Kilder


Treff 1 til 2200 av 3883

      1 2 Neste»


 #  Kilde ID   Tittel, Forfatter 
1 S1 Pantebok, Nedre Telemark Sorenskriveri
 
2 S2 Kirkebok Bø og Lunde
 
3 S5 Folketelling 1801
 
4 S4 Tingbok Nedre Telemark Sorenskriveri
 
5 S6 Kirkebok Holla
 
6 S7 Panteregister Nedre Telemark Sorenskriveri
 
7 S8 Kirkebok Seljord
 
8 S9 Kirkebok Drangedal
 
9 S10 Slektregister Drangedal
 
10 S11 Kirkebok Sauherad
 
11 S12 Lunde herad med Flaabygd
Olav Stranna, 1921 
12 S13 Skifte 1825 Skoe, Lunde
 
13 S14 Ekstraskatten 1762-64 (Folk i Holla, NJ Stoa)
 
14 S17 Sjeleregister 1730, Seljord
 
15 S18 Seljordsoga IV
 
16 S19 Pantebok for Vest-Telemark
 
17 S20 Sauheradsoga V
 
18 S21 Prest- og fogdemantall 1664
 
19 S22 Kirkebok Gjerpen
 
20 S23 Jordebok over Bratsberg 1624
 
21 S25 Seljordsoga V
 
22 S26 Sauheradsoga III
 
23 S27 Sauheradsoga IV
 
24 S28 Tingbok Vest-Telemark
 
25 S29 Ekstraskatten 1711
 
26 S30 Kirkebok Bamble
 
27 S31 Hitterdalsboken
 
28 S32 Gjerpen bygdebok (web)
 
29 S33 Pasienter på Bratsberg amtssykehus
 
30 S34 Kirkebok Hjartdal
 
31 S35 Kirkebok Kviteseid
 
32 S36 Sauheradsoga II
 
33 S37 Kirkebok Heddal
 
34 S38 Hørtesoga
 
35 S39 Folketelling 1815
 
36 S40 Kirkebok Porsgrunn østre
 
37 S41 Ekstaskatt 1762
 
38 S42 Danske Kanselli - Norske registre
 
39 S43 Skien Lagting
 
40 S44 Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark
 
41 S45 Tingbok ØT østfjeldske
 
42 S46 Matrikkel 1723
 
43 S47 Alminnelig jordebok Telemark 1661
 
44 S48 Pantebok, ØT øst
 
45 S49 Skatt 1647
 
46 S50 Husmannssoge for Bø i Telemark I
 
47 S51 Skifte 1773 Bakås under Forberg midtgarden, Bø
 
48 S52 Skifte 1795 Kleppe øvre, Lunde
 
49 S53 Skifte 1713 Sundbø nordre, Flåbygd
 
50 S54 Skifte 1733 Børte nedre, Lunde
 
51 S55 Skifte 1745 Øygarden under Håtveit, Nesherad
 
52 S56 Skifte 1792 Kåsa under Dale, Saude
 
53 S57 Sauheradsoga I
 
54 S58 Skifte 1726 Åsen under Kise, Nesherad
 
55 S59 Arkivverket - Debattforum
 
56 S60 Skifteprotokoll Gudbrandsdalen
 
57 S61 Skifte 1742 Tveit, Flåbygd
 
58 S62 Skifte 1703 Suvdal, Lunde
 
59 S63 Skifte 1796 Hegnåsen under Ytterbø, Lunde
 
60 S64 Skifte 1789 Suvdal, Lunde
 
61 S65 Skifte 1746 Ajer, Lunde
 
62 S66 Skifte 1760 Gurvika under Elset, Solum
 
63 S67 Skifte 1801 Dagstjønndalen under Skoe, Bø
 
64 S68 Skifte 1776 Furuvoll, Bø
 
65 S69 Skifte 1736 Kleppe under Kjeldal, Flåbygd
 
66 S70 Skifte 1782 Eikjarud, Lunde (Bø)
 
67 S71 Skifte 1748 Leirkoll under Skoe, Bø
 
68 S72 Skifte 1807 Bjørndalen under Helgetveit, Lunde
 
69 S73 Skifte 1745 Haugland, Bø
 
70 S74 Skifte 1746 Vatnar, Bø
 
71 S75 Skifte 1747 Kaljord, Saude
 
72 S76 Skifte 1761 Haugen under Hanto, Lunde
 
73 S77 Skifte 1735 Askiltrud, Bø
 
74 S78 Skifte 1747 Roteberg, Bø
 
75 S79 Skifte 1742 Askilt nordre, Bø
 
76 S80 Skifte 1763 Hegna under Askilt, Bø
 
77 S81 Skifte 1786 Fossheim, Bø
 
78 S82 Skifte 1739 Funnemark nordre, Lunde
 
79 S83 Skifte 1756 Østerli vestre, Bø
 
80 S84 Skifte 1783 Åse under Skoe, Lunde
 
81 S85 Rollag bygdebok 4
 
82 S86 Heddalslekt
 
83 S87 Skifte 1767 Øvrebø, Seljord (Bø)
 
84 S88 Hjartdalssoga II
 
85 S3 Skifte 1783 , Larvik
Jan Berg 
86 S90 Skifte 1737 Moen under Nordadal, Nesherad
 
87 S91 Dødfallsprotokoll, Bø
 
88 S92 Skifte 1820 Holtebekk under Gåra, Bø
 
89 S93 Skifte 1820 Storskott under Gåra, Bø
 
90 S94 Formuesskatt 1789
 
91 S95 Skifte 1798 Sølverud, Nesherad
 
92 S96 Skifte 1757 Åsgrav under Torstveit, Bø
 
93 S97 Skifte 1745 ved Jernverket, Holla
 
94 S98 Kirkebok Kongsberg
 
95 S100 Kirkebok Skien
 
96 S101 Skifte 1780 Liegaden, Skien
 
97 S102 Skifte 1778 Haugen under Torstveit, Bø
 
98 S103 Skifte 1797 Åmot under Haugland, Bø
 
99 S104 Skifte 1743 Skogen under Grivi, Bø
 
100 S105 Skifte 1739 Humlebrekke under Torstveit, Bø
 
101 S106 Skifte 1739 Humlebrekke under Torstveit 2, Bø
 
102 S107 Skifte 1728 Breibekk under Håtveit, Nesherad
 
103 S108 Skifte 1796 Humlebrekke under Torstveit, Bø
 
104 S109 Skifte 1751 Jernverket Hørte, Bø
 
105 S110 Skifte 1759 Skogen under Forberg, Bø
 
106 S111 Skifte 1758 Ågetvedt nedre, Bø
 
107 S112 Skifte 1757 Frambø, Bø
 
108 S113 Skifte 1747 Vallevad under Askilt, Bø
 
109 S114 Skifte 1747 Skvisla under Askilt, Bø
 
110 S115 Skifte 1720 Sølverud, Nesherad
 
111 S116 Skifte 1729 Staurheim, Bø
 
112 S117 Skifte 1733 Staurheim, Bø
 
113 S118 Skifte 1680 Staurheim, Bø
 
114 S119 Skifte 1729 Staurheim 2, Bø
 
115 S120 Skifte 1741 Klevar, Saude
 
116 S121 Skifte 1720 Staurheim, Bø
 
117 S122 Skifte 1720 Nordbø, Bø
 
118 S123 Skifte 1746 Staurheim, Bø
 
119 S124 Skifte 1785 Frambø, Bø
 
120 S125 Skifte 1775 Staurheim, Bø
 
121 S126 Skifte 1782 Staurheim, Bø
 
122 S127 Skifte 1749 Midtbø, Bø
 
123 S128 Skifte 1773 Hegna under Staurheim, Bø
 
124 S129 Skifte 1782 Steinsrud under Staurheim, Bø
 
125 S130 Skifte 1742 Grivi, Bø
 
126 S131 Skifte 1710 Roe, Bø
 
127 S132 Skifte 1739 Åse, Bø
 
128 S133 Skifte 1691 Suvdal, Lunde
 
129 S134 Skifte 1742 Valen, Lunde
 
130 S135 Skifte 1746 Torbjørnskås under Børte nedre, Lunde
 
131 S136 Skifte 1695 Oterholt, Bø
 
132 S137 Skifte 1737 Jønneberg, Bø
 
133 S138 Skifte 1771 Hegna under Forberg, Bø
 
134 S139 Skifte 1775 Igletjønn under Vreim, Bø
 
135 S140 Skifte 1739 Li nedre, Bø
 
136 S141 Skifte 1729 Li nedre, Bø
 
137 S142 Skifte 1741 Apalnes, Lunde
 
138 S143 Skifte 1722 Yttingen under Baksås, Holla
 
139 S144 Skifte 1739 Evju under Nordbø, Bø
 
140 S145 Skifte 1742 Veirud under Frambø, Bø
 
141 S146 Skifte 1741 Veirud under Frambø, Bø
 
142 S147 Skifte 1738 Folkestad nedre, Bø
 
143 S148 Skifte 1782 Borgja, Bø
 
144 S149 Skifte 1748 Berg under Edingsås, Saude
 
145 S150 Skifte 1667 Eikja nedre, Lunde (Bø)
 
146 S151 Skifte 1712 Lia under Enggrav, Lunde
 
147 S152 Skifte 1740 Nyhus under Erikstein, Bø
 
148 S153 Skifte 1740 Fosse under Fossheim, Bø
 
149 S154 Skifte 1712 Eika, Bø
 
150 S155 Skifte 1761 Skallerud under Bergan, Nesherad
 
151 S156 Skifte 1782 Smiehaugen under Helgetveit, Lunde
 
152 S157 Skifte 1703 Haugerud, Bø
 
153 S158 Skifte 1739 Grini søndre, Lunde
 
154 S159 Skifte 1699 Forberg søndre, Bø
 
155 S160 Skifte 1746 Odden under Nes nordre, Nesherad
 
156 S161 Skifte 1797 Hustufta under Svenseid, Lunde
 
157 S162 Skifte 1782 Hustufta under Svenseid, Lunde
 
158 S163 Skifte 1727 Åse, Bø
 
159 S164 Skifte 1745 Pålskås under Sisjord, Bø
 
160 S165 Skifte 1773 Kåsa under Norheim nordre, Lunde
 
161 S166 Skifte 1699 Sønstebø, Bø
 
162 S167 Skifte 1734 Tyri østre, Lunde
 
163 S168 Skifte 1715 Skårdal, Lunde
 
164 S169 Skifte 1784 Holtet under Heggeland, Lunde
 
165 S170 Skifte 1706 Sølverud, Nesherad
 
166 S171 Skifte 1698 Tveitan, Lunde
 
167 S172 Skifte 1801 Harpestå under Forberg, Bø
 
168 S173 Skifte 1739 Erikstein nordre, Bø
 
169 S174 Skifte 1744 Forberg nordre, Bø
 
170 S175 Skifte 1680 Dyrud nordre, Nesherad
 
171 S176 Skifte 1685 Haugland, Bø
 
172 S177 Skifte 1807 Engene under Sanda, Bø
 
173 S178 Skifte 1787 Lia under Hetterud, Nesherad
 
174 S179 Skifte 1777 Skoe, Bø
 
175 S180 Skifte 1703 Torstveit, Bø
 
176 S181 Skifte 1762 Spirholt under Holtan nedre, Nesherad
 
177 S182 Skifte 1723 Suvdal, Lunde
 
178 S183 Skifte 1777 Myre under Eika, Bø
 
179 S184 Skifte 1723 Ova, Lunde
 
180 S185 Skifte 1778 Buverud under Grini, Lunde
 
181 S186 Skifte 1759 Myre under Børte øvre, Lunde
 
182 S187 Skifte 1713 Ågetvedt, Bø
 
183 S188 Skifte 1690 Ågetvedt, Bø
 
184 S189 Skifte 1740 Stadsklev under Frambø, Bø
 
185 S190 Skifte 1780 Stadsklev under Frambø, Bø
 
186 S191 Skifte 1748 Kittilsrud under Verpe, Lunde
 
187 S192 Skifte 1678 Forberg søndre, Bø
 
188 S193 Skifte 1799 Nordbø, Bø
 
189 S194 Skifte 1783 Vatnar, Bø
 
190 S195 Skifte 1738 Skårdal, Lunde
 
191 S196 Skifte 1690 Torstveit, Bø
 
192 S197 Skifte 1739 Tveitan, Lunde
 
193 S198 Skifte 1733 Østerholt, Lunde
 
194 S199 Skifte 1742 Vreim nordre, Bø
 
195 S200 Skifte 1667 Askilt søndre, Bø
 
196 S201 Skifte 1739 Tveit, Lunde (Bø)
 
197 S202 Skifte 1741 Rønningen under Oterholt søndre, Bø
 
198 S203 Skifte 1769 Ovanstraum, Flåbygd
 
199 S204 Skifte 1797 Skoe, Lunde
 
200 S205 Skifte 1798 Stavangshaugen under Enggrav, Lunde
 
201 S206 Skifte 1693 Børte nedre, Lunde
 
202 S207 Skifte 1700 Valen, Lunde
 
203 S208 Skifte 1739 Øygarden under Eikja østre, Lunde (Bø)
 
204 S209 Skifte 1760 Norskog under Kleppe øvre, Lunde
 
205 S210 Skifte 1745 Tveitan, Lunde
 
206 S211 Skifte 1742 Rønningen under Norheim, Lunde
 
207 S212 Skifte 1746 Tempelen under Lunde, Lunde
 
208 S213 Skifte 1739 Myre under Børte, Lunde
 
209 S214 Skifte 1746 Børte øvre, Lunde
 
210 S215 Skifte 1699 Saga under Oterholt nordre, Bø
 
211 S216 Skifte 1740 Jønneberg, Bø
 
212 S217 Skifte 1740 Jønnebergjordet under Jønneberg, Bø
 
213 S218 Skifte 1748 Evju under Nordbø, Bø
 
214 S219 Skifte 1787 Evju under Nordbø, Bø
 
215 S220 Skifte 1736 Kåsine under Dyrud søndre, Nesherad
 
216 S221 Skifte 1710 Nordadal, Nesherad
 
217 S222 Skifte 1738 Verpe, Lunde
 
218 S223 Skifte 1733 Midtbø, Bø
 
219 S224 Skifte 1683 Holtan øvre, Nesherad
 
220 S225 Skifte 1733 Hegna under Borgja, Bø
 
221 S226 Skifte 1741 Hegna under Borgja, Bø
 
222 S227 Skifte 1698 Jønneberg, Bø
 
223 S228 SKifte 1721 Ova, Lunde
 
224 S229 Skifte 1734 Moen under Midtbø, Bø
 
225 S230 Skifte 1792 Moen under Midtbø, Bø
 
226 S231 Skifte 1733 Røste, Saude
 
227 S232 Skifte 1709 Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
228 S233 Skifte 1699 Ajer store, Lunde
 
229 S234 Skifte 1733 Haug under Fossheim, Bø
 
230 S235 Skifte 1741 Sisselstigen under Roteberg og Vale, Bø
 
231 S236 Skifte 1701 Evju, Nesherad
 
232 S237 Skifte 1705 Evju, Nesherad
 
233 S238 Skifte 1732 Askilt nordre, Bø
 
234 S239 Skifte 1704 Åsland, Lunde
 
235 S240 Skifte 1724 Eikja østre, Lunde (Bø)
 
236 S241 Skifte 1741 Kleppen under Prestegården, Bø
 
237 S242 Skifte 1708 Borgja, Bø
 
238 S243 Skifte 1692 Oterholt søndre, Bø
 
239 S244 Skifte 1690 Oterholt nordre, Bø
 
240 S245 Skifte 1743 Dyrtid under Funnemark, Lunde
 
241 S246 Skifte 1785 Holtskog under Holte, Nesherad
 
242 S247 Skifte 1741 Kåsa under Steinsrud, Lunde
 
243 S248 Skifte 1721 Lunde nedre, Lunde
 
244 S249 Skifte 1689 Skoe, Lunde
 
245 S250 Skifte 1739 Bjørndalen under Tveitan, Lunde
 
246 S251 Skifte 1748 Fjellet under Funnemark, Lunde
 
247 S252 Skifte 1745 Stordal under Grivi nedre, Bø
 
248 S253 Skifte 1698 Lunde, Lunde
 
249 S254 Skifte 1755 Nyhus under Erikstein søndre, Bø
 
250 S255 Skifte 1758 Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
251 S256 Skifte 1770 Haugen under Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
252 S257 Skifte 1739 Forberg nordre, Bø
 
253 S258 Skifte 1743 Myre under Eika, Bø
 
254 S259 Skifte 1699 Haugerud, Bø
 
255 S260 Skifte 1721 Nordskog under Kleppe nedre, Lunde
 
256 S261 Skifte 1772 Fosse under Fossheim, Bø
 
257 S262 Skifte 1739 Grivi øvre, Bø
 
258 S263 Skifte 1794 Juvskås under Fossheim, Bø
 
259 S264 Skifte 1788 Jamdal, Lunde
 
260 S265 Skifte 1789 Jamdal søndre, Lunde
 
261 S266 Skifte 1782 Smiehaugen under Helgetveit 2, Lunde
 
262 S267 Skifte 1731 Heggeland, Lunde
 
263 S268 Skifte 1684 Valen, Lunde
 
264 S269 Skifte 1708 Ågetvedt, Bø
 
265 S270 Skifte 1739 Torbjørnskås under Børte nedre, Lunde
 
266 S271 Skifte 1747 Glenna under Espedalen, Bø
 
267 S272 Skifte 1788 Hellekås under Eika, Bø
 
268 S273 Skifte 1699 Oterholt nordre, Bø
 
269 S274 Skifte 1809 Åsland, Lunde
 
270 S275 Skifte 1733 Folkestad nedre, Bø
 
271 S276 Skifte 1740 Evju under Nordbø, Bø
 
272 S277 Skifte 1707 Bjørndalen søndre under Verpe, Lunde
 
273 S278 Skifte 1705 Smedsvalen, Saude
 
274 S279 Skifte 1697 Ågetvedt søndre, Bø
 
275 S280 Skifte 1711 Kjeldal, Flåbygd
 
276 S281 Skifte 1740 Folkestad nedre, Bø
 
277 S282 Skifte 1777 Jørgedal, Bø
 
278 S283 Skifte 1701 Sanda, Bø
 
279 S284 Skifte 1756 Ajer, Lunde
 
280 S285 Skifte 1785 Lia under Enggrav, Lunde
 
281 S286 Skifte 1724 Ajer store, Lunde
 
282 S287 Skifte 1796 Stavsholt under Skoe, Lunde
 
283 S288 Skifte 1744 Apalnes, Lunde
 
284 S289 Skifte 1758 Apalnes, Lunde
 
285 S290 Skifte 1808 Apalnes, Lunde
 
286 S291 Skifte 1721 Åse, Lunde (Bø)
 
287 S292 Skifte 1699 Åse, Lunde (Bø)
 
288 S293 Skifte 1776 Frambø, Bø
 
289 S294 Skifte 1741 Steinsrud under Staurheim, Bø
 
290 S295 Skifte 1720 Eikja, Lunde (Bø)
 
291 S296 Skifte 1689 Skjellaug, Lunde
 
292 S297 Skifte 1785 Åsen under Askilt, Bø
 
293 S298 Skifte 1796 Åsen under Erikstein nordre, Bø
 
294 S299 Skifte 1747 Åsen under Flita, Bø
 
295 S300 Skifte 1749 Åsen under Flita, Bø
 
296 S301 Skifte 1749 Åsen under Flita 2, Bø
 
297 S302 Skifte 1754 Åsen under Askilt nordre, Bø
 
298 S303 Skifte 1742 Bolkesjø, Gransherad
 
299 S304 Skifte 1702 Østerli, Bø
 
300 S305 Skifte 1735 Askilt søndre, Bø
 
301 S306 Skifte 1727 Gåra, Bø
 
302 S307 Skifte 1784 Gåra, Bø
 
303 S308 Skifte 1755 Hegna under Askilt nordre, Bø
 
304 S309 Skifte 1739 Åsland, Lunde
 
305 S310 Skifte 1796 Stavangshaugen under Enggrav, Lunde
 
306 S311 Skifte 1775 Bruserud under Forberg, Bø
 
307 S312 Skifte 1783 Hegna under Forberg nedre, Bø
 
308 S313 Skifte 1787 Li nordre, Bø
 
309 S314 Skifte 1746 Espedalen, Bø
 
310 S315 Skifte 1745 Espedalen, Bø
 
311 S316 Skifte 1712 Barlaug, Lunde
 
312 S317 Skifte 1701 Barlaug, Lunde
 
313 S318 Skifte 1788 Stigen under Valen, Bø
 
314 S319 Skifte 1762 Belatjønn under Sanda, Bø
 
315 S320 Skifte 1755 Berge under Espedalen, Bø
 
316 S321 Skifte 1810 Rønningen under Oterholt søndre, Bø
 
317 S322 Skifte 1738 Bjørkholt under Gravejord, Bø
 
318 S323 Skifte 1693 Erikstein søndre, Bø
 
319 S324 Skifte 1671 Helgetveit, Lunde
 
320 S325 Skifte 1698 Funnemark 2, Lunde
 
321 S326 Skifte 1698 Funnemark, Lunde
 
322 S327 Skifte 1699 Helgetveit, Lunde
 
323 S328 Skifte 1699 Espedalen, Bø
 
324 S329 Skifte 1696 Tveitan, Bø
 
325 S330 Skifte 1690 Tveitan, Bø
 
326 S331 Skifte 1809 Bua under Bjerva, Lunde
 
327 S332 Skifte 1743 Bjørndalen under Lunde, Lunde
 
328 S333 Skifte 1791 Bjørnfelldiket under Østerli, Bø
 
329 S334 Skifte 1698 Håve nedre, Lisleherad
 
330 S335 Skifte 1720 Borgja, Bø
 
331 S336 Skifte 1713 Flita, Bø
 
332 S337 Skifte 1804 Sersland under Folkestad nedre, Bø
 
333 S338 Skifte 1697 Børte øvre, Lunde
 
334 S339 Skifte 1712 Børte øvre, Lunde
 
335 S340 Skifte 1693 Erikstein nordre, Bø
 
336 S341 Skifte 1746 Kleppe, Lunde
 
337 S342 Skifte 1699 Erikstein, Bø
 
338 S343 Skifte 1743 Folkestad nedre, Bø
 
339 S344 Skifte 1797 Øygarden under Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
340 S345 Skifte 1711 Dorholt, Lunde
 
