør 4 
397 15 Aug 1769  Øygarden under Flom, Flåbygd   I6233  Johannes Evensen Dompendal  Johannes 40 og Margit 45
Barn: Birgit 12, Aase 7, Evind 15 
398 15 Aug 1769  Øygarden under Flom, Flåbygd   I6616  Margit Olsdtr  Johannes 40 og Margit 45
Barn: Birgit 12, Aase 7, Evind 15 
399 15 Aug 1769  Øygarden under Flom, Flåbygd   I6617  Even Johannesen Dompendal  Johannes 40 og Margit 45
Barn: Birgit 12, Aase 7, Evind 15 
400 15 Aug 1769  Øygarden under Flom, Flåbygd   I6619  Bergit Johannesdtr Dompendal  Johannes 40 og Margit 45
Barn: Birgit 12, Aase 7, Evind 15 
401 15 Aug 1769  Øygarden under Flom, Flåbygd   I6620  Åse Johannesdtr Dompendal  Johannes 40 og Margit 45
Barn: Birgit 12, Aase 7, Evind 15 
402 15 Aug 1769  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I2192  Søren Gunulvsen Nes  Søren 40 og Mari 32
Barn: Gunulv 10, Mikel 7, Halvor 6, Tollev 3 
403 15 Aug 1769  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I1986  Mari Gunulvsdtr Sundbø  Søren 40 og Mari 32
Barn: Gunulv 10, Mikel 7, Halvor 6, Tollev 3 
404 15 Aug 1769  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I16954  Gunulv Sørensen Øygarden  Søren 40 og Mari 32
Barn: Gunulv 10, Mikel 7, Halvor 6, Tollev 3 
405 15 Aug 1769  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I6610  Mikkel Sørensen Øygarden  Søren 40 og Mari 32
Barn: Gunulv 10, Mikel 7, Halvor 6, Tollev 3 
406 15 Aug 1769  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I6611  Halvor Sørensen Øygarden  Søren 40 og Mari 32
Barn: Gunulv 10, Mikel 7, Halvor 6, Tollev 3 
407 15 Aug 1769  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I6612  Tollev Sørensen Øygarden  Søren 40 og Mari 32
Barn: Gunulv 10, Mikel 7, Halvor 6, Tollev 3