341 S346 Skifte 1721 Dorholt, Lunde
 
342 S347 Skifte 1776 Dorholt, Lunde
 
343 S348 Skifte 1787 Godtid under Funnemark, Lunde
 
344 S349 Skifte 1745 Eika, Bø
 
345 S350 Skifte 1787 Sisjord, Bø
 
346 S351 Skifte 1699 Kise, Nesherad
 
347 S352 Skifte 1725 Hem, Saude
 
348 S353 Skifte 1713 Eika, Bø
 
349 S354 Skifte 1721 Grivi nedre, Bø
 
350 S355 Skifte 1745 Haugland (Grivi), Bø
 
351 S356 Skifte 1713 Eikja søndre, Lunde (Bø)
 
352 S357 Skifte 1746 Gravejord, Bø
 
353 S358 Skifte 1699 Skoe, Bø
 
354 S359 Skifte 1720 Tveitan, Bø
 
355 S360 Skifte 1799 Farvollen under Sunde mellom, Saude
 
356 S361 Skifte 1681 Fossheim, Bø
 
357 S362 Skifte 1694 Øvrebø, Seljord (Bø)
 
358 S363 Skifte 1702 Barlaug, Lunde
 
359 S364 Skifte 1779 Høgsete under Vale store, Valebø
 
360 S365 Skifte 1743 Oterholt, Bø
 
361 S366 Skifte 1714 Funnemark, Lunde
 
362 S367 Skifte 1735 Vinbekk under Folkestad, Bø
 
363 S368 Skifte 1748 Vinbekk under Folkestad, Bø
 
364 S369 Skifte 1758 Gyving, Heddal
 
365 S370 Skifte 1797 Myre under Oterholt, Bø
 
366 S371 Skifte 1730 Gyving, Heddal
 
367 S372 Skifte 1776 Ova øvre, Lunde
 
368 S373 Skifte 1740 Gunheim øvre, Nesherad
 
369 S374 Skifte 1758 Gyving 2, Heddal
 
370 S375 Skifte 1798 Underberget under Folkestad, Bø
 
371 S376 Skifte 1710 Håtveit, Nesherad
 
372 S377 Skifte 1670 Haugerud, Bø
 
373 S378 Skifte 1778 Haugerud, Bø
 
374 S379 Skifte 1737 Hegna under Askilt nordre, Bø
 
375 S380 Skifte 1699 Vestgarden, Bø
 
376 S381 Skifte 1729 Tveitan, Lunde
 
377 S382 Skifte 1689 Haugland i Landsmarka, Lunde
 
378 S383 Skifte 1721 Skjellaug, Lunde
 
379 S384 Skifte 1746 Namløs, Holla
 
380 S385 Skifte 1792 Hegna under Ågetvedt, Bø
 
381 S386 Skifte 1797 Hegna under Ågetvedt øvre, Bø
 
382 S387 Skifte 1797 Stigen under Valen, Bø
 
383 S388 Skifte 1739 Dyrtid under Funnemark søndre, Lunde
 
384 S389 Skifte 1703 Holla, Heddal
 
385 S390 Skifte 1713 Sølverud, Nesherad
 
386 S391 Skifte 1696 Vestgarden, Bø
 
387 S392 Skifte 1742 Huset under Sølverud, Nesherad
 
388 S393 Skifte 1699 Ova, Lunde
 
389 S394 Skifte 1793 Setre, Nesherad
 
390 S395 Skifte 1736 Tveitan, Lunde
 
391 S396 Skifte 1706 Kleppe, Lunde
 
392 S397 Skifte 1796 Kleppe, Lunde
 
393 S398 Skifte 1692 Kleppe, Lunde
 
394 S399 Skifte 1787 Nordskog under Kleppe øvre, Lunde
 
395 S400 Skifte 1756 Li nedre, Bø
 
396 S401 Skifte 1741 Hegna under Askilt vestre, Bø
 
397 S402 Skifte 1710 Nordbø, Bø
 
398 S403 Skifte 1682 Tveitan, Bø
 
399 S404 Skifte 1762 Sanda, Bø
 
400 S405 Skifte 1777 Velkom under Kålstad store, Holla
 
401 S406 Skifte 1775 Torstveit, Bø
 
402 S407 Skifte 1738 Oterholt søndre, Bø
 
403 S408 Skifte 1727 Ova, Lunde
 
404 S409 Skifte 1808 Rue under Oterholt, Bø
 
405 S410 Skifte 1754 Rønningen under Tveitan, Bø
 
406 S1214 Skifte 1786 Folkestad, Bø
 
407 S411 Skifte 1741 Sanda, Bø
 
408 S412 Skifte 1794 Skårdal, Lunde
 
409 S413 Skifte 1781 Skårdal, Lunde
 
410 S414 Skifte 1784 Godtid under Funnemark, Lunde
 
411 S415 Skifte 1787 Hegnåsen under Ytterbø, Lunde
 
412 S416 Skifte 1705 Torstveit, Bø
 
413 S417 Skifte 1761 Åsland, Lunde
 
414 S418 Skifte 1737 Tveitan, Bø
 
415 S419 Skifte 1713 Valen nedre, Lunde
 
416 S420 Skifte 1732 Vatnar, Bø
 
417 S421 Skifte 1666 Erikstein, Bø
 
418 S422 Skifte 1770 Huset til klokkeren, Bø
 
419 S423 Skifte 1721 Nes, Flåbygd
 
420 S424 Skifte 1695 Nes, Flåbygd
 
421 S425 Skifte 1717 Ovanstrøm, Flåbygd
 
422 S426 Skifte 1753 Rui under Kilen, Flåbygd
 
423 S427 Skifte 1763 Rui under Kilen søndre, Flåbygd
 
424 S428 Skifte 1732 Tveit, Kviteseid
 
425 S429 Skifte 1763 Bukåsa under Kilen, Flåbygd
 
426 S430 Skifte 1766 Kleppe, Flåbygd
 
427 S431 Skifte 1760 Kåsa under Grave nordre, Seljord (Bø)
 
428 S432 Skifte 1758 Hagen under Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
429 S433 Skifte 1738 Nes, Flåbygd
 
430 S434 Skifte 1742 Nes, Flåbygd
 
431 S435 Skifte 1768 Eisand, Seljord
 
432 S436 Skifte 1727 Sundbø, Flåbygd
 
433 S437 Skifte 1739 Nes, Flåbygd
 
434 S438 Skifte 1719 Kilen, Flåbygd
 
435 S439 Skifte 1722 Kilen, Flåbygd
 
436 S440 Skifte 1777 Ulsnes under Ovanstrøm, Flåbygd
 
437 S441 Skifte 1769 Ulsnes under Ovanstrøm, Flåbygd
 
438 S442 Skifte 1743 Sanda, Seljord (Bø)
 
439 S443 Skifte 1766 Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
440 S444 Skifte 1737 Tonningsdalen under Kilen, Flåbygd
 
441 S445 Skifte 1717 Ulsnes under Ovanstrøm, Flåbygd
 
442 S446 Skifte 1774 Undeberg i Brunkeberg, Kviteseid
 
443 S447 Skifte 1760 Moen under Øvrebø, Seljord (Bø)
 
444 S448 Skifte 1718 Vefall søndre, Seljord
 
445 S449 Skifte 1748 Sundbø søndre, Flåbygd
 
446 S450 Skifte 1733 Haukom, Kviteseid
 
447 S451 Skifte 1730 Ulsnes under Ovanstrøm, Flåbygd
 
448 S452 Skifte 1770 Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
449 S453 Skifte 1727 Tveit, Flåbygd
 
450 S454 Skifte 1699 Håve nedre, Lisleherad
 
451 S455 Skifte 1698 Kleppe, Flåbygd
 
452 S456 Skifte 1700 Øvrebø, Seljord (Bø)
 
453 S457 Skifte 1707 Øvrebø, Seljord (Bø)
 
454 S458 Skifte 1694 Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
455 S459 Skifte 1753 , Kongsberg
 
456 S460 Skifte 1746 Bakås under Forberg nordre, Bø
 
457 S461 Skifte 1666 Tyri, Lunde
 
458 S462 Skifte 1807 Bakås under Forberg midtgården søndre, Bø
 
459 S463 Skifte 1713 Lundefaret, Lunde
 
460 S464 Skifte 1690 Holtan øvre, Nesherad
 
461 S465 Skifte 1758 Moen under Midtbø, Bø
 
462 S466 Skifte 1758 Heldal under Folkestad medgarden, Bø
 
463 S467 Skifte 1788 Heldal under Folkestad nordre, Bø
 
464 S468 Skifte 1800 Roheim under Lindheim, Nesherad
 
465 S469 Skifte 1778 Vatnar, Bø
 
466 S470 Skifte 1758 Espedalen, Bø
 
467 S471 Skifte 1758 Torstveit, Bø
 
468 S472 Skifte 1783 Stavsholt under Kleppe, Flåbygd
 
469 S473 Skifte 1757 Forberg nordre, Bø
 
470 S474 Skifte 1755 Forberg nordre, Bø
 
471 S475 Skifte 1757 Oterholt søndre, Bø
 
472 S476 Skifte 1748 Oterholt søndre, Bø
 
473 S477 Skifte 1783 Siverhus, Bø
 
474 S478 Skifte 1745 Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
475 S479 Skifte 1754 Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
476 S480 Skifte 1745 Helgetveit, Lunde
 
477 S481 SKifte 1779 Helgetveit, Lunde
 
478 S482 Skifte 1770 Skrabekk under Strand, Seljord
 
479 S483 Skifte 1777 Helgetveit nedre, Lunde
 
480 S484 Skifte 1776 Sundbøe, Flåbygd
 
481 S485 Skifte 1776 Helgetveit nedre, Lunde
 
482 S486 Skifte 1745 Vatnar, Bø
 
483 S487 Skifte 1745 Valen nedre, Lunde
 
484 S488 Skifte 1787 Hagen under Sisjord, Bø
 
485 S489 Skifte 1745 Heggeland, Lunde
 
486 S490 Skifte 1741 Heggeland, Lunde
 
487 S491 Skifte 1745 Vreim nordre, Bø
 
488 S492 Skifte 1747 Moen under Askilt nordre, Bø
 
489 S493 Kirkebok Eiker
 
490 S494 Skifte 1764 Sølverud, Nesherad
 
491 S495 Skifte 1734 Sølverud, Nesherad
 
492 S496 Skifte 1774 Engene under Sanda, Bø
 
493 S497 Skifte 1774 Espedalen, Bø
 
494 S498 Skifte 1764 Hellestad under Lunde nedre, Lunde
 
495 S499 Skifte 1764 Erikstein midtgarden, Bø
 
496 S500 Skifte 1764 Oterholt søndre, Bø
 
497 S501 Skifte 1764 Grivi nedre, Bø
 
498 S502 Skifte 1764 Skoe søndre, Lunde
 
499 S503 Skifte 1764 Omnes, Flåbygd
 
500 S504 Skifte 1773 Omnes, Flåbygd
 
501 S505 Skifte 1797 Omnes, Flåbygd
 
502 S506 Skifte 1755 Erikstein søndre, Bø
 
503 S507 Skifte 1764 Skjellaug nedre, Lunde
 
504 S508 Skifte 1748 Valen nedre, Lunde
 
505 S509 Skifte 1755 Valen nedre, Lunde
 
506 S510 Skifte 1728 Verpe, Lunde
 
507 S511 Skifte 1723 Lunde øvre, Lunde
 
508 S512 Skifte 1764 Ajer store, Lunde
 
509 S513 Skifte 1765 Li nedre, Bø
 
510 S514 Skifte 1765 Oterholt søndre, Bø
 
511 S515 Skifte 1766 Ågetvedt nedre, Bø
 
512 S516 Skifte 1766 Eikja østre, Lunde (Bø)
 
513 S517 Skifte 1733 Eikja nedre, Lunde (Bø)
 
514 S518 Skifte 1706 Brenne, Lunde
 
515 S519 Skifte 1766 Østerholt, Lunde
 
516 S520 Skifte 1767 Håtveit, Nesherad
 
517 S521 Skifte 1766 Oterholt nordre, Bø
 
518 S522 Skifte 1768 Nordbø, Bø
 
519 S523 Skifte 1697 Kise, Nesherad
 
520 S524 Skifte 1767 Kise, Nesherad
 
521 S525 Skifte 1768 Barlaug, Lunde
 
522 S526 Skifte 1768 Børte nedre, Lunde
 
523 S527 Skifte 1742 Børte nedre, Lunde
 
524 S528 Skifte 1768 Siverhus, Bø
 
525 S529 Skifte 1764 Sperrud under Grivi nedre, Bø
 
526 S530 Skifte 1769 Roteberg, Bø
 
527 S531 Skifte 1769 Jørgedal, Bø
 
528 S532 Skifte 1769 Brukås under Fossheim, Bø
 
529 S533 Skifte 1741 Odden under Verpe, Lunde
 
530 S534 Skifte 1736 Odden under Verpe, Lunde
 
531 S535 Skifte 1733 Odden under Verpe, Lunde
 
532 S536 Skifte 1769 Kleppe nedre, Lunde
 
533 S537 Skifte 1769 Haugland, Bø
 
534 S538 Skifte 1769 Forberg søndre, Bø
 
535 S539 Skifte 1778 Verpe, Lunde
 
536 S540 Skifte 1769 Verpe, Lunde
 
537 S541 Skifte 1769 Tveitan, Bø
 
538 S542 Skifte 1770 Folkestad nordre, Bø
 
539 S543 Skifte 1731 Folkestad nordre, Bø
 
540 S544 Skifte 1734 Lunde nedre, Lunde
 
541 S545 Skifte 1770 Lunde nedre, Lunde
 
542 S546 Skifte 1770 Helgetveit mellom, Lunde
 
543 S547 Skifte 1762 Folkestad nordre, Bø
 
544 S548 Skifte 1771 Folkestad nordre, Bø
 
545 S549 Skifte 1786 Folkestad øvre, Bø
 
546 S550 Skifte 1787 Gåra, Bø
 
547 S551 Skifte 1811 Gåra søndre, Bø
 
548 S552 Skifte 1782 Folkestad nordre, Bø
 
549 S553 Skifte 1801 Folkestad, Bø
 
550 S554 Skifte 1735 Haugerud, Bø
 
551 S555 Skifte 1770 Dalen under Kleppe nordre, Lunde
 
552 S556 Skifte 1769 Forberg midtgården nordre, Bø
 
553 S557 Skifte 1739 Li nordre, Bø
 
554 S558 Skifte 1771 Norheim søndre, Lunde
 
555 S559 Skifte 1770 Bakås under Forberget midtgården nordre, Bø
 
556 S560 Skifte 1773 Verpe, Lunde
 
557 S561 Skifte 1773 Sanda, Bø
 
558 S562 Skifte 1774 Børte nedre, Lunde
 
559 S563 Skifte 1775 Li nordre, Bø
 
560 S564 Skifte 1775 Fossheim, Bø
 
561 S565 Skifte 1761 Gvannes, Saude
 
562 S566 Skifte 1742 Sauar østre, Saude
 
563 S567 Skifte 1774 Ågetvedt, Bø
 
564 S568 Skifte 1803 Skruverud under Erikstein medgarden, Bø
 
565 S569 Skifte 1805 Ågetveit øvre, Bø
 
566 S570 Skifte 1781 Vreim, Bø
 
567 S571 Skifte 1774 Lunde nedre, Lunde
 
568 S572 Skifte 1787 Lunde nedre, Lunde
 
569 S573 Skifte 1774 Heggeland, Lunde
 
570 S574 Skifte 1809 Saga under Forberg, Bø
 
571 S575 Skifte 1746 Vreim søndre, Bø
 
572 S576 Skifte 1745 Piperud under Dorholt, Lunde
 
573 S577 Skifte 1747 Øygarden under Håtveit, Nesherad
 
574 S578 Skifte 1729 Borgja, Bø
 
575 S579 Skifte 1747 Borgja, Bø
 
576 S580 Skifte 1747 Myre under Eika, Bø
 
577 S581 Skifte 1747 Hullet eller Øygarden under Tveitan, Lunde
 
578 S582 Skifte 1744 Eikja østre, Lunde (Bø)
 
579 S583 Skifte 1744 Gurstad, Nesherad
 
580 S584 Skifte 1747 Skoe, Lunde
 
581 S585 Skifte 1747 Valen, Bø
 
582 S586 Skifte 1741 Stokland, Bø
 
583 S587 Skifte 1723 Stokland, Bø
 
584 S588 Skifte 1747 Krossvegen under Fossheim, Bø
 
585 S589 Skifte 1747 Åsen under Kise, Nesherad
 
586 S590 Skifte 1748 Ågetveit øvre, Bø
 
587 S591 Skifte 1733 Helgetveit, Lunde
 
588 S592 Skifte 1748 Kleppe, Lunde
 
589 S593 Skifte 1748 Sundbø søndre 2, Flåbygd
 
590 S594 Skifte 1748 Sølverud, Nesherad
 
591 S595 Skifte 1748 Østerhus under Folkestad nordre, Bø
 
592 S596 Skifte 1746 Vreim, Bø
 
593 S597 Skifte 1748 Rønningen under Gurstad, Nesherad
 
594 S598 Skifte 1749 Funnmark østre, Lunde
 
595 S599 Skifte 1744 Skårdal, Lunde
 
596 S600 Skifte 1749 Laug under Tveitan, Lunde
 
597 S601 Skifte 1749 Laug under Tveitan 2, Lunde
 
598 S602 Skifte 1749 Lia under Berge, Nesherad
 
599 S603 Skifte 1749 Vestgarden, Bø
 
600 S604 Skifte 1748 Skoe, Lunde
 
601 S605 Skifte 1755 Bjørndalen under Lunde øvre, Lunde
 
602 S606 Skifte 1739 Siverhus, Bø
 
603 S607 Skifte 1753 Siverhus, Bø
 
604 S608 Skifte 1787 Bekkhus under Siverhus, Bø
 
605 S609 Skifte 1753 Rukaren under Askilt søndre, Bø
 
606 S610 Skifte 1753 Siverhus 2, Bø
 
607 S611 Skifte 1755 Dalen under Suvdal, Lunde
 
608 S612 Skifte 1755 Haslerud under Helgetveit øvre, Lunde
 
609 S613 Skifte 1755 Buverud under Grini søndre, Lunde
 
610 S614 Skifte 1754 Valen, Bø
 
611 S615 Skifte 1751 Lia under Enggrav, Lunde
 
612 S616 Skifte 1754 Berge under Svenseid, Lunde
 
613 S617 Skifte 1789 Berge under Svenseid, Lunde
 
614 S618 Skifte 1754 Kåsa under Tveitan, Lunde
 
615 S619 Skifte 1699 Frambø, Bø
 
616 S620 Skifte 1740 Haugen under Grivi nedre, Bø
 
617 S621 Skifte 1754 Tveitan, Lunde
 
618 S622 Skifte 1755 Valen nedre 2, Lunde
 
619 S623 Skifte 1740 Svenseid, Lunde
 
620 S624 Skifte 1754 Svenseid østre, Lunde
 
621 S625 Skifte 1754 Kleppe øvre, Lunde
 
622 S626 Skifte 1755 Bjerva, Lunde
 
623 S627 Skifte 1755 Myre under Eika, Bø
 
624 S628 Skifte 1755 Gunheim søndre, Nesherad
 
625 S629 Skifte 1755 Oterholt, Bø
 
626 S630 Skifte 1755 Haugland, Bø
 
627 S631 Skifte 1754 Åse, Lunde (Bø)
 
628 S632 Skifte 1756 Holkevje under Skoe, Lunde
 
629 S633 Skifte 1777 Holkevje under Skoe, Lunde
 
630 S634 Skifte 1779 Holkevje under Skoe, Lunde
 
631 S635 Skifte 1756 Holtet under Heggeland, Lunde
 
632 S636 Skifte 1756 Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
633 S637 Skifte 1756 Lunde nedre, Lunde
 
634 S638 Skifte 1756 Østerholt, Lunde
 
635 S639 Skifte 1756 Lindheim nordre, Nesherad
 
636 S640 Skifte 1775 Skogen under Grivi, Bø
 
637 S641 Skifte 1741 Evje under Barlaug, Lunde
 
638 S642 Skifte 1744 Erikstein, Bø
 
639 S643 Skifte 1744 Haugland, Bø
 
640 S644 Skifte 1742 Nordskog under Kleppe, Lunde
 
641 S645 Skifte 1762 Østerholt, Lunde
 
642 S646 Skifte 1744 Tandre under Midtbø, Bø
 
643 S647 Skifte 1740 Sønstebø, Bø
 
644 S648 Skifte 1742 Tveit, Lunde (Bø)
 
645 S649 Skifte 1742 Vreim, Bø
 
646 S650 Skifte 1742 Vreim nordre 2, Bø
 
647 S651 Skifte 1742 Vreim nordre 3, Bø
 
648 S652 Skifte 1762 Ajer store, Lunde
 
649 S653 Skifte 1758 Berge under Svenseid, Lunde
 
650 S654 Skifte 1709 Bjerva, Lunde
 
651 S655 Skifte 1702 Bjerva, Lunde
 
652 S656 Skifte 1754 Bjerva, Lunde
 
653 S657 Skifte 1758 Børte øvre, Lunde
 
654 S658 Skifte 1761 Bø nedre, Bø
 
655 S659 Skifte 1763 Bleka under Lundtveit, Lunde
 
656 S660 Skifte 1762 Bjerva, Lunde
 
657 S661 Skifte 1788 Laug under Tveitan, Lunde
 
658 S662 Skifte 1763 Buskrønningen under Oterholt, Bø
 
659 S663 Skifte 1761 Bjerva, Lunde
 
660 S664 Skifte 1791 Bjerva, Lunde
 
661 S665 Skifte 1758 Dalen under Lundtveit, Lunde
 
662 S666 Skifte 1786 Dalen under Lundtveit, Lunde
 
663 S667 Kirkebok Solum
 
664 S668 Skifte 1761 Dyrtid under Funnemark, Lunde
 
665 S669 Skifte 1761 Dorholt, Lunde
 
666 S670 Skifte 1762 Dorholt, Lunde
 
667 S671 Skifte 1763 Dyrtid under Funnemark, Lunde
 
668 S672 Skifte 1761 Eika, Bø
 
669 S673 Skifte 1761 Enggrav, Lunde
 
670 S674 Skifte 1762 Funnemark, Lunde
 
671 S675 Skifte 1762 Folkestad nordre 2, Bø
 
672 S676 Skifte 1763 Forberg nordre, Bø
 
673 S677 Skifte 1761 Grini søndre, Lunde
 
674 S678 Skifte 1763 Grivi nedre, Bø
 
675 S679 Skifte 1783 Kleppen under Prestegarden, Bø
 
676 S680 Skifte 1792 Kleppen under Prestegarden, Bø
 
677 S681 Skifte 1763 Gåra, Bø
 
678 S682 Skifte 1763 Grindrud under Tveitan, Lunde
 
679 S683 Skifte 1763 Gåra søndre, Bø
 
680 S684 Skifte 1759 Hustufta under Svenseid, Lunde
 
681 S685 Skifte 1760 Huset under Svenseid, Lunde
 
682 S686 Skifte 1760 Rue under Oterholt, Bø
 
683 S687 Skifte 1755 Settendal under Dorholt, Lunde
 
684 S688 Skifte 1762 Haugland under Dorholt, Lunde
 
685 S689 Skifte 1762 Hasarud under Prestegarden, Bø
 
686 S690 Skifte 1763 Valen, Bø
 
687 S691 Skifte 1763 Hegna under Forberg nordre, Bø
 
688 S692 Skifte 1763 Helgetveit mellom, Lunde
 
689 S693 Skifte 1763 Haug under Fossheim, Bø
 
690 S694 Skifte 1762 Kleppe øvre, Lunde
 
691 S695 Skifte 1763 Kåsa under Svenseid, Lunde
 
692 S696 Skifte 1764 Kåsa under Norheim, Lunde
 
693 S697 Skifte 1760 Li nordre, Bø
 
694 S698 Skifte 1760 Li nordre 2, Bø
 
695 S699 Skifte 1762 Li nordre, Bø
 
696 S700 Skifte 1764 Lia under Sisjord, Bø
 
697 S701 Skifte 1763 Nordbø, Bø
 
698 S702 Skifte 1761 Oterholt søndre, Bø
 
699 S703 Skifte 1761 Piperud under Dorholt, Lunde
 
700 S704 Skifte 1762 Rønningen under Tveitan, Bø
 
701 S705 Skifte 1763 Røysland under Stokkland, Bø
 
702 S706 Skifte 1764 Rønningen under Oterholt, Bø
 
703 S707 Skifte 1760 Sollid under Tveitan, Lunde
 
704 S708 Skifte 1760 Skoe, Lunde
 
705 S709 Skifte 1739 Åse under Skoe, Lunde
 
706 S710 Skifte 1761 Svenseid vestre, Lunde
 
707 S711 Skifte 1762 Sanda 2, Bø
 
708 S712 Skifte 1763 Skoe, Bø
 
709 S713 Skifte 1762 Skjellaug, Lunde
 
710 S714 Skifte 1763 Skjellaug nedre, Lunde
 
711 S715 Skifte 1762 Torbjørnskås under Børte nedre, Lunde
 
712 S716 Skifte 1763 Kytelia under Østerli, Bø
 
713 S717 Skifte 1763 Østerli nordre, Bø
 
714 S718 Skifte 1764 Øygarden under Vreim nordre, Bø
 
715 S719 Skifte 1763 Ytterbø, Lunde
 
716 S720 Skifte 1761 Rui under Sundbø, Flåbygd
 
717 S721 Skifte 1737 Tveitan, Lunde
 
718 S722 Skifte 1737 Oterholt nordre, Bø
 
719 S723 Skifte 1738 Erikstein søndre, Bø
 
720 S724 Skifte 1738 Fossheim, Bø
 
721 S725 Skifte 1738 Helgetveit mellom, Lunde
 
722 S726 Skifte 1738 Frambø, Bø
 
723 S727 Skifte 1738 Håtveit, Nesherad
 
724 S728 Skifte 1738 Eika, Bø
 
725 S729 Skifte 1739 Forberg midtgården, Bø
 
726 S730 Skifte 1739 Erikstein midtgarden, Bø
 
727 S731 Skifte 1739 Hellestad under Lunde nedre, Lunde
 
728 S732 Skifte 1739 Hegna under Torstveit, Bø
 
729 S733 Skifte 1739 Uvdal, Lunde (Bø)
 
730 S734 Skifte 1739 Bjerva, Lunde
 
731 S735 Skifte 1739 Lunde nedre, Lunde
 
732 S736 Skifte 1739 Furuvoll, Bø
 
733 S737 Skifte 1739 Erikstein søndre, Bø
 
734 S738 Skifte 1740 Eika, Bø
 
735 S739 Skifte 1740 Norheim søndre, Lunde
 
736 S740 Skifte 1740 Norheim søndre 2, Lunde
 
737 S741 Skifte 1728 Nordbø, Bø
 
738 S742 Skifte 1729 Li nordre, Bø
 
739 S743 Skifte 1730 Forberg søndre, Bø
 
740 S744 Skifte 1731 Tveitan, Lunde
 
741 S745 Skifte 1732 Li øvre, Bø
 
742 S746 Skifte 1743 Nes, Flåbygd
 
743 S747 Skifte 1708 Røymål, Flåbygd
 
744 S748 Skifte 1722 Ovanstraum, Flåbygd
 
745 S749 Skifte 1732 Lundtveit, Lunde
 
746 S750 Tingretten 1708
 
747 S751 Skifte 1732 Valen nedre, Lunde
 
748 S752 Skifte 1733 Ytterbø, Lunde
 
749 S753 Skifte 1733 Vreim søndre, Bø
 
750 S754 Skifte 1723 Vreim søndre, Bø
 
751 S755 Skifte 1733 Erikstein midtgarden, Bø
 
752 S756 Skifte 1733 Enggrav, Lunde
 
753 S757 Skifte 1734 Erikstein søndre, Bø
 
754 S758 Skifte 1735 Ågetveit nedre, Bø
 
755 S759 Skifte 1720 Grini nordre, Lunde
 
756 S760 Skifte 1720 Sisjord, Bø
 
757 S761 Skifte 1720 Fossheim, Bø
 
758 S762 Skifte 1721 Eikjarud, Lunde (Bø)
 
759 S763 Skifte 1721 Valen nedre, Lunde
 
760 S764 Skifte 1721 Grene, Heddal
 
761 S765 Skifte 1723 Bjerva, Lunde
 
762 S766 Skifte 1723 Norheim nordre, Lunde
 
763 S767 Skifte 1725 Norheim nordre, Lunde
 
764 S768 Skifte 1725 Norheim søndre, Lunde
 
765 S769 Skifte 1725 Gåserud, Lunde
 
766 S770 Skifte 1726 Askilt søndre, Bø
 
767 S771 Skifte 1726 Hanto, Lunde
 
768 S772 Skifte 1727 Grivi nedre, Bø
 
769 S773 Skifte 1727 Lia under Enggrav, Lunde
 
770 S774 Skifte 1708 Eie, Holla
 
771 S775 Skifte 1703 Eie, Holla
 
772 S776 Skifte 1709 Vreim søndre, Bø
 
773 S777 Skifte 1710 Heisholt, Holla
 
774 S778 Skifte 1713 Ytterbø, Lunde
 
775 S779 Skifte 1713 Berge, Nesherad
 
776 S780 Skifte 1713 Apalnes, Lunde
 
777 S781 Skifte 1714 Nordadal, Nesherad
 
778 S782 Skifte 1714 Ringsevja, Holla
 
779 S783 Skifte 1714 Kastet under Romnes vestre, Holla
 
780 S784 Skifte 1714 Skårdal, Holla
 
781 S785 Skifte 1715 Heisholt østre, Holla
 
782 S786 Skifte 1708 Grivi øvre, Bø
 
783 S787 Skifte 1704 Valen øvre, Lunde
 
784 S788 Skifte 1704 Gåserud, Lunde
 
785 S789 Skifte 1787 Trelsborg under Folkestad midtgarden, Bø
 
786 S790 Skifte 1704 Forberg nordre, Bø
 
787 S791 Skifte 1705 Dyrud søndre, Nesherad
 
788 S792 Skifte 1705 Barlaug, Lunde
 
789 S793 Skifte 1706 Forberg nordre, Bø
 
790 S794 Skifte 1706 Svenseid, Lunde
 
791 S795 Skifte 1706 Eie, Holla
 
792 S796 Skifte 1707 Østerholt, Lunde
 
793 S797 Skifte 1708 Evju under Midtbø, Bø
 
794 S798 Skifte 1708 Erikstein midtgarden, Bø
 
795 S799 Skifte 1709 Valen, Bø
 
796 S800 Skifte 1701 Grini søndre, Lunde
 
797 S801 Skifte 1701 Vatnar, Bø
 
798 S802 Skifte 1690 Vatnar, Bø
 
799 S803 Skifte 1742 Nes søndre, Nesherad
 
800 S804 Skifte 1702 Lundefaret, Lunde
 
801 S805 Skifte 1696 Li nordre, Bø
 
802 S806 Skifte 1696 Folkestad øvre, Bø
 
803 S807 Skifte 1694 Håtveit, Nesherad
 
804 S808 Skifte 1696 Håtveit, Nesherad
 
805 S809 Skifte 1697 Holla øvre, Heddal
 
806 S810 Skifte 1697 Ajer store, Lunde
 
807 S811 Skifte 1698 Svålåstugo, Saude
 
808 S812 Skifte 1698 Heggeland, Lunde
 
809 S813 Skifte 1698 Hanto, Lunde
 
810 S814 Skifte 1698 Holte, Nesherad
 
811 S815 Skifte 1699 Valen nedre, Lunde
 
812 S816 Skifte 1699 Nordbø, Bø
 
813 S817 Skifte 1699 Håtveit, Nesherad
 
814 S818 Skifte 1699 Kleppe øvre, Lunde
 
815 S819 Skifte 1699 Stokland, Bø
 
816 S820 Skifte 1699 Ågetveit, Bø
 
817 S821 Skifte 1699 Jamdal, Lunde
 
818 S822 Skifte 1700 Fosse, Holla
 
819 S823 Skifte 1700 Svålåstugo, Saude
 
820 S824 Skifte 1700 Kleppe øvre, Lunde
 
821 S825 Skifte 1690 Årnes søndre, Nesherad
 
822 S826 Skifte 1694 Åse, Lunde (Bø)
 
823 S827 Skifte 1690 Berge, Nesherad
 
824 S828 Skifte 1690 Berge 2, Nesherad
 
825 S829 Skifte 1693 Berge, Nesherad
 
826 S830 Skifte 1691 Borgja, Bø
 
827 S831 Skifte 1694 Borgja, Bø
 
828 S832 Skifte 1690 Dyrud nordre, Nesherad
 
829 S833 Skifte 1696 Gåra, Bø
 
830 S834 Skifte 1691 Gjernes, Nesherad
 
831 S835 Skifte 1690 Grene, Heddal
 
832 S836 Skifte 1690 Grivi øvre, Bø
 
833 S837 Skifte 1690 Gurstad, Nesherad
 
834 S838 Skifte 1692 Håtveit, Nesherad
 
835 S839 Skifte 1692 Helgetveit, Lunde
 
836 S840 Skifte 1690 Holte, Nesherad
 
837 S841 Skifte 1690 Klevar, Saude
 
838 S842 Skifte 1695 Klevar, Saude
 
839 S843 Huspostil på Fjågesund 1655
 
840 S844 Skifte 1694 Lia, Bø
 
841 S845 Skifte 1734 Kilen, Flåbygd
 
842 S846 Skifte 1691 Lundtveit, Lunde
 
843 S847 Skifte 1695 Uvdal, Lunde (Bø)
 
844 S848 Skifte 1693 Susås, Holla
 
845 S849 Skifte 1690 Svålåstugo, Saude
 
846 S850 Skifte 1694 Svålåstugo, Saude
 
847 S851 Skifte 1691 Østerholt, Lunde
 
848 S852 Skifte 1689 Helgetveit nedre, Lunde
 
849 S853 Skifte 1676 Berge, Nesherad
 
850 S854 Skifte 1671 Frambø, Bø
 
851 S855 Skifte 1678 Frambø, Bø
 
852 S856 Tingbok 3 NTS indeks
 
853 S857 Skifte 1688 Børte øvre, Lunde
 
854 S858 Skifte 1688 Håtveit, Nesherad
 
855 S859 Skifte 1688 Kise, Nesherad
 
856 S860 Skifte 1679 Dorholt, Lunde
 
857 S861 Skifte 1676 Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
858 S862 Skifte 1670 Gåra, Bø
 
859 S863 Skifte 1682 Juv sag under Fossheim, Bø
 
860 S864 Skifte 1675 Grini nordre, Lunde
 
861 S865 Skifte 1669 Grivi nedre, Bø
 
862 S866 Skifte 1682 Grivi, Bø
 
863 S867 Skifte 1678 Håtveit, Nesherad
 
864 S868 Skifte 1679 Jønneberg, Bø
 
865 S869 Skifte 1667 Lundtveit, Lunde
 
866 S870 Skifte 1676 Nordbø, Bø
 
867 S871 Skifte 1675 Prestegården, Solum
 
868 S872 Skifte 1677 Prestegarden, Bø
 
869 S873 Skifte 1672 Hem, Saude
 
870 S874 Gransheradsoga
 
871 S875 Skifte 1671 Sannes, Holla
 
872 S876 Skifte 1671 Siverhus, Bø
 
873 S877 Skifte 1683 Skårdal, Lunde
 
874 S878 Skifte 1674 Sølverud, Nesherad
 
875 S879 Skifte 1678 Tyri østre, Lunde
 
876 S880 Skifte 1669 Ulefoss, Holla
 
877 S881 Skifte 1683 Verpe, Lunde
 
878 S882 Skifte 1669 Verpe, Lunde
 
879 S883 Skifte 1671 Verpe, Lunde
 
880 S884 Skifte 1677 Vestgarden, Bø
 
881 S885 Skifte 1677 Vreim nordre, Bø
 
882 S886 Skifte 1682 Vreim nordre, Bø
 
883 S887 Skifte 1666 Folkestad, Bø
 
884 S888 Skifte 1666 Grivi, Bø
 
885 S889 Skifte 1666 Vreim, Bø
 
886 S890 Skifte 1666 Li nordre, Bø
 
887 S891 Skifte 1666 Flom, Flåbygd
 
888 S892 Skifte 1665 Stenningen, Saude
 
889 S893 Skifte 1666 Hem, Saude
 
890 S894 Skifte 1666 Dyrud, Nesherad
 
891 S895 Skifte 1666 Nordadal, Nesherad
 
892 S896 Skifte 1666 Årås, Nesherad
 
893 S897 Skifte 1666 Haukom, Kviteseid
 
894 S898 Skifte 1726 Østenå, Flåbygd
 
895 S899 Skifte 1712 Susås, Holla
 
896 S900 Skifte 1726 Kjeldal, Flåbygd
 
897 S901 Skifte 1730 Grave, Seljord (Bø)
 
898 S902 Skifte 1732 Verpe nordre, Seljord (Bø)
 
899 S903 Skifte 1733 Verpe nordre, Seljord (Bø)
 
900 S904 Skifte 1733 Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
901 S905 Skifte 1734 Østenå, Flåbygd
 
902 S906 Skifte 1737 Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
903 S907 Skifte 1739 Øvrebø, Seljord (Bø)
 
904 S908 SKifte 1739 Tveit, Flåbygd
 
905 S909 Skifte 1697 Østenå, Flåbygd
 
906 S910 Skifte 1709 Østenå, Flåbygd
 
907 S911 Skifte 1740 Østenå, Flåbygd
 
908 S912 Skifte 1741 Sanda, Seljord (Bø)
 
909 S913 Skifte 1742 Lovald under Grave nordre, Seljord (Bø)
 
910 S914 Skifte 1742 Verpe nordre, Seljord (Bø)
 
911 S915 Skifte 1742 Verpe nordre 2, Seljord (Bø)
 
912 S916 Skifte 1742 Brekke nedre nordre, Seljord
 
913 S917 Skifte 1742 Fiskarbekk under Kilen, Flåbygd
 
914 S918 Skifte 1742 Kilen søndre, Flåbygd
 
915 S919 Skifte 1742 Sundbø, Flåbygd
 
916 S920 Skifte 1743 Grave, Seljord
 
917 S921 Skifte 1744 Øygarden under Nes, Flåbygd
 
918 S922 Skifte 1744 Finnekåsa under Tveit, Kviteseid
 
919 S923 Skifte 1744 Soterud under Verpe, Seljord (Bø)
 
920 S924 Skifte 1745 Brekke øvre, Seljord
 
921 S925 Skifte 1747 Vefall søndre, Seljord
 
922 S926 Skifte 1747 Vefall søndre 2, Seljord
 
923 S927 Skifte 1747 Heggenes under Vefall, Seljord
 
924 S928 Skifte 1747 Grave, Seljord
 
925 S929 Skifte 1747 Hagen under Verpe, Seljord (Bø)
 
926 S930 Skifte 1747 Brekke øvre, Seljord
 
927 S931 Skifte 1747 Østenå, Flåbygd
 
928 S932 SKifte 1747 Grave søndre, Seljord (Bø)
 
929 S933 Skifte 1748 Venheim under Nes, Flåbygd
 
930 S934 Skifte 1748 Røymål, Flåbygd
 
931 S935 Skifte 1748 Berge under Tveit, Flåbygd
 
932 S936 Skifte 1748 Sanda, Seljord (Bø)
 
933 S937 Skifte 1750 Brekke øvre, Seljord
 
934 S938 Skifte 1753 Fiskarbekk under Kilen, Flåbygd
 
935 S939 Skifte 1757 Brekke nedre, Seljord
 
936 S940 Skifte 1757 Kleppe, Flåbygd
 
937 S941 Skifte 1758 Vefall søndre, Seljord (Bø)
 
938 S942 Skifte 1758 Stavsholt under Kleppe, Flåbygd
 
939 S943 Skifte 1758 Kjeldal, Flåbygd
 
940 S944 Skifte 1760 Skarkevju under Vefall, Seljord
 
941 S945 Skifte 1760 Soterud nordre under Verpe nordre, Seljord (Bø)
 
942 S946 Skifte 1758 Tveit nordre, Flåbygd
 
943 S947 Skifte 1758 Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd
 
944 S948 Skifte 1760 Gisholt, Flåbygd
 
945 S949 Skifte 1721 Gisholt, Flåbygd
 
946 S950 Skifte 1760 Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd
 
947 S951 Skifte 1744 Lia under Fjågesund, Flåbygd
 
948 S952 Skifte 1761 Saltevju under Sundbø, Flåbygd
 
949 S953 Skifte 1728 Lia under Fjågesund, Flåbygd
 
950 S954 Skifte 1761 Dompendal under Flom, Flåbygd
 
951 S955 Skifte 1761 Roligheta under Nes, Flåbygd
 
952 S956 Skifte 1761 Østenå, Flåbygd
 
953 S957 Skifte 1762 Nes, Flåbygd
 
954 S958 Skifte 1762 Saltevju mellomste under Sundbø, Flåbygd
 
955 S959 Skifte 1763 Skarkevju under Vefall, Seljord
 
956 S960 Skifte 1763 Kårstein under Nes, Flåbygd
 
957 S961 Skifte 1763 Venheim under Nes, Flåbygd
 
958 S962 Skifte 1764 Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
959 S963 Skifte 1764 Kåsa under Kleppe, Flåbygd
 
960 S964 Skifte 1760 Susås, Holla
 
961 S965 Skifte 1766 Sanda, Seljord (Bø)
 
962 S966 Skifte 1766 Vefall søndre, Seljord
 
963 S967 Skifte 1766 Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd
 
964 S968 Skifte 1696 Singusdal østre, Drangedal
 
965 S969 Halvor Sigurdsen - Streiftog i Lunde slekter
 
966 S970 Skifte 1766 Røymål, Flåbygd
 
967 S971 Skifte 1766 Kilen søndre, Flåbygd
 
968 S972 Skifte 1766 Østenå, Flåbygd
 
969 S973 Skifte 1766 Sanda 2, Seljord (Bø)
 
970 S974 Skifte 1767 Tonningsdalen under Kilen, Flåbygd
 
971 S975 Skifte 1767 Fiskarbekk under Kilen, Flåbygd
 
972 S976 Skifte 1767 Tveit, Flåbygd
 
973 S977 Skifte 1767 Brekke øvre, Seljord
 
974 S978 Skifte 1769 Grave søndre, Seljord (Bø)
 
975 S979 Skifte 1769 Verpe nordre, Seljord (Bø)
 
976 S980 Skifte 1770 Bjørndøl under Brekke, Seljord
 
977 S981 Skifte 1770 Moen under Nes øvre, Seljord
 
978 S982 Skifte 1796 Herregården under Prestegården, Holla
 
979 S983 Skifte 1800 Herregården under Prestegården, Holla
 
980 S984 Skifte 1802 Herregården under Prestegården, Holla
 
981 S985 Skifte 1734 Tufte, Holla
 
982 S986 Skifte 1701 Tufte, Holla
 
983 S987 Skifte 1771 Rønningen under Verpe nordre, Seljord (Bø)
 
984 S988 Skifte 1772 Kilen nordre, Flåbygd
 
985 S989 Skifte 1772 Berge under Tveit, Flåbygd
 
986 S990 Skifte 1772 Nes, Flåbygd
 
987 S991 Skifte 1772 Kittilskås under Nes, Flåbygd
 
988 S992 Skifte 1774 Haugen under Tveit, Flåbygd
 
989 S993 Skifte 1773 Bukåsa under Kilen, Flåbygd
 
990 S994 Skifte 1774 Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
991 S995 Skifte 1773 Roligheta under Nes, Flåbygd
 
992 S996 Skifte 1773 Gisholt, Flåbygd
 
993 S997 Skifte 1776 Moen under Røymål, Flåbygd
 
994 S998 Skifte 1776 Røymål nordre, Flåbygd
 
995 S999 Skifte 1777 Gisholt, Flåbygd
 
996 S1000 Skifte 1772 Flom, Flåbygd
 
997 S1001 Skifte 1743 Flom, Flåbygd
 
998 S1002 Skifte 1764 Flom, Flåbygd
 
999 S1003 Skifte 1775 Kilen søndre, Flåbygd
 
1000 S1004 Skifte 1778 Grave, Seljord (Bø)
 
1001 S1005 Skifte 1778 Skarkevju under Vefall nordre, Seljord
 
1002 S1006 Skifte 1779 Kjeldal, Flåbygd
 
1003 S1007 Skifte 1767 Øy i Vrådal, Kviteseid
 
1004 S1008 Skifte 1780 Haugen under Røymål, Flåbygd
 
1005 S1009 Skifte 1781 Vefall søndre, Seljord
 
1006 S1010 Skifte 1779 Grave, Seljord
 
1007 S1011 Skifte 1803 Gåserud, Lunde
 
1008 S1012 Skifte 1781 Grave, Seljord
 
1009 S1013 Skifte 1780 Vefall nordre, Seljord
 
1010 S1014 Skifte 1782 Rekanes under Nes, Flåbygd
 
1011 S1015 SKifte 1782 Nes, Flåbygd
 
1012 S1016 Skifte 1786 Grave nordre, Seljord (Bø)
 
1013 S1017 Skifte 1786 Sundbø nordre, Flåbygd
 
1014 S1018 Skifte 1788 Rørhelle under Kilen nordre, Flåbygd
 
1015 S1019 Skifte 1788 Grave nordre, Seljord (Bø)
 
1016 S1020 Skifte 1788 Tangen under Tveit nordre, Flåbygd
 
1017 S1021 Skifte 1783 Smedstad under Dorholt, Lunde
 
1018 S1022 Skifte 1788 Tonningsdalen under Kilen, Flåbygd
 
1019 S1023 Skifte 1788 Østenå, Flåbygd
 
1020 S1024 Skifte 1789 Skarkevju under Vefall nordre, Seljord
 
1021 S1025 Skifte 1789 Kåsa under Kilen, Flåbygd
 
1022 S1026 Skifte 1789 Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd
 
1023 S1027 Skifte 1789 Grave øvre, Seljord
 
1024 S1028 Skifte 1789 Sanda, Seljord (Bø)
 
1025 S1029 Skifte 1789 Liklov under Kjeldal, Flåbygd
 
1026 S1030 Skifte 1790 Hauge under Telnes, Seljord
 
1027 S1031 Skifte 1790 Lovald under Grave, Seljord (Bø)
 
1028 S1032 Skifte 1790 Nes nordre, Flåbygd
 
1029 S1033 Skifte 1792 Vefall søndre, Seljord
 
1030 S1034 Skifte 1792 Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd
 
1031 S1035 Skifte 1792 Grave søndre, Seljord
 
1032 S1036 Skifte 1793 Øygarden under Nes, Flåbygd
 
1033 S1037 Skifte 1793 Kilen søndre, Flåbygd
 
1034 S1038 Skifte 1794 Dompendal under Flom, Flåbygd
 
1035 S1039 Skifte 1792 Flom, Flåbygd
 
1036 S1040 Skifte 1795 Kilen nordre, Flåbygd
 
1037 S1041 Skifte 1796 Langedrag under Sanda, Seljord (Bø)
 
1038 S1042 Skifte 1796 Moen under Vefall søndre, Seljord
 
1039 S1043 Skifte 1796 Ulsnes, Flåbygd
 
1040 S1044 Skifte 1796 Tekslia under Omnes, Flåbygd
 
1041 S1045 Skifte 1796 Sundbø nordre, Flåbygd
 
1042 S1046 Skifte 1798 Rekanes under Nes, Flåbygd
 
1043 S1047 Skifte 1798 Kleiverud under Tveit nordre, Flåbygd
 
1044 S1048 Skifte 1798 Ulvenes under Vefall søndre, Seljord
 
1045 S1049 Skifte 1798 Øygarden under Lovald, Seljord (Bø)
 
1046 S1050 Skifte 1792 Moland under Frambø, Bø
 
1047 S1051 Skifte 1809 Moland under Frambø, Bø
 
1048 S1052 Skifte 1820 Gunheim, Nesherad
 
1049 S1053 Skifte 1668 Fjågesund, Flåbygd
 
1050 S1054 Skifte 1799 Heggenes under Vefall, Seljord
 
1051 S1055 Skifte 1799 Haugen under Tveit, Flåbygd
 
1052 S1056 Skifte 1799 Gonge under Kjeldal, Flåbygd
 
1053 S1057 Skifte 1799 Haugen under Tveit 2, Flåbygd
 
1054 S1058 Skifte 1800 Tangen under Tveit, Flåbygd
 
1055 S1059 Skifte 1801 Sanda, Seljord (Bø)
 
1056 S1060 Skifte 1801 Sundbø søndre, Flåbygd
 
1057 S1061 Skifte 1802 Tveit, Flåbygd
 
1058 S1062 Skifte 1778 Haugland, Bø
 
1059 S1063 Skifte 1803 Omnes, Flåbygd
 
1060 S1064 Skifte 1803 Brekke øvre, Seljord
 
1061 S1065 Skifte 1803 Brekke øvre 2, Seljord
 
1062 S1066 Skifte 1782 Valen øvre, Lunde
 
1063 S1067 Skifte 1804 Kjeldal, Flåbygd
 
1064 S1068 Skifte 1805 Omnes, Flåbygd
 
1065 S1069 Skifte 1805 Mastedalen under Verpe, Seljord (Bø)
 
1066 S1070 Skifte 1805 Kilen, Flåbygd
 
1067 S1071 Skifte 1808 Flom, Flåbygd
 
1068 S1072 Skifte 1809 Kleiverud under Tveit, Flåbygd
 
1069 S1073 Skifte 1810 Saltevju under Sundbø, Flåbygd
 
1070 S1074 Skifte 1810 Surtemyr under Kilen, Flåbygd
 
1071 S1075 Skifte 1810 Haugen under Tveit, Flåbygd
 
1072 S1076 Skifte 1718 Sanda, Seljord (Bø)
 
1073 S1077 Skifte 1665 Verpe, Seljord (Bø)
 
1074 S1078 Skifte 1673 Tveit, Flåbygd
 
1075 S1079 Skifte 1673 Grave søndre, Seljord
 
1076 S1080 Skifte 1677 Vefall, Seljord
 
1077 S1081 Skifte 1682 Vefall, Seljord
 
1078 S1082 Skifte 1696 Røymål, Flåbygd
 
1079 S1083 Skifte 1698 Sundbø, Flåbygd
 
1080 S1084 Skifte 1698 Nes, Flåbygd
 
1081 S1085 Skifte 1699 Kilen, Flåbygd
 
1082 S1086 Skifte 1699 Grave, Seljord
 
1083 S1087 Skifte 1699 Omnes, Flåbygd
 
1084 S1088 Skifte 1701 Sundbø søndre, Flåbygd
 
1085 S1089 Skifte 1706 Verpe, Seljord (Bø)
 
1086 S1090 Skifte 1706 Flom, Flåbygd
 
1087 S1091 Skifte 1707 Østenå, Flåbygd
 
1088 S1092 Skifte 1708 Kilen, Flåbygd
 
1089 S1093 Skifte 1712 Sundbø nordre, Flåbygd
 
1090 S1094 Skifte 1712 Tveit, Flåbygd
 
1091 S1095 Skifte 1714 Sundbø søndre, Flåbygd
 
1092 S1096 Skifte 1714 Verpe søndre, Seljord (Bø)
 
1093 S1097 Skifte 1714 Vefall nordre, Seljord
 
1094 S1098 Skifte 1699 Fjågesund, Flåbygd
 
1095 S1099 Skifte 1704 Fjågesund, Flåbygd
 
1096 S1100 Skifte 1706 Fjågesund, Flåbygd
 
1097 S1101 Skifte 1712 Fjågesund, Flåbygd
 
1098 S1102 Skifte 1717 Fjågesund, Flåbygd
 
1099 S1103 Skifte 1717 Fjågesund 2, Flåbygd
 
1100 S1104 Skifte 1729 Fjågesund, Flåbygd
 
1101 S1105 Skifte 1733 Groa under Fjågesund, Flåbygd
 
1102 S1106 Skifte 1733 Kåsa under Fjågesund, Flåbygd
 
1103 S1107 Skifte 1740 Fjågesund, Flåbygd
 
1104 S1108 Skifte 1755 Fjågesund, Flåbygd
 
1105 S1109 Skifte 1774 Fjågesund nordre, Flåbygd
 
1106 S1110 Skifte 1782 Fjågesund nordre, Flåbygd
 
1107 S1111 Skifte 1785 Fjågesund nordre, Flåbygd
 
1108 S1112 Skifte 1761 Fjågesund, Flåbygd
 
1109 S1113 Skifte 1772 Fjågesund søndre, Flåbygd
 
1110 S1114 Skifte 1744 Grotnes under Fjågesund, Flåbygd
 
1111 S1115 Skifte 1789 Grotnes under Fjågesund, Flåbygd
 
1112 S1116 Skifte 1765 Kåsa under Fjågesund, Flåbygd
 
1113 S1117 Skifte 1800 Kåsa under Fjågesund søndre, Flåbygd
 
1114 S1118 Skifte 1783 Åse, Bø
 
1115 S1119 Skifte 1808 Åse, Bø
 
1116 S1120 Skifte 1794 Kåsa under Steinarsrud, Nesherad
 
1117 S1121 Skifte 1774 Åsen under Funnemark, Lunde
 
1118 S1122 Skifte 1782 Åsen under Børte øvre, Lunde
 
1119 S1123 Skifte 1795 Holtan, Holla
 
1120 S1124 Skifte 1776 Kåsa under Askilt søndre, Bø
 
1121 S1125 Skifte 1806 Lia, Bø
 
1122 S1126 Panteregister Gjerpen
 
1123 S1127 Skifte 1773 Moen under Askiltrud, Bø
 
1124 S1128 Skifte 1775 Bjørndalen under Helgetveit nedre, Lunde
 
1125 S1129 Skifte 1782 Bleka unde Lundtveit, Lunde
 
1126 S1130 Skifte 1781 Moland under Frambø, Bø
 
1127 S1131 Skifte 1779 Piperud under Dorholt, Lunde
 
1128 S1132 Skifte 1780 Piperud under Dorholt, Lunde
 
1129 S1133 Skifte 1785 Holkevje under Skoe, Lunde
 
1130 S1134 Skifte 1779 Eikja nedre, Lunde (Bø)
 
1131 S1135 Skifte 1783 Eikja nedre, Lunde (Bø)
 
1132 S1136 Skifte 1778 Eidshaug under Funnemark, Lunde
 
1133 S1137 Skifte 1776 Espedalen, Bø
 
1134 S1138 Skifte 1776 Espedalen 2, Bø
 
1135 S1139 Skifte 1778 Folkestad midtgarden, Bø
 
1136 S1140 Skifte 1780 Gåserud, Lunde
 
1137 S1141 Skifte 1783 Godtid under Funnemark, Lunde
 
1138 S1142 Skifte 1781 Gravejord, Bø
 
1139 S1143 Skifte 1791 Østerli, Bø
 
1140 S1144 Skifte 1777 Grindrud under Tveitan, Lunde
 
1141 S1145 Skifte 1778 Heggeland, Lunde
 
1142 S1146 Skifte 1778 Heggeland 2, Lunde
 
1143 S1147 Skifte 1778 Hegna under Verpe, Lunde
 
1144 S1148 Skifte 1775 Helgetveit øvre, Lunde
 
1145 S1149 Skifte 1773 Hauglia under Østerholt, Lunde
 
1146 S1150 Skifte 1784 Grini, Lunde
 
1147 S1151 Skifte 1733 Holte, Nesherad
 
1148 S1152 Skifte 1780 Skogen under Grivi nordre, Bø
 
1149 S1153 Skifte 1776 Harpestå under Forberg midtgarden, Bø
 
1150 S1154 Skifte 1773 Haugland, Bø
 
1151 S1155 Skifte 1773 Jønneberg, Bø
 
1152 S1156 Skifte 1777 Kåsa under Siverhus, Bø
 
1153 S1157 Skifte 1781 Kåsa under Oterholt, Bø
 
1154 S1158 Skifte 1780 Kåsa under Kleppe, Lunde
 
1155 S1159 Skifte 1810 Kåsa under Kleppe, Lunde
 
1156 S1160 Skifte 1801 Kåsa under Kleppe, Lunde
 
1157 S1161 Skifte 1726 Reskjem under Melås, Heddal
 
1158 S1162 Skifte 1777 Lona under Stokland, Bø
 
1159 S1163 Skifte 1783 Lona under Stokland, Bø
 
1160 S1164 Skifte 1779 Tjønnås under Børte, Lunde
 
1161 S1165 Skifte 1783 Tjønnås under Børte, Lunde
 
1162 S1166 Skifte 1779 Lindheim under Svenseid vestre, Lunde
 
1163 S1167 Skifte 1775 Lona under Jørgedal, Bø
 
1164 S1168 Skifte 1776 Moen under Midtbø, Bø
 
1165 S1169 Skifte 1783 Moen under Midtbø, Bø
 
1166 S1170 Skifte 1811 Kåsa under Midtbø, Bø
 
1167 S1171 Skifte 1781 Nordbø, Bø
 
1168 S1172 Skifte 1783 Nordbø, Bø
 
1169 S1173 Skifte 1776 Norheim søndre, Lunde
 
1170 S1174 Skifte 1783 Nyhus under Erikstein, Bø
 
1171 S1175 Skifte 1780 Uvdal, Lunde (Bø)
 
1172 S1176 Skifte 1782 Uvdal, Lunde (Bø)
 
1173 S1177 Skifte 1776 Oterholt søndre, Bø
 
1174 S1178 Skifte 1776 Roteberg, Bø
 
1175 S1179 Skifte 1782 Skoe søndre, Lunde
 
1176 S1180 Skifte 1790 Østerholt, Lunde
 
1177 S1181 Skifte 1779 Slåtta under Helgetveit, Lunde
 
1178 S1182 Skifte 1773 Roe, Bø
 
1179 S1183 Skifte 1743 Årås, Nesherad
 
1180 S1184 Skifte 1778 Straume under Tveitan, Lunde
 
1181 S1185 Skifte 1781 Svenseid vestre, Lunde
 
1182 S1186 Skifte 1782 Hegna under Svenseid, Lunde
 
1183 S1187 Skifte 1782 Svenseid østre, Lunde
 
1184 S1188 Skifte 1781 Hegna under Verpe, Lunde
 
1185 S1189 Skifte 1816 Grini, Lunde
 
1186 S1190 Skifte 1780 Vreim søndre, Bø
 
1187 S1191 Skifte 1783 Vreim nordre, Bø
 
1188 S1192 Skifte 1779 Øygarden under Børte nedre, Lunde
 
1189 S1193 Skifte 1789 Kophøl under Askilt, Bø
 
1190 S1194 Skifte 1804 Haugland, Bø
 
1191 S1195 Skifte 1787 Røysland under Askilt nordre, Bø
 
1192 S1196 Skifte 1787 Askilt søndre, Bø
 
1193 S1197 Skifte 1787 Åsen under Flita, Bø
 
1194 S1198 Skifte 1741 Nyhus, Nesherad
 
1195 S1199 Skifte 1787 Bruserud under Forberg, Bø
 
1196 S1200 Skifte 1785 Moland under Frambø, Bø
 
1197 S1201 Skifte 1791 Smedstad under Frambø, Bø
 
1198 S1202 Skifte 1787 Myre under Børte øvre, Lunde
 
1199 S1203 Skifte 1787 Åsen under Børte øvre, Lunde
 
1200 S1204 Skifte 1789 Piperud under Dorholt, Lunde
 
1201 S1205 Skifte 1786 Eika, Bø
 
1202 S1206 Skifte 1787 Eikja nedre, Lunde (Bø)
 
1203 S1207 Skifte 1789 Eikja nedre, Lunde (Bø)
 
1204 S1208 Skifte 1791 Hellekås under Eika, Bø
 
1205 S1209 Skifte 1787 Øygarden under Eikja østre, Lunde (Bø)
 
1206 S1210 Skifte 1788 Erikstein nordre, Bø
 
1207 S1211 Skifte 1788 Skrikerud under Erikstein nordre, Bø
 
1208 S1212 Skifte 1789 Espedalen, Bø
 
1209 S1213 Skifte 1791 Espedalen, Bø
 
1210 S1215 Skifte 1783 Stokland, Bø
 
1211 S1216 Skifte 1788 Folkestad, Bø
 
1212 S1217 Skifte 1787 Folkestad nedre, Bø
 
1213 S1218 Skifte 1786 Folkestad nordre, Bø
 
1214 S1219 Skifte 1786 Folkestad øvre 2, Bø
 
1215 S1220 Skifte 1787 Godtid øvre under Funnemark, Lunde
 
1216 S1221 Skifte 1789 Godtid under Funnemark, Lunde
 
1217 S1222 Skifte 1788 Fossheim, Bø
 
1218 S1223 Skifte 1809 Rønningen under Oterholt, Bø
 
1219 S1224 Skifte 1806 Vestgarden, Bø
 
1220 S1225 Skifte 1788 Haugen under Grivi nedre, Bø
 
1221 S1226 Skifte 1790 Skogen under Grivi, Bø
 
1222 S1227 Skifte 1788 Skogen under Grivi nordre, Bø
 
1223 S1228 Skifte 1812 Skogen øvre under Grivi nedre, Bø
 
1224 S1229 Skifte 1787 Haugland, Bø
 
1225 S1230 Skifte 1790 Smiehaugen under Helgetveit, Lunde
 
1226 S1231 Skifte 1810 Smiehaugen under Helgetveit, Lunde
 
1227 S1232 Skifte 1784 Jønneberg, Bø
 
1228 S1233 Skifte 1764 Nordadal, Nesherad
 
1229 S1234 Skifte 1787 Jørgedal, Bø
 
1230 S1235 Skifte 1788 Åkroken under Jørgedal, Bø
 
1231 S1236 Skifte 1807 Åkroken under Jørgedal, Bø
 
1232 S1237 Skifte 1800 Hegg under Hefre, Heddal
 
1233 S1238 Skifte 1802 Holm under Stranderud, Tinn
 
1234 S1239 Skifte 1788 Jørgedal, Bø
 
1235 S1240 Skifte 1788 Kleppe nedre, Lunde
 
1236 S1241 Skifte 1768 Klevar nordre, Saude
 
1237 S1242 Skifte 1770 Tveitan, Lunde
 
1238 S1243 Skifte 1787 Nordskog søndre under Kleppe nedre, Lunde
 
1239 S1244 Skifte 1784 Li øvre, Bø
 
1240 S1245 Skifte 1786 Li øvre, Bø
 
1241 S1246 Skifte 1788 Li nedre, Bø
 
1242 S1247 Skifte 1798 Lihegna under Li nedre, Bø
 
1243 S1248 Skifte 1787 Li nordre 2, Bø
 
1244 S1249 Skifte 1787 Piparlia under Li nordre, Bø
 
1245 S1250 Skifte 1797 Piparlia under Li nordre, Bø
 
1246 S1251 Skifte 1792 Lia, Bø
 
1247 S1252 Skifte 1811 Lia, Bø
 
1248 S1253 Skifte 1791 Hegna under Lunde nedre, Lunde
 
1249 S1254 Skifte 1789 Tempelen under Lunde øvre, Lunde
 
1250 S1255 Skifte 1808 Skårdal, Holla
 
1251 S1256 Skifte 1788 Bleka under Lundtveit, Lunde
 
1252 S1257 Skifte 1788 Lundtveit, Lunde
 
1253 S1258 Skifte 1786 Skogen under Forberg midtgarden, Bø
 
1254 S1259 Skifte 1791 Harpeståbotn under Forberg, Bø
 
1255 S1260 Skifte 1788 Nordbø, Bø
 
1256 S1261 Skifte 1790 Norheim nordre, Lunde
 
1257 S1262 Skifte 1790 Norheim nordre 2, Lunde
 
1258 S1263 Skifte 1727 Sønstebø, Bø
 
1259 S1264 Skifte 1789 Norheim søndre, Lunde
 
1260 S1265 Skifte 1787 Haugen under Oterholt, Bø
 
1261 S1266 Skifte 1785 Veideholmen under Skoe, Bø
 
1262 S1267 Skifte 1789 Rønningen under Oterholt, Bø
 
1263 S1268 Skifte 1789 Buskrønningen under Oterholt, Bø
 
1264 S1269 Skifte 1777 Børte øvre, Lunde
 
1265 S1270 Skifte 1787 Gunvorskås under Sisjord, Bø
 
1266 S1271 Skifte 1787 Siverhus, Bø
 
1267 S1272 Skifte 1788 Siverhus, Bø
 
1268 S1273 Skifte 1788 Skjellaug, Lunde
 
1269 S1274 Skifte 1787 Leirkoll under Skoe, Bø
 
1270 S1275 Skifte 1787 Skoe, Bø
 
1271 S1276 Skifte 1786 Skoe, Lunde
 
1272 S1277 Skifte 1791 Åsen under Skoe, Lunde
 
1273 S1278 Skifte 1787 Staurheim, Bø
 
1274 S1279 Skifte 1788 Stavsholt under Skoe, Lunde
 
1275 S1280 Skifte 1784 Utbråten under Stokland, Bø
 
1276 S1281 Skifte 1784 Plassen under Stokland, Bø
 
1277 S1282 Skifte 1786 Stokland, Bø
 
1278 S1283 Skifte 1764 Suvdal, Lunde
 
1279 S1284 Skifte 1783 Svenseid, Lunde
 
1280 S1285 Skifte 1790 Svenseid, Lunde
 
1281 S1286 Skifte 1789 Svenseid, Lunde
 
1282 S1287 Skifte 1788 Torstveit, Bø
 
1283 S1288 Skifte 1787 Evju under Tveitan, Bø
 
1284 S1289 Skifte 1813 Evju under Tveitan, Bø
 
1285 S1290 Skifte 1787 Bergestig under Tveitan, Bø
 
1286 S1291 Skifte 1787 Tveitan, Bø
 
1287 S1292 Skifte 1787 Tveitan 2, Bø
 
1288 S1293 Skifte 1785 Øygarden under Tveitan, Lunde
 
1289 S1294 Skifte 1786 Tveitan søndre, Bø
 
1290 S1295 Skifte 1787 Øya under Tveitan, Bø
 
1291 S1296 Skifte 1791 Laug under Tveitan, Lunde
 
1292 S1297 Skifte 1788 Tyri vestre, Lunde
 
1293 S1298 Skifte 1791 Bjørndalen under Verpe, Lunde
 
1294 S1299 Skifte 1785 Vreim, Bø
 
1295 S1300 Skifte 1786 Vreim, Bø
 
1296 S1301 Skifte 1787 Vreim, Bø
 
1297 S1302 Skifte 1787 Deilskås under Vreim, Bø
 
1298 S1303 Skifte 1785 Østerholt, Lunde
 
1299 S1304 Skifte 1812 Berge under Svenseid, Lunde
 
1300 S1305 Skifte 1784 Torekåsa under Østerli, Bø
 
1301 S1306 Skifte 1724 Homme, Kviteseid
 
1302 S1307 Skifte 1744 Homme, Kviteseid
 
1303 S1308 Kviteseid Ættesoge
 
1304 S1309 Skifte 1784 Kytelia under Østerli, Bø
 
1305 S1310 Skifte 1794 Ajer store, Lunde
 
1306 S1311 Skifte 1795 Askilt nordre, Bø
 
1307 S1312 Skifte 1795 Bjerva, Lunde
 
1308 S1313 Skifte 1795 Borgja, Bø
 
1309 S1314 Skifte 1793 Frambø, Bø
 
1310 S1315 Skifte 1795 Børte nedre, Lunde
 
1311 S1316 Skifte 1817 Tempelen under Lunde øvre, Lunde
 
1312 S1317 Skifte 1795 Dorholt, Lunde
 
1313 S1318 Skifte 1793 Nyhus under Erikstein, Bø
 
1314 S1319 Skifte 1791 Åsen under Flita, Bø
 
1315 S1320 Skifte 1795 Funnemark, Lunde
 
1316 S1321 Skifte 1792 Dyrtid under Funnemark, Lunde
 
1317 S1322 Skifte 1720 Håtveit, Nesherad
 
1318 S1323 Skifte 1732 Håtveit, Nesherad
 
1319 S1324 Skifte 1798 Sjøbua under Håtveit, Nesherad
 
1320 S1325 Skifte 1793 Grivi nedre, Bø
 
1321 S1326 Kritiania tukthusprest Kirkebøker
 
1322 S1327 Tingprotokoll - dødsdom Guro Paulsdtr
 
1323 S1328 Skifte 1796 Skogdalen under Grivi, Bø
 
1324 S1329 Skifte 1813 Haslekåsa under Askilt søndre, Bø
 
1325 S1330 Skifte 1794 Haugland, Bø
 
1326 S1331 Skifte 1793 Hollaseter under Heggeland, Lunde
 
1327 S1332 Skifte 1792 Helgetveit mellom, Lunde
 
1328 S1333 Skifte 1796 Kleppe nedre, Lunde
 
1329 S1334 Skifte 1793 Nordskog under Kleppe, Lunde
 
1330 S1335 Skifte 1796 Li nordre, Bø
 
1331 S1336 Skifte 1793 Tempelen under Lunde øvre, Lunde
 
1332 S1337 Skifte 1796 Forberg midtgarden nordre, Bø
 
1333 S1338 Skifte 1795 Tandre under Midtbø, Bø
 
1334 S1339 Skifte 1764 Tandre under Midtbø, Bø
 
1335 S1340 Skifte 1807 Tandre under Midtbø, Bø
 
1336 S1341 Skifte 1792 Norheim, Lunde
 
1337 S1342 Skifte 1795 Belatjønnhaugen under Sanda, Bø
 
1338 S1343 Skifte 1796 Åsen under Skjellaug, Lunde
 
1339 S1344 Halvor Sigurdsen - Lensmann Tyge Vipeto - hans nærmeste etterslekt
 
1340 S1345 Skifte 1795 Skoe, Lunde
 
1341 S1346 Skifte 1795 Røysland under Stokland, Bø
 
1342 S1347 Skifte 1793 Suvdal, Lunde
 
1343 S1348 Skifte 1796 Teigen under Heggeland, Lunde
 
1344 S1349 Skifte 1794 Odden under Verpe, Lunde
 
1345 S1350 Skifte 1793 Vreim nordre, Bø
 
1346 S1351 Skifte 1794 Haugerud under Vreim nordre, Bø
 
1347 S1352 Skifte 1804 Haugerud under Vreim nordre, Bø
 
1348 S1353 Skifte 1794 Østerli, Bø
 
1349 S1354 Skifte 1798 Ågetveit nedre, Bø
 
1350 S1355 Skifte 1794 Åse, Lunde (Bø)
 
1351 S1356 Skifte 1796 Valen nedre, Lunde
 
1352 S1357 Skifte 1796 Espedalen, Bø
 
1353 S1358 Skifte 1796 Østerholt, Lunde
 
1354 S1359 Skifte 1810 Østerholt, Lunde
 
1355 S1360 Skifte 1798 Askilt søndre, Bø
 
1356 S1361 Skifte 1798 Haslekåsa under Askilt søndre, Bø
 
1357 S1362 Skifte 1796 Berg under Askilt, Bø
 
1358 S1363 Skifte 1797 Stubberud under Askilt, Bø
 
1359 S1364 Skifte 1797 Barlaug, Lunde
 
1360 S1365 Skifte 1797 Ødegården under Børte, Lunde
 
1361 S1366 Skifte 1799 Saga under Dorholt, Lunde
 
1362 S1367 Skifte 1800 Eika, Bø
 
1363 S1368 Skifte 1797 Kringlås under Eikja nedre, Lunde
 
1364 S1369 Skifte 1780 Skogen under Gunheim øvre, Nesherad
 
1365 S1370 Skifte 1797 Hustufta under Enggrav, Lunde
 
1366 S1371 Skifte 1796 Erikstein midtre, Bø
 
1367 S1372 Skifte 1797 Folkestad nedre, Bø
 
1368 S1373 Skifte 1818 Hellekås under Folkestad nedre, Bø
 
1369 S1374 Skifte 1797 Moen under Frambø, Bø
 
1370 S1375 Skifte 1797 Åsen under Funnemark, Lunde
 
1371 S1376 Skifte 1796 Furuvoll, Bø
 
1372 S1377 Skifte 1798 Grivi nedre, Bø
 
1373 S1378 Skifte 1798 Hegna under Verpe, Lunde
 
1374 S1379 Skifte 1798 Kåsa under Grivi, Bø
 
1375 S1380 Skifte 1796 Rønningen under Heggeland, Lunde
 
1376 S1381 Skifte 1784 Lauvbukta under Heggeland, Lunde
 
1377 S1382 Skifte 1778 Høydalen, Drangedal
 
1378 S1383 Skifte 1785 Heggeland, Lunde
 
1379 S1384 Skifte 1785 Ugge under Heggeland, Lunde
 
1380 S1385 Skifte 1800 Hellestad under Lunde nedre, Lunde
 
1381 S1386 Skifte 1797 Kleppe nedre, Lunde
 
1382 S1387 Skifte 1797 Nordskog under Kleppe, Lunde
 
1383 S1388 Skifte 1799 Kåsa under Midtbø, Bø
 
1384 S1389 Skifte 1798 Kåsa under Forberg søndre, Bø
 
1385 S1390 Skifte 1796 Nordbø, Bø
 
1386 S1391 Skifte 1809 Grivi øvre, Bø
 
1387 S1392 Skifte 1809 Grivi øvre 2, Bø
 
1388 S1393 Skifte 1796 Rønningen under Oterholt, Bø
 
1389 S1394 Skifte 1798 Leirkold under Skoe, Bø
 
1390 S1395 Skifte 1798 Staurheim, Bø
 
1391 S1396 Skifte 1798 Rønningen under Staurheim, Bø
 
1392 S1397 Skifte 1797 Suvdal, Lunde
 
1393 S1398 Skifte 1799 Rønningen under Tveitan, Bø
 
1394 S1399 Skifte 1798 Øygarden under Tveitan, Lunde
 
1395 S1400 Skifte 1798 Bjørndalen under Verpe, Lunde
 
1396 S1401 Skifte 1792 Hellkås under Leikvang, Nesherad
 
1397 S1402 Skifte 1792 Hasarud under Prestegarden, Bø
 
1398 S1403 Skifte 1766 Grivi søndre, Bø
 
1399 S1404 Skifte 1764 Grivi, Bø
 
1400 S1405 Skifte 1796 Plassen under Vestgarden, Nesherad
 
1401 S1406 Skifte 1797 Baksås, Holla
 
1402 S1407 Skifte 1797 Nordbø, Bø
 
1403 S1408 Skifte 1800 Stavangshaugen under Enggrav, Lunde
 
1404 S1409 Skifte 1820 Kåsa under Bjerva, Lunde
 
1405 S1410 Skifte 1782 Håtveit, Nesherad
 
1406 S1411 Skifte 1820 Skruverud under Erikstein, Bø
 
1407 S1412 Skifte 1800 Tollehaugen under Oterholt søndre, Bø
 
1408 S1413 Skifte 1714 Moen, Kviteseid
 
1409 S1414 Skifte 1802 Torekåsa under Østerli, Bø
 
1410 S1415 Skifte 1809 Kåsa under Furuvoll, Bø
 
1411 S1416 Skifte 1810 Askilt søndre, Bø
 
1412 S1417 Skifte 1803 Norheim, Lunde
 
1413 S1418 Skifte 1802 Ajer store, Lunde
 
1414 S1419 Skifte 1801 Nordbø, Bø
 
1415 S1420 Skifte 1804 Lunde øvre, Lunde
 
1416 S1421 Skifte 1804 Hegna under Forberg nordre, Bø
 
1417 S1422 Skifte 1804 Dalen under Kleppe, Lunde
 
1418 S1423 Skifte 1804 Rønningen under Heggeland, Lunde
 
1419 S1424 Skifte 1803 Sperrud under Grivi, Bø
 
1420 S1425 Skifte 1803 Børte, Lunde
 
1421 S1426 Skifte 1804 Vinbekk under Folkestad, Bø
 
1422 S1427 Skifte 1803 Svenseid østre, Lunde
 
1423 S1428 Skifte 1804 Kleppe nedre, Lunde
 
1424 S1429 Skifte 1804 Røysland under Stokland, Bø
 
1425 S1430 Skifte 1805 Hegna under Erikstein midtre, Bø
 
1426 S1431 Skifte 1805 Borgja, Bø
 
1427 S1432 Skifte 1805 Lindheim under Svenseid, Lunde
 
1428 S1433 Skifte 1729 Sjørholt, Holla
 
1429 S1434 Skifte 1805 Grindrud under Tveitan, Lunde
 
1430 S1435 Skifte 1805 Belatjønn under Vestgarden, Bø
 
1431 S1436 Skifte 1799 Funnemark, Lunde
 
1432 S1437 Skifte 1800 Saga under Oterholt nordre, Bø
 
1433 S1438 Skifte 1799 Hasarud under Prestegarden, Bø
 
1434 S1439 Skifte 1801 Nyhus under Erikstein, Bø
 
1435 S1440 Skifte 1801 Forberg søndre, Bø
 
1436 S1441 Skifte 1800 Moen under Midtbø, Bø
 
1437 S1442 Skifte 1800 Høyslass under Nordbø, Bø
 
1438 S1443 Skifte 1801 Heldal under Folkestad, Bø
 
1439 S1444 Skifte 1801 Solberg, Bø
 
1440 S1445 Skifte 1800 Sollid under Tveitan, Lunde
 
1441 S1446 Skifte 1800 Fossheim, Bø
 
1442 S1447 Skifte 1802 Tempelen under Lunde øvre, Lunde
 
1443 S1448 Skifte 1801 Pålskås under Sisjord, Bø
 
1444 S1449 Skifte 1801 Dritsgard under Oterholt, Bø
 
1445 S1450 Skifte 1801 Åsland under Forberg, Bø
 
1446 S1451 Skifte 1801 Fossheim, Bø
 
1447 S1452 Skifte 1802 Helgetveit nedre, Lunde
 
1448 S1454 Skifte 1802 Smiehaugen under Helgetveit, Lunde
 
1449 S1455 Skifte 1802 Dalen under Kleppe, Lunde
 
1450 S1456 Skifte 1801 Dalen under Suvdal, Lunde
 
1451 S1457 Skifte 1802 Grivi, Bø
 
1452 S1458 Skifte 1802 Folkestad nedre, Bø
 
1453 S1459 Skifte 1802 Sisjord, Bø
 
1454 S1460 Skifte 1801 Frambø, Bø
 
1455 S1461 Skifte 1803 Moen under Erikstein nordre, Bø
 
1456 S1462 Skifte 1802 Neset under Leikvang, Nesherad
 
1457 S1463 Skifte 1802 Underberget under Ova, Lunde
 
1458 S1464 Skifte 1805 Mørkholt under Nordbø, Bø
 
1459 S1465 Skifte 1805 Dalen under Suvdal, Lunde
 
1460 S1466 Skifte 1819 Dalen under Suvdal, Lunde
 
1461 S1467 Skifte 1805 Nordbø, Bø
 
1462 S1468 Skifte 1805 Kleppe øvre, Lunde
 
1463 S1469 Skifte 1805 Svenseid, Lunde
 
1464 S1470 Skifte 1805 Ødegården under Børte nedre, Lunde
 
1465 S1471 Skifte 1805 Folkestad nedre, Bø
 
1466 S1472 Skifte 1806 Gåserud, Lunde
 
1467 S1473 Skifte 1806 Skoe, Lunde
 
1468 S1474 Skifte 1805 Grivi nedre, Bø
 
1469 S1475 Skifte 1805 Hellos under Eika, Bø
 
1470 S1476 Skifte 1806 Grivi nedre, Bø
 
1471 S1477 Skifte 1806 Hegna under Li, Bø
 
1472 S1478 Skifte 1806 Valen, Bø
 
1473 S1479 Skifte 1808 Erikstein søndre, Bø
 
1474 S1480 SKifte 1806 Grivi, Bø
 
1475 S1481 Skifte 1807 Kåsa under Ova, Lunde
 
1476 S1482 Skifte 1806 Skogdalen under Grivi, Bø
 
1477 S1483 Skifte 1807 Dalen under Kleppe øvre, Lunde
 
1478 S1484 Skifte 1807 Hasarud under Prestegarden, Bø
 
1479 S1485 Skifte 1802 Skoe 1802, Bø
 
1480 S1486 Skifte 1807 Fossheim, Bø
 
1481 S1487 Skifte 1807 Forberg midtgarden søndre, Bø
 
1482 S1488 Skifte 1807 Skjellaug, Lunde
 
1483 S1489 Skifte 1807 Svenseid, Lunde
 
1484 S1490 Skifte 1807 Vilen under Valen, Lunde
 
1485 S1491 Skifte 1819 Vilen under Valen, Lunde
 
1486 S1492 Skifte 1807 Røysland under Heggeland, Lunde
 
1487 S1493 Skifte 1743 Nordadal, Nesherad
 
1488 S1494 Skifte 1807 Valen, Lunde
 
1489 S1495 Skifte 1808 Valen, Lunde
 
1490 S1496 Skifte 1807 Glettungstå under Grini, Lunde
 
1491 S1497 Skifte 1807 Kleppe, Lunde
 
1492 S1498 Skifte 1807 Bjørndalen under Tveitan, Lunde
 
1493 S1499 Skifte 1808 Lundtveit, Lunde
 
1494 S1500 Skifte 1808 Tandre under Midtbø, Bø
 
1495 S1501 Skifte 1808 Fiskodden under Skoe, Lunde
 
1496 S1502 Skifte 1808 Tjæreberget under Folkestad nedre, Bø
 
1497 S1503 Skifte 1808 Sisjord, Bø
 
1498 S1504 Skifte 1808 Kleppe, Lunde
 
1499 S1505 Skifte 1808 Norheim, Lunde
 
1500 S1506 Skifte 1808 Fossheim, Bø
 
1501 S1507 Skifte 1808 Jonstå under Heggeland, Lunde
 
1502 S1508 Skifte 1809 Kleppen under Prestegarden, Bø
 
1503 S1509 Skifte 1808 Stavsholt under Skoe, Lunde
 
1504 S1510 Skifte 1809 Hegna under Sisjord, Bø
 
1505 S1511 Skifte 1809 Tjønnemark under Tveitan, Bø
 
1506 S1512 Skifte 1808 Bjerva, Lunde
 
1507 S1513 Skifte 1809 Sersland under Folkestad, Bø
 
1508 S1514 Skifte 1809 Ova, Lunde
 
1509 S1515 Skifte 1809 Jønneberg, Bø
 
1510 S1516 Skifte 1809 Hasarud under Prestegarden, Bø
 
1511 S1517 Skifte 1808 Heldal under Folkestad nordre, Bø
 
1512 S1518 Skifte 1808 Siverhus, Bø
 
1513 S1519 Skifte 1809 Li nordre, Bø
 
1514 S1520 Kildedrøfting Gunhild Halvorsdtr Erikstein
 
1515 S1521 Skifte 1809 Skogen nedre under Grivi nedre, Bø
 
1516 S1522 Skifte 1818 Skogen nedre under Grivi nedre, Bø
 
1517 S1523 Skifte 1809 Ødegården under Eikja østre, Lunde (Bø)
 
1518 S1524 Skifte 1810 Østerholt 2, Lunde
 
1519 S1525 Skifte 1810 Kophøl under Askilt, Bø
 
1520 S1526 Skifte 1788 Hegna under Setre, Nesherad
 
1521 S1527 Skifte 1809 Lundtveit, Lunde
 
1522 S1528 Skifte 1808 Engene under Vestgarden, Bø
 
1523 S1529 Skifte 1810 Tveiten under Stokland, Bø
 
1524 S1530 Skifte 1810 Ugge unfer Heggeland, Lunde
 
1525 S1531 Skifte 1809 Ugge under Heggeland, Lunde
 
1526 S1532 Skifte 1809 Saga under Forberg søndre, Bø
 
1527 S1533 Skifte 1809 Brøndalen under Heggeland, Lunde
 
1528 S1534 Skifte 1809 Åsen under Skjellaug, Lunde
 
1529 S1535 Skifte 1809 Haug under Østerholt, Lunde
 
1530 S1536 Skifte 1809 Glenna under Espedalen, Bø
 
1531 S1537 Skifte 1809 Plassen under Vatnar, Bø
 
1532 S1538 Skifte 1809 Fossheim, Bø
 
1533 S1539 Skifte 1810 Valen nedre, Lunde
 
1534 S1540 Skifte 1810 Stavangshaugen under Helgetveit øvre, Lunde
 
1535 S1541 Skifte 1810 Dalen under Skoe, Bø
 
1536 S1542 Skifte 1810 Baksås, Holla
 
1537 S1543 Skifte 1810 Kåsa under Grini, Lunde
 
1538 S1544 Skifte 1815 Kåsa under Grini, Lunde
 
1539 S1545 Skifte 1810 Hellestad under Lunde, Lunde
 
1540 S1546 Skifte 1809 Erikstein søndre, Bø
 
1541 S1547 Skifte 1809 Røysland under Heggeland, Lunde
 
1542 S1548 Skifte 1810 Bakås under Forberg megarden, Bø
 
1543 S1549 Skifte 1810 Forberg midtgarden søndre, Bø
 
1544 S1550 Skifte 1810 Hollaseter under Heggeland, Lunde
 
1545 S1551 Skifte 1820 Roteberg, Bø
 
1546 S1552 Skifte 1810 Askiltrud, Bø
 
1547 S1553 Skifte 1810 Folkestad, Bø
 
1548 S1554 Skifte 1811 Suvdal, Lunde
 
1549 S1555 Skifte 1811 Grivi nordre, Bø
 
1550 S1556 Skifte 1811 Hestekåsa under Eika, Bø
 
1551 S1557 Skifte 1811 Saga under Oterholt nordre, Bø
 
1552 S1558 Skifte 1810 Jørgedal, Bø
 
1553 S1559 Skifte 1811 Vreim, Bø
 
1554 S1560 Skifte 1810 Vreim, Bø
 
1555 S1561 Skifte 1811 Forberg søndre, Bø
 
1556 S1562 Skifte 1809 Midtbø, Bø
 
1557 S1563 Skifte 1811 Vreim søndre, Bø
 
1558 S1564 Skifte 1811 Haugerud under Vreim nordre, Bø
 
1559 S1565 Skifte 1811 Lunde øvre, Lunde
 
1560 S1566 Skifte 1812 Svenseid, Lunde
 
1561 S1567 Skifte 1812 Moen under Erikstein, Bø
 
1562 S1568 Skifte 1812 Tyri østre, Lunde
 
1563 S1569 Skifte 1813 Li øvre, Bø
 
1564 S1570 Skifte 1813 Oterholt, Bø
 
1565 S1571 Skifte 1812 Svenskerud under Bjerva, Lunde
 
1566 S1572 Skifte 1813 Sagamyra under Oterholt, Bø
 
1567 S1573 Skifte 1795 Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad
 
1568 S1574 Skifte 1812 Myrejord under Vestgarden, Bø
 
1569 S1575 Skifte 1812 Leirkoll under Skoe, Bø
 
1570 S1576 Skifte 1812 Eikja østre, Lunde (Bø)
 
1571 S1577 Skifte 1812 Skoe, Bø
 
1572 S1578 Skifte 1813 Valen nedre, Lunde
 
1573 S1579 Skifte 1813 Hellos under Eika, Bø
 
1574 S1580 Skifte 1812 Valen, Bø
 
1575 S1581 Skifte 1812 Valen 2, Bø
 
1576 S1582 Skifte 1812 Mannebruslåtta under Haugland, Bø
 
1577 S1583 Skifte 1813 Heldal under Folkestad, Bø
 
1578 S1584 Sandsværs historie V
 
1579 S1585 Skifte 1813 Borgja, Bø
 
1580 S1586 Skifte 1806 Eikja, Lunde (Bø)
 
1581 S1587 Skifte 1811 Oterholt, Bø
 
1582 S1588 Skifte 1811 Hegna under Erikstein, Bø
 
1583 S1589 Skifte 1813 Stykket under Askilt, Bø
 
1584 S1590 Skifte 1813 Langerud under Folkestad, Bø
 
1585 S1591 Skifte 1813 Sollid under Tveitan, Lunde
 
1586 S1592 Skifte 1814 Roe, Bø
 
1587 S1593 Skifte 1814 Langkås under Folkestad, Bø
 
1588 S1594 Skifte 1813 Veirud under Frambø, Bø
 
1589 S1595 Skifte 1815 Østerli, Bø
 
1590 S1596 Skifte 1815 Kåsa under Frambø, Bø
 
1591 S1597 Skifte 1815 Lia under Enggrav, Lunde
 
1592 S1598 Skifte 1815 Borgja, Bø
 
1593 S1599 Skifte 1815 Nordskog under Kleppe, Lunde
 
1594 S1600 Skifte 1815 Grivi nordre, Bø
 
1595 S1601 Skifte 1815 Raukleiv under Østerli, Bø
 
1596 S1602 Diverse
 
1597 S1603 Skifte 1815 Nordbø, Bø
 
1598 S1604 Skifte 1815 Hellekås under Eika, Bø
 
1599 S1605 Skifte 1780 Fosse, Holla
 
1600 S1606 Skifte 1815 Rønningen under Heggeland, Lunde
 
1601 S1607 Skifte 1815 Settendal under Dorholt, Lunde
 
1602 S1608 Skifte 1816 Helgetveit, Lunde
 
1603 S1609 Skifte 1815 Åsen under Flita, Bø
 
1604 S1610 Skifte 1816 Heggeland, Lunde
 
1605 S1611 Skifte 1815 Buverud under Grini, Lunde
 
1606 S1612 Skifte 1816 Torstveit, Bø
 
1607 S1613 Skifte 1816 Jamdal, Lunde
 
1608 S1614 Skifte 1817 Milekåsa under Li, Bø
 
1609 S1615 Skifte 1815 Gravejord, Bø
 
1610 S1616 Skifte 1816 Gåra, Bø
 
1611 S1617 Skifte 1817 Bergestig under Tveitan søndre, Bø
 
1612 S1618 Skifte 1816 Lunde, Lunde
 
1613 S1619 Skifte 1816 Grivi øvre, Bø
 
1614 S1620 Skifte 1817 Bakke under Grivi, Bø
 
1615 S1621 Skifte 1818 Frambø, Bø
 
1616 S1622 Ovenstad - Militærbiografier
 
1617 S1623 Skifte 1818 Suvdal, Lunde
 
1618 S1624 Skifte 1818 Huset under Svenseid, Lunde
 
1619 S1625 Skifte 1818 Lia, Bø
 
1620 S1626 Skifte 1818 Kåsa under Gåra, Bø
 
1621 S1627 Skifte 1817 Kåsa under Gåra, Bø
 
1622 S1628 Skifte 1817 Erikstein nordre, Bø
 
1623 S1629 Skifte 1817 Bakås under Forberg, Bø
 
1624 S1630 Skifte 1818 Stavangshaugen under Helgetveit, Lunde
 
1625 S1631 Skifte 1818 Nordbø, Bø
 
1626 S1632 Skifte 1818 Bua under Bjerva, Lunde
 
1627 S1633 Skifte 1818 Ova, Lunde
 
1628 S1634 Skifte 1818 Norheim, Lunde
 
1629 S1635 Skifte 1811 Fiskarbekk under Vreim, Bø
 
1630 S1636 Skifte 1819 Fiskarbekk under Vreim, Bø
 
1631 S1637 Skifte 1818 Bakås under Forberg midtgarden, Bø
 
1632 S1638 Skifte 1819 Hegna under Svenseid, Lunde
 
1633 S1639 Skifte 1819 Sønstebø, Bø
 
1634 S1640 Skifte 1817 Kåsa under Fossheim, Bø
 
1635 S1641 Skifte 1819 Bleka under Lundtveit, Lunde
 
1636 S1642 Skifte 1819 Apalnes, Lunde
 
1637 S1643 Skifte 1819 Askilt søndre, Bø
 
1638 S1644 Skifte 1820 Grivi nedre, Bø
 
1639 S1645 Skifte 1820 Norheim søndre, Lunde
 
1640 S1646 Skifte 1819 Vreim nordre, Bø
 
1641 S1647 Skifte 1819 Kleiva under Tveitan, Bø
 
1642 S1648 Skifte 1820 Hynne under Staurheim, Bø
 
1643 S1649 Skifte 1819 Skårdal, Lunde
 
1644 S1650 Skifte 1820 Børte nedre, Lunde
 
1645 S1651 Skifte 1820 Eika østre, Bø
 
1646 S1652 Skifte 1820 Enggrav, Lunde
 
1647 S1653 Skifte 1820 Tveiten under Stokland, Bø
 
1648 S1654 Skifte 1820 Haugland, Bø
 
1649 S1655 Skifte 1820 Jonstå under Heggeland, Lunde
 
1650 S1656 Skifte 1820 Folkestad nordre, Bø
 
1651 S1657 Skifte 1819 Li nordre, Bø
 
1652 S1658 Skifte 1820 Fossheim, Bø
 
1653 S1659 Skifte 1820 Sanda, Bø
 
1654 S1660 Skifte 1821 Husetufta under Svenseid, Lunde
 
1655 S1661 Skifte 1821 Lona under Jørgedal, Bø
 
1656 S1662 Skifte 1690 Haukvik, Saude
 
1657 S1663 Skifte 1706 Vålånes under Haukvik, Saude
 
1658 S1664 Skifte 1704 Holtan nedre, Nesherad
 
1659 S1665 Skifte 1731 Bø i Tørdal, Drangedal
 
1660 S1666 Skifte 1739 Haug under Årås, Nesherad
 
1661 S1667 Skifte 1714 Prestegarden, Bø
 
1662 S1668 Skifte 1703 Valen, Lunde
 
1663 S1669 Skifte 1755 Heisholt vestre, Holla
 
1664 S1670 Skifte 1762 Grønnstein under Kålstad lille, Holla
 
1665 S1671 Skifte 1668 Prestegården, Holla
 
1666 S1672 Skifte 1699 Plass under Kålstad, Holla
 
1667 S1673 Skifte 1709 Odelsløsning Haugland, Bø
 
1668 S1674 Skifte 1728 Storskogen under Håtveit, Nesherad
 
1669 S1675 Skifte 1726 Prestegården, Bø
 
1670 S1676 Slægten Maidell i Norge og Danmark 2
 
1671 S1677 Skifte 1761 Folgedalen, Nesherad
 
1672 S1678 Skifte 1728 Flåta under Håtveit, Nesherad
 
1673 S1679 Skifte 1760 Oterkjær under Susås, Holla
 
1674 S1680 Skifte 1743 Klevar nordre, Saude
 
1675 S1681 Skifte 1778 Berget under Romnes vestre, Holla
 
1676 S1682 Kirkebok Skien
 
1677 S1683 Skifte 1763 Roe, Heddal
 
1678 S1684 Skifte 1761 Rønningen under Susås, Holla
 
1679 S1685 Skifte 1756 Yttingen under Susås, Holla
 
1680 S1686 Skifte 1735 Eie nedre, Holla
 
1681 S1687 Skifte 1722 Eie, Holla
 
1682 S1688 Skifte 1759 Gravalid, Seljord
 
1683 S1689 Skifte 1804 Kåsa under Sølverud, Nesherad
 
1684 S1690 Skifte 1789 Hefre, Heddal
 
1685 S1691 Tinn soga II
H. H. Einung 
1686 S1692 Skifte 1699 Øverland, Flåbygd
 
1687 S1693 Skifte 1783 Øverland, Flåbygd
 
1688 S1694 Kirkebok Porsgrunn vestre
 
1689 S1695 Skifte 1810 Bjørntvet søndre, Solum
 
1690 S1696 Kirkebok Gjerpen
 
1691 S1697 Tufte, Holla - 1600-tallet
 
1692 S1698 Skifte 1758 Telnes, Seljord
 
1693 S1699 Skifte 1761 Telnes, Seljord
 
1694 S1700 Skifte 1777 Langkås under Askilt, Bø
 
1695 S1701 Skifte 1755 Kastet under Romnes, Holla
 
1696 S1702 Skifte 1779 Nes, Nesherad
 
1697 S1703 Skifte 1789 Odden under Eie, Holla
 
1698 S1704 Hjartdalsoga IIIA
 
1699 S1705 Skifte 1763 Lundefaret, Lunde
 
1700 S1706 Kirkebok Eidanger
 
1701 S1707 Skifte 1781 Østgarden, Nesherad
 
1702 S1708 Kirkebok Brunlanes
 
1703 S1709 Skifte 1749 Sannes øvre, Holla
 
1704 S1710 Skifte 1779 Kråkeføtt under Susås, Holla
 
1705 S1711 Skifte 1792 Hesthag, Nesherad
 
1706 S1712 Skifte 1800 Fosse, Holla
 
1707 S1713 Skifte 1817 Verpe, Seljord (Bø)
 
1708 S1714 Skifte 1822 Surtegro under Oterholt, Bø
 
1709 S1715 Skifte 1822 Suvdal, Lunde
 
1710 S1716 Skifte 1823 Gravejord, Bø
 
1711 S1717 Skifte 1823 Flatland under Lunde, Lunde
 
1712 S1718 Skifte 1824 Funnemark, Lunde
 
1713 S1719 Skifte 1823 Skogen under Grivi nedre, Bø
 
1714 S1720 Kirkebok Tinn
 
1715 S1721 Hovin-soga
 
1716 S1722 Skifte 1775 Nome under Baksås, Holla
 
1717 S1723 Skifte 1726 Dalane, Seljord
 
1718 S1724 Skifte 1759 Dalen under Hvale lille, Holla
 
1719 S1725 Skifte 1789 Haug under Lindheim nordre, Nesherad
 
1720 S1726 Skifte 1782 Hagen under Øyaland, Tinn
 
1721 S1727 Skifte 1783 Brattestå under Håtveit, Nesherad
 
1722 S1728 Skifte 1790 Lauvbukta under Heggeland, Lunde
 
1723 S1729 Skifte 1801 Nordadal, Nesherad
 
1724 S1730 Skifte 1778 Sunde søndre, Saude
 
1725 S1731 Skifte 1798 Vålånes, Saude
 
1726 S1732 Skifte 1797 Stigen under Lindheim søndre, Nesherad
 
1727 S3159 Skifte 1796 Sannes øvre, Holla
 
1728 S1733 Skifte 1773 Storåsen under Gjernes, Nesherad
 
1729 S1734 Skifte 1775 Skjørholtstranda under Skjørholt, Holla
 
1730 S1735 Skifte 1766 Åse under Midtsund nordre, Kviteseid
 
1731 S1736 Skifte 1808 Moen under Kise, Nesherad
 
1732 S1737 Skifte 1699 Simones, Heddal
 
1733 S1738 Skifte 1729 Lia under Simones, Heddal
 
1734 S1739 Skifte 1687 Valen nedre, Lunde
 
1735 S1740 Skifte 1740 Notevarp under Nyhus, Nesherad
 
1736 S1741 Skifte 1789 Lindheim nordre, Nesherad
 
1737 S1742 Skifte 1782 Sandbukta under Sønstvet, Kilebygda
 
1738 S1743 Skifte 1801 Milekåsa under Kjørkjestugu, Nesherad
 
1739 S1744 Skifte 1816 Plassen under Håtveit, Nesherad
 
1740 S1745 Skifte 1775 Juvet under Vipeto nedre, Holla
 
1741 S1746 Skifte 1808 Juvet under Vipeto nedre, Holla
 
1742 S1747 Gamle Gjerpen
 
1743 S1748 Skifte 1795 Moen under Moseter, Kilebygda
 
1744 S1749 Skifte 1811 Magnushommen i Brunkeberg, Kviteseid
 
1745 S1750 Skifte 1785 Lindheim, Nesherad
 
1746 S1751 Skifte 1798 Lindheim, Nesherad
 
1747 S1752 Skifte 1808 Lindheim nordre, Nesherad
 
1748 S1753 Hof Bygdebok I
Sigurd H. Unneberg 
1749 S1754 Kirkebok Hof
 
1750 S1755 Skifte 1855 Plassen under Tveit, Holla
 
1751 S1756 Skifte 1818 Jernverket, Holla
 
1752 S1757 Skifte 1777 Haslekåsa under Gåthaug, Saude
 
1753 S1758 Kirkebok Garnisonsmenigheten, Christiania
 
1754 S1759 Skifte 1799 Hegna under Baksås, Holla
 
1755 S1760 Skifte 1758 Pipervika, Christiania
 
1756 S1761 Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium
 
1757 S1762 Kirkebok Tromøy, Austre Moland
 
1758 S1763 Trekk av Stokkens historie
 
1759 S1764 Skifte 1789 Neset under Leikvang, Nesherad
 
1760 S1765 Skifte 1810 Haugen under Sundbø, Flåbygd
 
1761 S1766 Mail fra Jørn Olsen
 
1762 S1767 Skifte 1761 Skogen under Gunheim øvre, Nesherad
 
1763 S1768 Skifte 1739 Skogen under Gunheim øvre, Nesherad
 
1764 S1769 Skifte 1765 Ramberg, Heddal
 
1765 S1770 Husmannsplassar i Notodden kommune - Bind 2
 
1766 S1771 Skifte 1779 Kaljord, Saude
 
1767 S1772 Skifte 1780 Hustuft under Leikvang, Nesherad
 
1768 S1773 Skifte 1788 Helen under Berge, Nesherad
 
1769 S1774 Skifte 1776 Berge, Nesherad
 
1770 S1775 Skifte 1776 Berge 2, Nesherad
 
1771 S1776 Skifte 1725 Gripastad, Saude
 
1772 S1777 Skifte 1779 Kolstad lille, Holla
 
1773 S1778 Skifte 1784 Kolltveit, Kviteseid
 
1774 S1779 Skifte 1800 Norheim, Lunde
 
1775 S1780 Skifte 1781 Skaver grund, Kongsberg
 
1776 S1781 Skifte 1783 Flatin under Gvåla nedre, Saude
 
1777 S1782 Skifte 1756 Jernverket, Holla
 
1778 S1783 Skifte 1732 Heisholt vestre, Holla
 
1779 S1784 Skifte 1740 Graver, Holla
 
1780 S1785 Skifte 1763 Steinsholt under Brenne, Holla
 
1781 S1786 Skifte 1830 Osdalen under Graver, Holla
 
1782 S1787 Skifte 1799 Holte nedre, Nesherad
 
1783 S1788 Skifte 1830 Ringsevja under Jernverket, Holla
 
1784 S1790 Skifte 1765 Nordbø, Nissedal
 
1785 S1791 Skifte 1810 Bekkhus under Øverland, Flåbygd
 
1786 S1792 Skifte 1755 Ødegården/Holtet, Holla
 
1787 S1793 Skifte 1824 Haug under Fossheim, Bø
 
1788 S1794 Skifte 1824 Strand under Norheim, Lunde
 
1789 S1795 Skifte 1823 Moen under Oterholt, Bø
 
1790 S1796 Skifte 1824 Troserud, Heddal
 
1791 S1797 Skifte 1826 Kjeldal, Flåbygd
 
1792 S1798 Mail fra Leif Biberg Kristensen
 
1793 S1799 Skifte 1785 Hangehommen under Klauvereid, Mo
 
1794 S1800 Skifte 1760 Arvetingsdalen under Nes, Flåbygd
 
1795 S1801 Skifte 1760 Fjågesund, Flåbygd
 
1796 S1802 Skifte 1764 Jonskås under Kjeldal, Flåbygd
 
1797 S1803 Skifte 1794 Fjågesund søndre, Flåbygd
 
1798 S1804 Skifte 1803 Fjågesund, Flåbygd
 
1799 S1805 Skifte 1811 Kilen nordre, Flåbygd
 
1800 S1806 Høyesterett voteringsprotokoll
 
1801 S1807 Smålenske nasjonale infanteriregiment
 
1802 S1808 Kirkebok Sem, Vestfold
 
1803 S1809 Skifte 1789 Aulerød, Sem i Vestfold
 
1804 S1810 Skifte 1761 Porsgrunn, Solum
 
1805 S1811 Kirkebok Domkirken i Stavanger
 
1806 S1812 Skifte 1808 Sundbø nordre, Flåbygd
 
1807 S1813 Kirkebok Landvik i Hommedal
 
1808 S1814 Skifte 1824 Bergene under Fossheim, Bø
 
1809 S1815 Skifte 1824 Bergvad under Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
1810 S1816 Skifte 1824 Moen under Bjerva, Lunde
 
1811 S1817 Skifte 1825 Ugge under Heggeland, Lunde
 
1812 S1818 Skifte 1825 Underberget under Ova, Lunde
 
1813 S1819 Skifte 1825 Kleiva under Tveitan, Bø
 
1814 S1820 Skifte 1825 Kåsa under Fossheim, Bø
 
1815 S1821 Skifte 1823 Sersland under Folkestad, Bø
 
1816 S1822 Skifte 1823 Dalen under Lundtveit, Lunde
 
1817 S1823 Skifte 1825 Lia, Bø
 
1818 S1824 Skifte 1716 Holte, Saude
 
1819 S1825 Skifte 1725 Holte, Saude
 
1820 S1826 Skifte 1726 Gunheim nedre, Nesherad
 
1821 S1827 Skifte 1713 Holtan nedre, Nesherad
 
1822 S1828 Skifte 1825 Skjellaug, Lunde
 
1823 S1829 Bygdebok for Bamble 2
 
1824 S1830 Bygdebok for Bamble 1
 
1825 S1831 Skifte 1823 Li øvre, Bø
 
1826 S1832 Skifte 1823 Lundefaret under Ova, Lunde
 
1827 S1833 Skifte 1824 Suvdal, Lunde
 
1828 S1834 Skifte 1826 Kleppen lensmannsgård, Bø
 
1829 S1835 Stamtavle over slægten Bernhoft, 1885
 
1830 S1836 Skifte 1826 Haugerud under Vreim, Bø
 
1831 S1837 Skifte 1825 Vreim søndre, Bø
 
1832 S1838 Skifte 1826 Ova, Lunde
 
1833 S1839 Skifte 1822 Skoe, Lunde
 
1834 S1840 Skifte 1823 Kytelia under Østerli søndre, Bø
 
1835 S1841 Skifte 1823 Bakås under Forberg søndre midtgarden, Bø
 
1836 S1842 Skifte 1821 Strand under Svenseid, Lunde
 
1837 S1843 Skifte 1822 Sønstebø, Bø
 
1838 S1844 Skifte 1823 Sisjord, Bø
 
1839 S1845 Skifte 1825 Myre under Eika, Bø
 
1840 S1846 Skifte 1826 Haugen under Oterholt søndre, Bø
 
1841 S1847 Skifte 1826 Oredalen under Uvdal, Lunde (Bø)
 
1842 S1848 Solumslekt - Leif Biberg Kristensen (gml web/mail)
 
1843 S1849 Skifte 1825 Forberg nordre, Bø
 
1844 S1850 Skifte 1826 Sollid under Heggeland, Lunde
 
1845 S1851 Skifte 1826 Suvdal, Lunde
 
1846 S1852 Skifte 1825 Espedalen, Bø
 
1847 S1853 Skifte 1826 Vefall søndre, Seljord
 
1848 S1854 Skifte 1810 Haugen under Sundbø 2, Flåbygd
 
1849 S1855 Skifte 1810 Brekke nedre, Seljord
 
1850 S1856 Skifte 1811 Ovanstraum, Flåbygd
 
1851 S1857 Skifte 1811 Gravningen under Østenå, Flåbygd
 
1852 S1858 Skifte 1811 Grave, Seljord
 
1853 S1859 Skifte 1812 Sollid under Fjågesund, Flåbygd
 
1854 S1860 Skifte 1812 Lauvika under Østenå, Flåbygd
 
1855 S1861 Skifte 1812 Østenå, Flåbygd
 
1856 S1862 Skifte 1813 Ovanstraum, Flåbygd
 
1857 S1863 Skifte 1814 Nes, Kviteseid
 
1858 S1864 Skifte 1814 Gisholt, Flåbygd
 
1859 S1865 Skifte 1814 Fjågesund, Flåbygd
 
1860 S1866 Skifte 1815 Saltevju under Sundbø, Flåbygd
 
1861 S1867 Skifte 1815 Hegna under Vefall, Seljord
 
1862 S1868 Skifte 1815 Tveit, Flåbygd
 
1863 S1869 Skifte 1815 Strand under Vefall, Seljord
 
1864 S1870 Skifte 1815 Hegna under Sundbø, Flåbygd
 
1865 S1871 Skifte 1816 Ovanstraum, Flåbygd
 
1866 S1872 Skifte 1817 Ulsnes under Ovanstraum, Flåbygd
 
1867 S1873 Skifte 1816 Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd
 
1868 S1874 Skifte 1817 Grave søndre, Seljord
 
1869 S1875 Skifte 1818 Brekke søndre, Seljord
 
1870 S1876 Skifte 1818 Fjågesund, Flåbygd
 
1871 S1877 Skifte 1818 Hegna under Vefall søndre, Seljord
 
1872 S1878 Skifte 1819 Tveit, Flåbygd
 
1873 S1879 Skifte 1819 Kilen nordre, Flåbygd
 
1874 S1880 Skifte 1819 Ulsnes under Ovanstraum, Flåbygd
 
1875 S1881 Skifte 1821 Fjågesund, Flåbygd
 
1876 S1882 Skifte 1804 Svartufs under Øverland, Seljord
 
1877 S1883 Skifte 1805 Østenå, Flåbygd
 
1878 S1884 Skifte 1808 Røymål, Flåbygd
 
1879 S1885 Skifte 1809 Grave øvre, Seljord (Bø)
 
1880 S1886 Skifte 1809 Venheim under Nes, Flåbygd
 
1881 S1887 Kirkebok, Kristiania tukthusprest
 
1882 S1888 Skifte 1821 Sanda, Seljord (Bø)
 
1883 S1889 Skifte 1821 Øvrebø, Seljord (Bø)
 
1884 S1890 Skifte 1821 Kjeldal, Flåbygd
 
1885 S1891 Kirkebok Lårdal
 
1886 S1892 Skifte 1821 Haugen under Kilen, Flåbygd
 
1887 S1893 Skifte 1822 Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd
 
1888 S1894 Skifte 1822 Øverland, Seljord
 
1889 S1895 Skifte 1823 Gammelstul under Tveit, Flåbygd
 
1890 S1896 Skifte 1825 Tveit, Flåbygd
 
1891 S1897 Skifte 1826 Stykket under Vefal nordre, Seljord
 
1892 S1898 Skifte 1826 Grave, Seljord (Bø)
 
1893 S1899 Skifte 1827 Tveit, Flåbygd
 
1894 S1900 Skifte 1827 Sundbø, Flåbygd
 
1895 S1901 Skifte 1792 Almankås under Heisholt, Holla
 
1896 S1902 Warme, en hammersmedslekt med forgreininger
Per Holte Rosenkilde 
1897 S1903 Manntall 1782 Flåbygd
 
1898 S1904 Skifte 1819 Strand søndre, Heddal
 
1899 S1905 Gard Strøm, avskrift vielser Sauherad
 
1900 S1906 Gard Strøm, avskrift kirkebøker Holla
 
1901 S1907 Skifte 1794 Kastet under Strand nordre, Heddal
 
1902 S1908 Gard Strøm, avskrift kirkebøker Seljord
 
1903 S1909 Skifte 1775 Årås, Nesherad
 
1904 S1910 Skifte 1762 Dale, Tinn
 
1905 S1911 Skifte 1763 Dale, Tinn
 
1906 S1912 Skifte 1797 Hetterud, Nesherad
 
1907 S1913 Presteattester Bø og Lunde
 
1908 S1914 Skifte 1801 Heisholt, Holla
 
1909 S1915 Skifte 1812 Bjørndalen under Fen søndre, Holla
 
1910 S1916 Skifte 1793 Romnes østre, Holla
 
1911 S1917 Skifte 1793 Lia under Hetterud, Nesherad
 
1912 S1918 Kirkebok Vinje
 
1913 S1919 Kirkebok Hvaler
 
1914 S1920 Skifte 1799 Prestegarden, Seljord
 
1915 S1921 Skifte 1743 Gåserud, Lunde
 
1916 S1922 Skifte 1767 Strandstul under Øverland, Flåbygd
 
1917 S1923 Skifte 1792 Lia under Øverland, Flåbygd
 
1918 S1924 Husmannssoge for Bø i Telemark 2
 
1919 S1925 Kirkebok Stavern
 
1920 S1926 Skifte 1813 Namløs, Holla
 
1921 S1927 Skifte 1828 Kåsine under Ovanstrøm, Flåbygd
 
1922 S1928 Lårdal ætt og heim II
 
1923 S1929 Gard Strøm avskrift kirkebøker Skien
 
1924 S1930 Hjartdalsoga I
 
1925 S1931 Skifte 1763 Yttingen under Baksås, Holla
 
1926 S1932 Skifte 1798 Hem vesle, Saude
 
1927 S1933 Kirkebok Asker
 
1928 S1934 Skifte 1808 Evju, Nesherad
 
1929 S1935 Skifte 1783 Gladkoll under Kise, Nesherad
 
1930 S1936 Kirkebok Aker prestekontor
 
1931 S1937 Skifte 1741 Evju under Skoe, Bø
 
1932 S1938 Skifte 1741 Eika, Bø
 
1933 S1939 Skifte 1709 Roteberg, Bø
 
1934 S1940 Skifte 1743 Nordbø, Bø
 
1935 S1941 Husmannsplassar i Notodden kommune - Bind 3
 
1936 S1942 Skifte 1817 Kåsa under Gunheim, Nesherad
 
1937 S1943 Skifte 1815 Plassen under Flathus, Saude
 
1938 S1944 Skifte 1820 Orekåsa under Suvdal, Lunde
 
1939 S1945 Skifte 1821 Moen under Askilt, Bø
 
1940 S1946 Skifte 1821 Bjerva, Lunde
 
1941 S1947 Skifte 1822 Strand under Svenseid, Lunde
 
1942 S1948 Skifte 1822 Lindheim under Svenseid, Lunde
 
1943 S1949 Skifte 1822 Berge under Svenseid, Lunde
 
1944 S1950 Skifte 1821 Forberg, Bø
 
1945 S1951 Skifte 1821 Lia, Bø
 
1946 S1952 Skifte 1821 Lundefaret under Ova, Lunde
 
1947 S1953 Kirkebok Ås, Akershus
 
1948 S1954 Vaksinasjonsprotokoller Sauherad
 
1949 S1955 Skifte 1812 Vigdeil under Fjågesund, Flåbygd
 
1950 S1956 Kirkebok Mo
 
1951 S1957 Ragnhild Kaste Kaasa - Notodden historielag
 
1952 S1958 Nissedal Bygdesoge I
 
1953 S1959 Vinje og Rauland, bind 2
 
1954 S1960 Skifte 1730 Snøås 1, Flåbygd (Drangedal)
 
1955 S1961 Skifte 1730 Snøås 2, Flåbygd (Drangedal)
 
1956 S1962 Skifte 1767 Vigdeil under Fjågesund, Flåbygd
 
1957 S1963 Skifte 1788 Gjerjord, Morgedal
 
1958 S1964 Skifte 1775 Kvålset, Kviteseid
 
1959 S1965 Skifte 1789 Honnes under Kilen, Flåbygd
 
1960 S1966 Skifte 1733 Spjotsodd under Neset, Kviteseid
 
1961 S1967 Skifte 1747 Nes, Kviteseid
 
1962 S1968 Skifte 1782 Berge, Flåbygd
 
1963 S1969 Skifte 1711 Berge, Flåbygd
 
1964 S1970 Skifte 1726 Berge, Flåbygd
 
1965 S1971 Kviteseid gardsoga
 
1966 S1972 Skifte 1804 Vipeto, Holla
 
1967 S1973 Skifte 1766 Vefall søndre 2, Seljord
 
1968 S1974 Skifte 1775 Rønningen under Koltveit, Kviteseid
 
1969 S1975 Skifte 1781 Namløs søndre, Holla
 
1970 S1976 Skifte 1782 Namløs søndre, Holla
 
1971 S1977 Gard Strøm, avskrift kirkebøker Gjerpen
 
1972 S1978 Skifte 1805 Vestre Porsgrunn, Porsgrunn
 
1973 S1979 Skifte 1793 Kverndalen, Kilebygda
 
1974 S1980 Skifte 1810 Kverndalen under Øya, Kilebygda
 
1975 S1981 Skifte 1763 Hurrung, Kviteseid
 
1976 S1982 Skifte 1739 Nordskog under Kviteseid Prestegard, Kviteseid
 
1977 S1983 Skifte 1741 Nordskog under Kviteseid Prestegard, Kviteseid
 
1978 S1984 Skifte 1749 Nordskog under Kviteseid Prestegard, Kviteseid
 
1979 S1985 Skifte 1695 Blikom, Skafså
 
1980 S1986 Mo Bygdebok, Gard og ætt II, Skafså sogn
 
1981 S1987 Skifte 1743 Bandakslia under Klauvereid, Skafså
 
1982 S1988 Skifte 1747 Eikeland, Skafså
 
1983 S1989 Skifte 1703 Eikeland, Skafså
 
1984 S1990 Fyresdal, gards- og ættesoge 3
 
1985 S1991 Skifte 1749 Breidalen under Tveit, Kviteseid
 
1986 S1992 Kirkebok Fyresdal
 
1987 S1993 Skifte 1739 Gjelstad, Kviteseid
 
1988 S1994 Skifte 1762 Gjelstad, Kviteseid
 
1989 S1995 Skifte 1779 Havstul nordre under Bøen østre, Tinn
 
1990 S1996 Skifte 1793 Havstul under Bøen østre, Tinn
 
1991 S1997 Skifte 1806 Bergan, Nesherad
 
1992 S1998 Skifte 1826 Valen, Lunde
 
1993 S1999 Skifte 1826 Haugen under Sanda, Bø
 
1994 S2000 Skifte 1824 Plassen under Skoe, Lunde
 
1995 S2001 Skifte 1825 Sisjord nordre, Bø
 
1996 S2002 Skifte 1827 Piperud under Dorholt, Lunde
 
1997 S2003 Skifte 1827 Slåtta under Eika, Bø
 
1998 S2004 Skifte 1826 Haug under Østerholt, Lunde
 
1999 S2005 Skifte 1827 Erikstein, Bø
 
2000 S2006 Skifte 1826 Skoe, Lunde
 
2001 S2007 Skifte 1827 Tveitan, Lunde
 
2002 S2008 Skifte 1828 Liene under Li, Bø
 
2003 S2009 Skifte 1827 Langedal under Uvdal, Lunde (Bø)
 
2004 S2010 Skifte 1826 Jamdal, Lunde
 
2005 S2011 Skifte 1827 Skoe, Bø
 
2006 S2012 Skifte 1827 Storemyr under Verpe, Lunde
 
2007 S2013 Skifte 1827 Valen, Lunde
 
2008 S2014 Skifte 1826 Holtet under Heggeland, Lunde
 
2009 S2015 Skifte 1827 Roe, Bø
 
2010 S2016 Skifte 1825 Staurheim, Bø
 
2011 S2017 Skifte 1826 Funnemark, Lunde
 
2012 S2018 Skifte 1827 Vreim, Bø
 
2013 S2019 Skifte 1827 Skårdal, Lunde
 
2014 S2020 Skifte 1827 Saga under Oterholt, Bø
 
2015 S2021 Skifte 1828 Tjønntveit under Folkestad nedre, Bø
 
2016 S2022 Skifte 1829 Espedalen, Bø
 
2017 S2023 Skifte 1828 Haug under Fossheim, Bø
 
2018 S2024 Skifte 1831 Berge, Flåbygd
 
2019 S2025 Skifte 1828 Stokland, Bø
 
2020 S2026 Skifte 1829 Tveitan, Lunde
 
2021 S2027 Skifte 1829 Langkås under Fossheim, Bø
 
2022 S2028 Skifte 1827 Haugland under Dorholt, Lunde
 
2023 S2029 Skifte 1829 Kåsine under Fossheim, Bø
 
2024 S2030 Skifte 1829 Oterholt, Bø
 
2025 S2031 Skifte 1827 Jørgedal, Bø
 
2026 S2032 Skifte 1827 Jørgedal 2, Bø
 
2027 S2033 Skifte 1828 Vestgarden, Bø
 
2028 S2034 Skifte 1828 Eikja østre, Lunde (Bø)
 
2029 S2035 Skifte 1828 Ågetveit, Bø
 
2030 S2036 Skifte 1829 Stavangshaugen under Helgetveit, Lunde
 
2031 S2037 Skifte 1829 Helgetveit, Lunde
 
2032 S2038 Skifte 1829 Stordal under Grivi, Bø
 
2033 S2039 Skifte 1829 Hynne under Staurheim, Bø
 
2034 S2040 Skifte 1830 Haug under Østerholt, Lunde
 
2035 S2041 Skifte 1830 Glennahaugen under Fossheim, Bø
 
2036 S2042 Skifte 1830 Eikjarud, Lunde (Bø)
 
2037 S2043 Skifte 1827 Hanto, Lunde
 
2038 S2044 Skifte 1830 Vesledal under Uvdal, Lunde (Bø)
 
2039 S2045 Skifte 1827 Gisholt, Flåbygd
 
2040 S2046 Skifte 1827 Kjeldal, Flåbygd
 
2041 S2047 Skifte 1828 Tveit, Flåbygd
 
2042 S2048 Skifte 1828 Bjønnstig under Sundbø, Flåbygd
 
2043 S2049 Skifte 1828 Kleppe under Kjeldal, Flåbygd
 
2044 S2050 Skifte 1828 Teigen under Omnes, Flåbygd
 
2045 S2051 Skifte 1829 Tveit, Flåbygd
 
2046 S2052 Skifte 1829 Vefall søndre, Seljord
 
2047 S2053 Skifte 1789 Hegna under Setre, Nesherad
 
2048 S2054 Skifte 1786 Haugen under Årnes, Nesherad
 
2049 S2055 Skifte 1826 Åse øvre, Heddal
 
2050 S2056 Skifte 1813 Jønneberg, Bø
 
2051 S2057 Skifte 1814 Gunheim øvre, Nesherad
 
2052 S2058 Skifte 1775 Gunheim megarden, Nesherad
 
2053 S2059 Skifte 1774 Roheim under Lindheim, Nesherad
 
2054 S2060 Skifte 1803 Berget under Prestegården, Holla
 
2055 S2061 Skifte 1803 Hafskolt under Prestegarden, Heddal
 
2056 S2062 Skifte 1823 Lommerud under Klevar, Saude
 
2057 S2063 Skifte 1825 Øygarden under Jernes, Nesherad
 
2058 S2064 Skifte 1830 Nyhus under Erikstein, Bø
 
2059 S2065 Skifte 1830 Rønningen under Tveitan, Bø
 
2060 S2066 Skifte 1831 Åsgrav, Bø
 
2061 S2067 Skifte 1830 Ytterbø, Lunde
 
2062 S2068 Skifte 1830 Ytterbø 2, Lunde
 
2063 S2069 Skifte 1830 Roheim under Lindheim, Nesherad
 
2064 S2070 Skifte 1830 Moen under Kise, Nesherad
 
2065 S2071 Skifte 1829 Gravejord, Bø
 
2066 S2072 Skifte 1832 Myre under Norheim, Lunde
 
2067 S2073 Skifte 1832 Helgetveit, Lunde
 
2068 S2074 Skifte 1831 Moen under Bjerva, Lunde
 
2069 S2075 Skifte 1831 Kleppe, Lunde
 
2070 S2076 Skifte 1831 Lunde, Lunde
 
2071 S2077 Skifte 1832 Sanda, Bø
 
2072 S2078 Skifte 1831 Løyningen under Tveitan, Bø
 
2073 S2079 Skifte 1831 Igletjønn under Vreim, Bø
 
2074 S2080 Skifte 1832 Åsland, Lunde
 
2075 S2081 Skifte 1829 Fossheim, Bø
 
2076 S2082 Skifte 1829 Skårdal, Lunde
 
2077 S2083 Skifte 1829 Heggeland, Lunde
 
2078 S2084 Skifte 1831 Steinhaug under Funnemark, Lunde
 
2079 S2085 Skifte 1832 Forberg, Bø
 
2080 S2086 Skifte 1828 Kåsine under Børte, Lunde
 
2081 S2087 Skifte 1832 Gurstad, Nesherad
 
2082 S2088 Skifte 1832 Øya under Gunheim, Nesherad
 
2083 S2089 Skifte 1723 Gurstad, Nesherad
 
2084 S2090 Skifte 1699 Bekkjorden, Flesberg
 
2085 S2091 Flesberg - boka IV
 
2086 S1453 Skifte 1754 Årnes nordre, Nesherad
 
2087 S2092 Skifte 1796 Gurstad, Nesherad
 
2088 S2093 Skifte 1714 Gjernes, Nesherad
 
2089 S2094 Skifte 1728 Breibekk under Håtveit 2, Nesherad
 
2090 S2095 Skifte 1738 Håtveit 2, Nesherad
 
2091 S2096 Skifte 1740 Håtveit, Nesherad
 
2092 S2097 Skifte 1742 Håtveit, Nesherad
 
2093 S2098 Skifte 1777 Haugerud under Håtveit, Nesherad
 
2094 S2099 Skifte 1781 Sjøbua under Håtveit, Nesherad
 
2095 S2100 Skifte 1787 Plassen under Håtveit, Nesherad
 
2096 S2101 Skifte 1788 Storkås under Håtveit, Nesherad
 
2097 S2102 Skifte 1738 Nyhus under Holte, Nesherad
 
2098 S2103 Skifte 1789 Storkås under Håtveit, Nesherad
 
2099 S2104 Skifte 1790 Sjøbua under Håtveit, Nesherad
 
2100 S2105 Skifte 1803 Farøybakken under Håtveit, Nesherad
 
2101 S2106 Skifte 1809 Farøybakken under Håtveit, Nesherad
 
2102 S2107 Skifte 1797 Søtefet under Håtveit søndre, Nesherad
 
2103 S2108 Skifte 1699 Hetterud, Nesherad
 
2104 S2109 Skifte 1706 Hetterud, Nesherad
 
2105 S2110 Skifte 1734 Hetterud, Nesherad
 
2106 S2111 Skifte 1740 Lia under Hetterud, Nesherad
 
2107 S2112 Skifte 1742 Hetterud, Nesherad
 
2108 S2113 Skifte 1784 Hetterud søndre, Nesherad
 
2109 S2114 Skifte 1705 Huset under Nordadal, Nesherad
 
2110 S2115 Skifte 1729 Nordadal, Nesherad
 
2111 S2116 Skifte 1730 Nordadal, Nesherad
 
2112 S2117 Skifte 1735 Sollia under Nordadal, Nesherad
 
2113 S2118 Skifte 1779 Moen under Nordadal, Nesherad
 
2114 S2119 Eidangerslekt.no
 
2115 S2120 Skifte 1762 Moen under Nordadal, Nesherad
 
2116 S2121 Skifte 1729 Kastet under Rommenes vestre, Holla
 
2117 S2122 Skifte 1762 Kåsa under Ulefoss gård, Holla
 
2118 S2123 Skifte 1699 Årnes, Nesherad
 
2119 S2124 Skifte 1797 Årnes, Nesherad
 
2120 S2125 Skifte 1796 Haugen under Årnes nordre, Nesherad
 
2121 S15 Kirkebok Sandar
 
2122 S16 Sem og Slagen: En bygdebok 1
 
2123 S24 Skifte 1807 Årnes, Nesherad
 
2124 S89 Skifte 1716 Årnes nordre, Nesherad
 
2125 S99 Skifte 1736 Årnes nordre, Nesherad
 
2126 S2126 Skifte 1737 Årnes nordre, Nesherad
 
2127 S2127 Skifte 1740 Årnes nordre, Nesherad
 
2128 S2128 Skifte 1740 Årnes nordre 2, Nesherad
 
2129 S2129 Skifte 1762 Årnes nordre, Nesherad
 
2130 S2130 Skifte 1787 Årnes nordre, Nesherad
 
2131 S2131 Skifte 1789 Årnes nordre, Nesherad
 
2132 S2132 Skifte 1785 Bekkhus under Hem søndre, Saude
 
2133 S2133 Skifte 1669 Årnes søndre, Nesherad
 
2134 S3869 Skifte 1740 Bøen, Heddal
 
2135 S2134 Skifte 1732 Årnes søndre, Nesherad
 
2136 S2135 Skifte 1743 Klevar, Saude
 
2137 S2136 Skifte 1742 Årnes søndre, Nesherad
 
2138 S2137 Skifte 1767 Årnes søndre, Nesherad
 
2139 S2138 Skifte 1780 Årnes søndre, Nesherad
 
2140 S2139 Skifte 1787 Årnes søndre, Nesherad
 
2141 S2140 Skifte 1787 Årnes søndre 2, Nesherad
 
2142 S2141 Skifte 1808 Årnes søndre, Nesherad
 
2143 S2142 Skifte 1732 Haug under Årås, Nesherad
 
2144 S2143 Skifte 1730 Gjernes, Nesherad
 
2145 S2144 Skifte 1781 Gjernes, Nesherad
 
2146 S2145 Skifte 1787 Røysland under Gjernes, Nesherad
 
2147 S2146 Skifte 1804 Gjernes, Nesherad
 
2148 S2147 Skifte 1720 Tveiten lille, Saude
 
2149 S2148 Skifte 1735 Folgedalen, Nesherad
 
2150 S2149 Skifte 1747 Folgedalen, Nesherad
 
2151 S2150 Skifte 1761 Nes søndre, Nesherad
 
2152 S2151 Skifte 1810 Helen under Gunheim øvre, Nesherad
 
2153 S2152 Skifte 1810 Odden under Jongsås, Nesherad
 
2154 S2153 Skifte 1809 Nordadal, Nesherad
 
2155 S2154 Skifte 1805 Lia under Andgard, Saude
 
2156 S2155 Skifte 1809 Dalen under Gisholt, Solum
 
2157 S2156 Skifte 1766 Haugerud under Vreim, Bø
 
2158 S2157 Skifte 1767 Haugen under Hustveit, Heddal
 
2159 S2158 Skifte 1781 Gunheim nedre, Nesherad
 
2160 S2159 Skifte 1624 Tveitan, Lunde
 
2161 S2161 Skifte 1742 Storli under Holte, Nesherad
 
2162 S2162 Skifte 1742 Lundefaret under Ova, Lunde
 
2163 S2163 Skifte 1747 Storli østre under Holte, Nesherad
 
2164 S2164 Skifte 1747 Storli under Holte 2, Nesherad
 
2165 S2165 Skifte 1747 Storli under Holte 3, Nesherad
 
2166 S2166 Skifte 1747 Årås, Nesherad
 
2167 S2167 Skifte 1747 Årås 2, Nesherad
 
2168 S2168 Skifte 1752 Åse, Lunde (Bø)
 
2169 S2169 Skifte 1751 Belatjønnhaugen under Sanda, Bø
 
2170 S2170 Skifte 1816 Kåsa under Funnemark, Lunde
 
2171 S2171 Skifte 1722 Sjørholt, Holla
 
2172 S2172 Skifte 1674 Setre, Nesherad
 
2173 S2173 Skifte 1688 Valen nedre, Lunde
 
2174 S2174 Skifte 1688 Romnes vestre, Holla
 
2175 S2175 Torgrimsdøtrene fra Bjerva, Holla
 
2176 S2176 Skifte 1688 Folkestad øvre, Bø
 
2177 S2177 Skifte 1688 Eikja vestre, Lunde (Bø)
 
2178 S2178 Skifte 1784 Heisholt vestre, Holla
 
2179 S2179 Skifte 1722 Lønnegrav, Kviteseid
 
2180 S2180 Skifte 1699 Roe, Saude
 
2181 S2181 Manntall 1782 Bø
 
2182 S2182 Skifte 1832 Roe, Bø
 
2183 S2183 Skifte 1764 Lia under Bjerva, Holla
 
2184 S2184 Skifte 1762 Jøntvedt, Holla
 
2185 S2185 Skifte 1781 Tveito, Tinn
 
2186 S2186 Skifte 1825 Kråkeføtt under Susås, Holla
 
2187 S2187 Manntall 1782
 
2188 S2188 Skifte 1774 Lid under Uppsund, Kviteseid
 
2189 S2189 Skifte 1748 Tveitane nordre, Nissedal
 
2190 S2190 Skifte 1750 Utsund nordre, Kviteseid
 
2191 S2191 Skifte 1768 Midtsund nordre, Kviteseid
 
2192 S2192 Kirkebok Rollag
 
2193 S2193 Manntall 1782 Seljord
 
2194 S2194 Skifte 1746 Bø, Drangedal
 
2195 S2195 Skifte 1740 Hagan under Volltveit, Saude
 
2196 S2196 Skifte 1758 Leikvang, Nesherad
 
2197 S2197 Skifte 1766 Prestegarden, Bø
 
2198 S2198 Skifte 1785 Prestegarden, Bø
 
2199 S2199 Skifte 1815 Ungersbruodden under Moseter, Solum
 
2200 S2200 Skifte 1690 Simones, Heddal
 

      1 2 Neste»